Нововасилівська громада
Запорізька область, Мелітопольський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проєкту рішення Нововасилівської селищної ради Запорізької області Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об'єктів житлової та нежитлової нерухомості на території Нововасилівс

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проєкту рішення Нововасилівської селищної  ради Запорізької області

Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об'єктів житлової та нежитлової нерухомості на території  Нововасилівської селищної ради.

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

         Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Відповідно до закону України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» визначено, що у рішенні про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати може не визначатися термін його дії. У такому випадку рішення буде чинним до прийняття нового рішення (абзац другий пп. 12.3.3 п.12.3 ст.12).

З метою забезпечення можливості прогнозування доходної та видаткової частин місцевого бюджету на 3 роки та      подальшого забезпечення надходжень до місцевого бюджету виникла необхідність прийняти рішення “Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об'єктів житлової та нежитлової нерухомості на території  Нововасилівської селищної ради на безстроковий термін.  

Дохідна частина місцевого бюджету Нововасилівської селищної ради від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

№ з/п

Назва показника

2020 рік

тис. грн

Очікуване 2021

тис. грн

Прогноз

2022

тис. грн

1

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (фізичні особи)

217,0

100,0

100,0

2

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (юридичні особи)

676,9

684,8

870,0

 

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини селищного бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку територіальної громади, Нововасилівська селищна рада має прийняти рішення:

Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об'єктів житлової та нежитлової нерухомості на території Нововасилівської селищної ради.

 

Аналіз втрат до селищного бюджету

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

У разі не прийняття рішення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Відхилення, тис.грн.

(втрати до бюджету)

Ставка, %

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

Ставка, %

(мінімальна)

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

1

 

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

від 0,2 до 1,5

 

 

У 2022 році — 970,0

 

 0

 

 

У 2022 році - 0

 

970,0

 

 

 

 

 

Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем селищної ради та покращення інфраструктури селищної ради.

           

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією селищної ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо селищна рада у термін до 15 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно цей податок у 2022 році справлятиметься не буде.

 

II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

 Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок податку з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб  бюджету селищної ради;

 - встановити пільги щодо сплати податку;

 - забезпечити додаткові надходження до місцевого бюджету, з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не приймати регуляторний акт

Така альтернатива є неприйнятною оскільки податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у 2022 справлятиметься не буде, що не сприятиме наповненню селищного бюджету в можливих обсягах.

Очікуванні втрати бюджету в результаті неприйняття рішення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022 р. складатимуть: 970,0 тис.грн., що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного значення селищної ради

.

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення:

- Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об'єктів житлової та нежитлової нерухомості на території Нововасилівської селищної ради.

 

Прийняття даного рішення селищної ради забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати податку на території громади та відповідне наповнення місцевого бюджету.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету громади надійде 970,0  тис. грн., що дозволить профінансувати заходи соціального, економічного значення селищної  ради.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до бюджету Нововасилівської селищної ради від сплати податку.

3.Створить сприятливі фінансові можливості селищної влади для задоволення соціальних та інших потреб громади.

4. Вдосконалить відносини між селищною радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податку.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Несплата податку у 2022 році

Не передбачені

Альтернатива 2

Сплата податків за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій будівель та споруд.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Сплата податку за запропонованими ставками

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

       Інформація надана фінансовим відділом  Нововасилівської селищної ради

Показник

Великі

Середні

Малі

 

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

0

3

11

14

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

21,4%

78,6%

100%

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Несплата податку у 2022 році

Не передбачені

Альтернатива 2

Сплата податку за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій  будівель та споруд.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між селищною радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів

Сплата податку за запропонованими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатку 4 до цього АРВ

 

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

 

Сумарні витрати за альтернативами

 Сума витрат, гривень

Альтернатива 1    Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

-

Альтернатива 2 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

-

 

   

ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

                 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є неприйнятною оскільки податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у 2022 справлятиметься не буде, що не сприятиме наповненню селищного бюджету в можливих обсягах.

Очікуванні втрати бюджету в результаті неприйняття рішення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022 р. складатимуть: 970,0 тис. грн., що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного значення селищної ради.

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення Нововасилівською селищною радою забезпечить досягненню встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати  податку  на території  селищної ради та відповідне наповнення місцевого бюджету.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету Нововасилівської селищної ради  надійде 970,0  тис. грн. , що дозволить профінансувати  заходи соціального, економічного  значення селищної ради.

Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів селищної ради і платників податків.

                     

 

 

 

 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Держава: - надходження додаткових коштів до місцевого бюджету; - спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток територій селищної ради

Громадяни та Суб’єкти господарювання:

 Сплата податку за обґрунтованими ставками Встановлення пільг по сплаті податку для окремих категорій будівель і споруд 

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації. Громадяни:

Сплата податку за встановленими ставками

Суб’єкти господарювання: Витрати: Сплата податків за запропонованими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатках 4 до цього АРВ

Наповнення місцевого бюджету, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 1

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Несплата податку  Суб’єкти господарювання: Несплата податку

Держава:

Відсутні

Громадяни:

 Відсутні

Суб’єкти господарювання: Витрати:

Відсутні

Зменшення надходжень до селищного бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

        

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Цілі прийняття проекту рішення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  будуть досягнуті майже у повній мірі. До  бюджету Нововасилівської селищної ради надійдуть додаткові кошти від сплати податку, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів селищної ради і платників податків.

Зміни до чинного законодавства:

  • Податкового кодексу України;
  • Бюджетного кодексу України;
  • Земельного кодексу України;
  • та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, податок у 2022 році справлятися не буде, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

  • Податкового кодексу України;
  • Бюджетного кодексу України;
  • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

        

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Нововасилівської селищної ради.    

                                                                                   

          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території  Нововасилівської селищної ради, аналітичних показників ГУ ДПС інформації у Запорізькій області, інформації фінансового відділу Нововасилівської селищної ради, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованого податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

Розробка проєкта рішення Нововасилівської селищної ради:

- Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об'єктів житлової та нежитлової нерухомості на території Нововасилівської селищної ради та АРВ до нього;

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проєкта разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

 Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії селищної ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Витрати малого підприємництва наведені у Тесті малого підприємництва (додається).

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта:

безтерміново

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

Відповідно до закону України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» визначено, що у рішенні про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати може не визначатися термін його дії. У такому випадку рішення буде чинним до прийняття нового рішення (абзац другий пп. 12.3.3 п.12.3 ст.12).

 

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення 

Ставка, %

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

1

Розмір надходжень до місцевого бюджету від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

від 0,2 до 1,5

юр.особи :

I квартал - 217,5

II квартал - 217,5

III квартал - 217,5

 IV  квартал - 217,5

фіз.особи:

сплачують 1 раз на рік в наступному році за звітний — 100,0

Всього очікується  970,0

2

Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, один.

14

3

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту, грн.

Розмір коштів вказаний в М-тесті

4

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб.

2

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень актів, %

Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:

- на офіційному сайті Нововасилівської селищної ради;

 

 100%

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися фінансовим відділом Нововасилівської селищної ради.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

- аналітичні показники ГУ ДПС у Запорізькій області;

- інформація фінансового відділу Нововасилівської селищної ради.

 Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цього акту.

Повторне відстеження буде здійснено за три місяці до дня закінчення строку дії регуляторного акту.

 

 

Селищний голова                                                                                         Олександр ПРОКОПЕНКО

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до аналізу регуляторного впливу

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

по проєкту рішення  Нововасилівської селищної ради «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для об'єктів житлової та нежитлової нерухомості на території  Нововасилівської селищної ради»

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником  з лютого по травень 2021 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

 Робоча нарада та зустріч

7

Обговорено запропоновані ставки податків, враховані розрахунки витрат суб’єктів господарювання на виконання вимог регулювання

2

Телефонний запит

7

В аналізі регуляторного впливу враховані розрахунки витрат суб’єктів господарювання на виконання вимог регулювання

3

 

Робоча зустріч з представниками малого бізнесу

7

Доведено до відома СПД основні аспекти проектів регуляторних актів, надані роз'яснення щодо ставок, які пропонується затвердити.

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 14 (одиниць),

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  100,00 (відсотків)

 

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури

(сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ), гривень

69285,71

-

-

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

69285,71

0

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

14

8

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

970000,0

0

0

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що станом на 01.01.2022 складає 6700,0 грн. та у погодинному розмірі 40,36 грн. (ст.8 Закону України  «Про Державний бюджет України на 2021 рік»)

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1 год*40,36 грн= 40,36

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

1 год*40,36 грн= 40,36

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури

Х

Х

Х

 

не передбачено

0

Х

0

14

Разом, гривень

80,72

Х

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

14

16

Сумарно, гривень

1130,08

Х

0

           

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікро підприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

970000,0

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

1130,08

-

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

971130,08

-

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

971130,08

-

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних що наданні фінансовим відділом Нововасилівської селищної ради визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не потрібно.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                    Олександр ПРОКОПЕНКО

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь