Нововасилівська громада
Запорізька область, Мелітопольський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проєкту рішення Нововасилівської селищної ради Запорізької області Про встановлення транспортного податку на території Нововасилівської селищної ради.

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проєкту рішення Нововасилівської селищної  ради Запорізької області

Про встановлення транспортного податку  на території Нововасилівської селищної ради.

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

         Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Відповідно до закону України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» визначено, що у рішенні про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати може не визначатися термін його дії. У такому випадку рішення буде чинним до прийняття нового рішення (абзац другий пп. 12.3.3 п.12.3 ст.12).

З метою забезпечення можливості прогнозування доходної та видаткової частин місцевого бюджету на 3 роки та      подальшого забезпечення надходжень до місцевого бюджету виникла необхідність прийняти рішення «Про встановлення транспортного податку  на території Нововасилівської селищної ради» на безстроковий термін.  

В 2020 році до місцевого бюджету транспортного податку не надходило. Сума прогнозних  надходжень на 2022 рік становить 25,0 тис. грн.

 

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

V

 

Держава

V

 

Суб'єкти господарювання,

V

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

V

 

 

         Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків є виключною  компетенцією органів місцевого самоврядування. Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, проблема встановлення транспортного податку не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів. Прийняття даного регуляторного акту необхідне для прозорого та ефективного справляння транспортного податку на території Нововасилівської селищної ради.

 

 

 

II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

 Основними цілями регулювання є:

Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних з забезпеченням дотримання вимог податкового законодавства зі справляння транспортного податку;

Врегулювання правовідносин між Нововасилівською селищною радою та суб’єктами оподаткування в процесі нарахування та сплати транспортного податку.

Встановлення транспортного податку, що дозволить виконати вимоги податкового законодавства та забезпечити сталі надходження до місцевого бюджету

 

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не приймати регуляторний акт

Така альтернатива є неприйнятною, якщо  транспортний податок у 2022 не справлятиметься, що не сприятиме наповненню селищного бюджету в можливих обсягах.

Очікуванні втрати бюджету в результаті неприйняття рішення про транспортний податок на 2022 р. складатимуть: 25,0 тис. грн., що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного значення селищної ради.

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення:

- Про встановлення податку на транспорт на території Нововасилівської селищної ради.

 

Прийняття даного рішення селищної ради забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати податку на території селищної ради та відповідне наповнення місцевого бюджету.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету громади надійде 25,0  тис. грн., що дозволить профінансувати заходи соціального, економічного значення селищної  ради.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до бюджету Нововасилівської селищної ради  від сплати податку.

3.Створить сприятливі фінансові можливості селищної влади для задоволення соціальних та інших потреб громади.

4. Вдосконалить відносини між селищною радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податку.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Несплата податку у 2022 році

Не передбачені

Альтернатива 2

Сплата податків за обґрунтованими ставками.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Сплата податку за запропонованими ставками

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

 

 

Показник

Великі

Середні

Малі

 

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

0

0

1

1

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

0

100

100

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Несплата податку у 2022 році

Не передбачені

Альтернатива 2

Прийняття регуляторного акта відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Суб'єкти господарювання – платники податку у 2022 році будуть сплачувати податок за незмінною ставкою 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування.

Сплата податку за запропонованими ставками.

 

       

 

 

 

 

 

   ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

                 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є неприйнятною оскільки транспортний податок у 2022 справлятиметься не буде, що не сприятиме наповненню селищного бюджету в можливих обсягах.

Очікуванні втрати бюджету в результаті неприйняття рішення про транспортний податок на 2022 р. складатимуть: 25,0 тис. грн., що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного значення селищної ради.

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення Нововасилівською селищною радою забезпечить досягненню встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати  податку  на території селищної ради та відповідне наповнення місцевого бюджету.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету Нововасилівської селищної ради  надійде 25,0  тис. грн. , що дозволить профінансувати  заходи соціального, економічного  значення селищної ради.

Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів селищної ради і платників податків.

                     

 

 

 

 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Держава: - надходження додаткових коштів до місцевого бюджету; - спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток території селищної ради

Громадяни та Суб’єкти господарювання:

 Сплата податку за обґрунтованими ставками

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації. Громадяни:

Сплата податку за встановленими ставками

Суб’єкти господарювання: Витрати: Сплата податків за запропонованими ставками.

Наповнення місцевого бюджету, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 1

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Несплата податку  Суб’єкти господарювання: Несплата податку

Держава:

Відсутні

Громадяни:

 Відсутні

Суб’єкти господарювання: Витрати:

Відсутні

Зменшення надходжень до селищного бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя населення селищної ради.

          

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Цілі прийняття проєкту рішення про встановлення транспортного податку будуть досягнуті майже у повній мірі. До  бюджету Нововасилівської селищної ради надійдуть додаткові кошти від сплати податку, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів селищної ради і платників податків.

Зміни до чинного законодавства:

  • Податкового кодексу України;
  • Бюджетного кодексу України;
  • та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, податок у 2022 році справлятися не буде, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

  • Податкового кодексу України;
  • Бюджетного кодексу України;
  • та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

         

 Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованого транспортного податку, що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Нововасилівської селищної ради.                                                                                        

          V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

 

Згідно з Кодексом до повноважень селищних рад належить ухвалення рішення про встановлення місцевих податків і зборів.

Прийняття відповідного рішення є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм рішення всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування.

Кодексом визначено платників податку: фізичні особи та юридичні особи (резиденти і нерезиденти України), які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі. При цьому Кодексом окремо не розподіляються фізичні особи на громадян та фізичних осіб-підприємців. Тобто, до цієї групи платників віднесено як громадян, так і фізичних осіб-підприємців.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

 

Дія регуляторного акта розповсюджується на фізичних та юридичних осіб, у тому числі нерезидентів, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування на території Нововасилівської  селищної ради станом на перше число відповідного місяця.

Податок не є новим, тому додаткових витрат бюджету на впровадження та адміністрування регулювання не передбачається. Видатки фіскальних органів та органів місцевого самоврядування не зміняться.

Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва та наведено у Тесті малого підприємництва (Додаток 4).

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта:

безтерміново

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

Відповідно до закону України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» визначено, що у рішенні про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати може не визначатися термін його дії. У такому випадку рішення буде чинним до прийняття нового рішення (абзац другий пп. 12.3.3 п.12.3 ст.12).

 

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі прогнозні статистичні показники:

 

Назва показника

 План за 2021р.

Надходження до місцевого бюджету транспортного податку від юридичних осіб (тис. грн.)

0

Надходження до місцевого бюджету транспортного податку від фізичних осіб (тис. грн.)

0

Загальна кількість платників транспортного податку - юридичних осіб (осіб)

0

Загальна кількість платників транспортного податку – фізичних осіб (осіб)

0

Рівень поінформованості громадян та суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта

 

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися фінансовим відділом Нововасилівської селищної ради.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

- аналітичні показники ГУ ДПС у Запорізькій області;

- інформація фінансового відділу Нововасилівської селищної ради.

 Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цього акту.

Повторне відстеження буде здійснено за три місяці до дня закінчення строку дії регуляторного акту.

 

 

Селищний голова                                                                                         Олександр ПРОКОПЕНКО

 

 

Додаток 4

до аналізу регуляторного впливу

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

по проєкту рішення  Нововасилівської селищної ради «Про встановлення транспортного податку на території  Нововасилівської селищної ради»

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником  з лютого по травень 2021 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робоча нарада та зустріч

5

Отримання інформації

 

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 0 (одиниць) та мікро підприємництва 1 (одиниць);

 

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  100,00 (відсотків)

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури

(сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ), гривень

25000,00

-

-

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

25000,00

0

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1

8

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

25000,00

0

0

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що станом на 01.01.2022 складає 6700,0 грн. та у погодинному розмірі 40,36 грн. (ст.8 Закону України  «Про Державний бюджет України на 2021 рік»)

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

0,2  год*40,36 грн= 8,07

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

0,2  год*40,36 грн= 8,07

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури

Х

Х

Х

 

не передбачено

0

Х

0

14

Разом, гривень

16,14

Х

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1

16

Сумарно, гривень

16,14

Х

0

           

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікро підприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

25000,0

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

16,14

-

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

25016,14

-

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

25016,14

-

 

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Податковим кодексом України визначаються об’єкт, база  оподаткування, податковий період, порядки обчислення суми податку, обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування, строк, порядок сплати податку та інші його обов’язкові елементи й повноваження органів місцевого самоврядування щодо його встановлення.

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п'ять років) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб'єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонуються такі компенсаторні механізми (наприклад, зміна періодичності надання звітів для малого чи мікро підприємництва, поріг за розміром суб'єкта чи його розміром річного обороту для виключення з-під регулювання, запровадження інших компенсаторів) (опис та викладення уточнених норм регулювання):

          Відповідні норми встановлені Податковим кодексом України і не можуть бути врегульовані на рівні місцевих рад.

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                    Олександр ПРОКОПЕНКО

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь