Нововасилівська громада
Запорізька область, Мелітопольський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проєкта рішення Нововасилівської селищної ради Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території Нововасилівської селищної ради.

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проєкта рішення Нововасилівської селищної ради

Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території  Нововасилівської селищної ради.

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

         Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Відповідно до закону України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» визначено, що у рішенні про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати може не визначатися термін його дії. У такому випадку рішення буде чинним до прийняття нового рішення (абзац другий пп. 12.3.3 п.12.3 ст.12).

З метою забезпечення можливості прогнозування доходної та видаткової частин місцевого бюджету на 3 роки та     подальшого забезпечення надходжень до місцевого бюджету виникла необхідність прийняти рішення “Про встановлення земельного податку на території  Нововасилівської селищної ради” на безстроковий термін.  

Дохідна частина місцевого бюджету Нововасилівської селищної ради від сплати земельного податку

 

№ з/п

Назва показника

2020  рік

тис. грн

Очікуване 2021

тис.грн

Прогноз

2022

тис. грн

1

Плата за землю

(ставка земельного податку фізичні особи)

5544,9

5739,4

7200,0

2

Плата за землю

(ставка земельного податку юридичні особи)

204,1

249,4

300,0

 

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини селищного бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку селищної ради, Нововасилівська селищна рада має прийняти рішення:

- Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території  селищної ради.

 

Аналіз втрат до міського бюджету

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення  “Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку”

У разі не прийняття рішення “Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку”

Відхилення, тис.грн.

(втрати до бюджету)

Ставка, %

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

Ставка, %

(мінімальна)

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

1

Плата за землю

(ставка земельного податку)

від 0,05 до 5,0

7500,0

від 0,05 до 5,0

5988,8

1511,2

 

Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем та покращення інфраструктури селищної ради.

           

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією селищної ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо селищна рада у термін до 15 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на наступний рік,  плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

 

II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

 Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від сплати земельного податку при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок податку з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб  бюджету селищної ради;

 - встановити пільги щодо сплати податку;

 - забезпечити додаткові надходження до місцевого бюджету, з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не приймати регуляторний акт

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню селищного бюджету в можливих обсягах.

Очікуванні втрати бюджету в результаті неприйняття рішення про встановлення єдиного податку складатимуть: 1511,2 тис.грн., що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного значення   селищної ради.

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення:

- Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території  селищної ради

 

Прийняття даного рішення Нововасилівською селищною радою забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати земельного податку на території селищної ради та відповідне наповнення місцевого бюджету.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету селищної ради надійде 7500,0 тис.грн., що дозволить профінансувати заходи соціального, економічного значення селищної  ради.

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до бюджету Нововасилівської селищної громади від сплати земельного податку.

3.Створить сприятливі фінансові можливості селищної влади для задоволення соціальних та інших потреб селищної ради.

4. Вдосконалить відносини між селищною радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за ставками, що діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю

Витрати пов’язані  зі сплатою земельного податку за ставками, що діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

Альтернатива 2

Сплата податків за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податку.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між селищною радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

Сплата податків за запропонованими ставками.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання                       

Показник

Великі

Середні

Малі

 Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

0

3

4645

4648

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

0,07%

99,93%

100%

 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Витрати пов’язані  зі сплатою земельного податку за ставками, що діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю  в сумі : 5988,8 тис.грн.

Альтернатива 2

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між селищною  радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів

Сплата податків за запропонованими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатках 4 до цього АРВ

 

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами

 Сума витрат, гривень

Альтернатива 1    Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

-

Альтернатива 2 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта(рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

-

 

           ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

                 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю, що не сприятиме наповненню селищного бюджету в можливих обсягах.

Очікуванні втрати селищного бюджету в результаті неприйняття рішення  щодо земельного податку  Складатимуть: 1511,2 тис. грн., що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного  значення  громади.

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення Нововасилівською селищною радою   забезпечить досягненню встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати земельного податку на території селищної ради та відповідне наповнення місцевого бюджету.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету селищної ради 7500,0 тис. грн. , що дозволить профінансувати  заходи соціального, економічного  значення селищної ради.

Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів селищної ради і платників податків.

                     

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Держава: - надходження додаткових коштів до місцевого бюджету; - спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток  громади Громадяни:

 Сплата податку за обґрунтованими ставками Встановлення пільг по сплаті податку  Суб’єкти господарювання: Сплата податку за обґрунтованими ставками.

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації. Громадяни:

Сплата податку за встановленими ставками

Суб’єкти господарювання: Витрати: Сплата податку за запропонованими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатках 4 до цього АРВ

Наповнення місцевого бюджету, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 1

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Сплата податку за ставками, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю

Суб’єкти господарювання: Сплата податку за ставками, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю

Держава:

Відсутні

Громадяни:

 Відсутні

Суб’єкти господарювання: Витрати:

1511,2 тис.грн.

Зменшення надходжень до селищного бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

          

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Цілі прийняття проекту рішення про встановлення земельного податку будуть досягнуті майже у повній мірі. До  бюджету селищної ради надійдуть додаткові кошти від сплати земельного податку, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів селищної ради і платників податків і зборів.

Зміни до чинного законодавства:

  • Податкового кодексу України;
  • Бюджетного кодексу України;
  • Земельного кодексу України;
  • та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акту, податок справлятиметься за ставками, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю, що спричинить втрати доходної частини бюджету у розмірі 1511,2 тис. грн., відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

  • Податкового кодексу України;
  • Бюджетного кодексу України;
  • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованого земельного податку,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Нововасилівської селищної ради.

                                                                                         

          V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території селищної ради, аналітичних показників ГУ ДПС у Запорізькій області, інформації фінансового відділу Нововасилівської селищної ради, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованого рішення “Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території Нововасилівської селищної ради”.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

Розробка проєкта рішення Нововасилівської селищної ради:

Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території  Нововасилівської селищної ради та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проєкта разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

 Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії селищної ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Витрати малого підприємництва наведені у Тесті малого підприємництва додається.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта:

безстроково

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

Відповідно до закону України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» визначено, що у рішенні про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати може не визначатися термін його дії. У такому випадку рішення буде чинним до прийняття нового рішення (абзац другий пп. 12.3.3 п.12.3 ст.12).

 

 

 

 

 

 

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення

Ставка, %

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

1

Розмір надходжень до місцевого бюджету від сплати земельного податку

від 0,05 до 5,0

I квартал — 850,00

II квартал — 1000,00

III квартал — 4800,00

IV квартал — 850,00

За рік — 7500,0

2

Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, один.

4648

3

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту, грн.

 

 

Розмір коштів  вказаний в М-тесті

 

 

 

 

4

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб.

2

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень актів, %

Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:

- на офіційному сайті Нововасилівської селищної ради;

 

 100%

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися фінансовим відділом Нововасилівської селищної ради.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

- аналітичні показники ГУ ДПС у Запорізькій області;

- інформація фінансового відділу Нововасилівської селищної ради.

 Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цього акту.

Повторне відстеження буде здійснено за три місяці до дня закінчення строку дії регуляторного акту.

 

Селищний голова                                                                  Олександр ПРОКОПЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до аналізу регуляторного впливу

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

по проєкту рішення Нововасилівської селищної ради “Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на території  Нововасилівської селищної ради

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником з лютого по червень 2021 р. 

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

 

Робоча нарада та зустріч

10

Доведено до відома СПД основні аспекти проекту регуляторного акта, надані роз'яснення щодо ставок, які пропонується затвердити.

2

Запити до сільгоспвиробників

10

Отримання інформації, врахування нормативно – грошової оцінки землі та отримання пропозицій

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 4648 (одиниць),

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  100 (відсотків)

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури

(сплата земельного податку), гривень

1613,60

-

-

6

Разом, гривень Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

1613,60

0

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

4648

8

Сумарно, гривень Формула:

відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

7500000,0

0

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що станом на 01.01.2022 складає 6700,0 грн. та у погодинному розмірі 40,36 грн. (ст.8 Закону України  «Про Державний бюджет України на 2021 рік»)

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1 год*40,36 грн= 40,36

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

1 год*40,36грн= 40,36

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури

Х

Х

Х

 

не передбачено

0

Х

0

14

Разом, гривень

80,72

Х

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

4648

16

Сумарно, гривень

375186,56

Х

0

           

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікро підприємництва

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п’ять років, гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

7500000,0

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

375186,56

-

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

7875186,56

-

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

7875186,56

-

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних що наданні фінансовим відділом Нововасилівської селищної ради визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних ) процедур не потрібно.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                   Олександр ПРОКОПЕНКО

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь