Нововасилівська громада
Запорізька область, Мелітопольський район

Про затвердження Регламенту виконавчого комітету та виконавчих органів Нововасилівської селищної ради

Дата: 19.07.2021 12:41
Кількість переглядів: 375

УКРАЇНА

НОВОВАСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

02 березня 2021 р.                                                                           №1

смт Нововасилівка

 

Про затвердження Регламенту

виконавчого комітету та

виконавчих органів

Нововасилівської селищної ради

 

   Відповідно до  статей 51, 52, 53, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:         

          1. Затвердити Регламент виконавчого комітету та виконавчих органів

Нововасилівської селищної ради 8-го скликання (додається).

 

 

 

 

Селищний голова                                             Олександр ПРОКОПЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Додаток до рішення

                                                                           виконавчого комітету

                                                                           Нововасилівської селищної ради

                                                                           від 02.03.2021 р. №1 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

РЕГЛАМЕНТ

виконавчого комітету та виконавчих органів Нововасилівської селищної ради

 

                                    1. Загальні положення

 

  1. Порядок діяльності виконавчих органів Нововасилівської селищної ради i посадових осіб визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України, рішеннями селищної ради та даним Регламентом.
  2. Регламент виконавчих органів Нововасилівської селищної ради затверджується рішенням виконавчого комітету. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін i доповнень до Регламенту. Регламент, зміни i доповнення до нього попередньо розглядаються на засіданні виконавчого комітету.

      1.3. У випадках прийняття законодавчих актів, що приводять до виникнення розходжень окремих положень даного Регламенту з чинним законодавством, на черговому засіданні виконавчого комітету повинні бути внесені відповідні зміни та доповнення до Регламенту. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

  1. Регламент  виконавчого  комітету  та  виконавчих  органів  ради (надалі Регламент)  регулює  організаційно-процедурні  питання діяльності виконавчого комітету ради (надалі - виконком) та виконавчих органів ради.
  2. Дотримання Регламенту є обов’язковим для членів виконавчого комітету, працівників ycix виконавчих органів ради.
  3. Виконавчий комітет є виконавчим органом ради,  який утворюється радою на строк iï повноважень. Після  закінчення повноважень ради, голови ради ïï виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

      1.7. Виконавчий комітет має гербову печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

      1.8. Виконавчий комітет ради є підзвітним i  підконтрольним раді,  що його утворила, а з питань здійснення  ним  повноважень  органів виконавчої влади - також підконтрольним  відповідним  органам виконавчої влади.

      1.9. Засідання виконавчого комітету відбувається, як правило, в приміщенні  ради. В  особливих  випадках  за   розпорядженням Нововасилівського селищного голови (далі голова ради) aбo рішенням виконкому місце проведення засідання може бути змінено (у тому числі шляхом проведення виїзного засідання).

  1. Ha будівлях, де розміщено виконавчий комітет та інші виконавчі

органи ради, піднімається Державний Пpaпop України.

             1.11. Мовою офіційного спілкування i діловодства виконавчого комітету та інших виконавчих органів ради є українська мова.

Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито.

     1.12. Відкритість засідань виконкому та виконавчих органів ради забезпечується шляхом розміщення інформації про час  i місце  засідань ycix виконавчих органів, у тому числі шляхом оприлюднення графіків засідань у спосіб, визначений виконкомом.

     1.13. Жителі громади мають право відвідувати  засідання  виконавчих  органів Нововасилівської селищної ради. Право жителя територіальної громади бути присутніми на засіданні виконкому (іншого виконавчого  органу)  може бути обмежено лише у випадках проведення закритих засідань.

     1.14. Групи громадян, які зацікавлені у вирішені певних питань, що розглядаються виконавчими органами ради, мають право відвідувати засідання цих органів. Такі групи громадян можуть обрати свого представника для виступу на засіданні та попередньо повідомити його прізвище секретаріату виконкому. Головуючий надає слово для виступу представнику групи громадян одразу після виступів членів виконкому та осіб з дорадчим голосом.

     1.15. Відкритість засідань виконавчого комітету забезпечується шляхом проведення у залі засідань вільної фото i відео зйомки, звукозапису присутніми. Також за рішенням виконавчого комітету може здійснюватися транслювання засідань у мережі Інтернет.

     1.16. Проекти актів та акти виконавчих органів Нововасилівської селищної ради підлягають оприлюдненню у порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації». У разi  відсутності  офіційного сайту  ради  (його  технічної  несправності),  проекти  актів  та  акти виконкому та інших виконавчих органів ради розміщуються шляхом оприлюднення ïx на дошці оголошень Нововасилівської селищної ради у строки, визначені законодавством.

    1.17. Місця для членів виконкому відводяться  в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, i не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання виконкому особи, які не е членами виконкому (за винятком технічних працівників  рад), не повинні знаходитися у частині залу, що призначена для розміщення членів виконкому.

              1.18. Ha офіційному веб-сайті ради (за наявності) має бути створено окремий розділ (сторінку), де забезпечується:

- розміщення рішень виконавчого комітету;

 

           —  розміщення проектів рішень  виконкому  та  пропозицій  громадян щодо змін та доповнень до цих проектів;

        - розміщення інформації про членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів, керівників комунальних установ та підприємств, яка включає біографічні відомості осіб, дні i місце прийому, контакти для листування та телефонного зв’язку.

           1.19. Засідання виконкому проводиться один раз на місяць, як правило у вівторок кожного місяця о 10.00 год., а також скликаються в міру необхідності.

 

2. Склад та повноваження виконавчого комітету  та  виконавчих opгaнів ради

 

          2.1. Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією голови ради.

  •           2.2. Виконавчий комітет очолює Нововасилівський селищний голова.

            2.3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно голови ради, заступника (заступників) голови ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб. До складу виконкому за посадами входять секретар та старости Нововасилівської селищної ради.

          2.4. Внесення змін у кількісний та персональний склад виконавчого комітету приймається рішенням Нововасилівської селищної ради.

            2.5. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній  основі,  на  час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих aбo службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів місцевого бюджету.

            2.6. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради i працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності ïx діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені законом для голови ради. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати ради, крім секретаря.

            2.7. Виконавчий комітет  ради  може  розглядати  i  вирішувати питання, віднесені Законом до відання виконавчих органів ради.

  • комітет ради:

1) попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально- економічного i культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

 1. координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності Нововасилівської селищної ради, заслуховує звіти про роботу ïx керівників;
 2. має право змінювати aбo скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших  виконавчих  органів  ради,  а  також  їхніх посадових осіб.

 2.8. У випадку відсутності голови ради організацію та скликання засідань забезпечує заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

           2.9. Виконавчі   органи    ради    підзвітні    та    підконтрольні    раді, підпорядковані виконкому та голові ради. Керівники виконавчих органів ради призначаються на посаду i звільняються з посади головою одноособово, а у випадках, передбачених законом, - за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

           2.10. Порядок роботи й повноваження виконавчих органів ради визначаються Положенням про відповідний виконавчий орган, затвердженим рішенням ради.

 

3. Opганізація роботи та звітування виконавчого комітету і  виконавчих opгaнів ради

 

 3.1. Планування  роботи   виконавчого   комітету   та   виконавчих органів ради є одним із основних засобів виконання бюджету та програми економічного та соціального розвитку громади, інших цільових програм.

           3.2. Діяльність виконкому організовується відповідно до річного плану.

           3.3. План роботи виконкому розробляються на основі рішень ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень  та доручень голови ради та його заступників, пропозицій керівників виконавчих органів ради, депутатів ради, петицій громадян.

           3.4. План роботи виконкому повинен включати:

 • перелік актуальних питань, розгляд яких входить до компетенції виконавчого комітету ради та які пов'язані з реалізацією заходів соціально-економічного розвитку, функціонування галузей господарського комплексу та соціальної сфери;
 • перелік рішень виконавчого комітету,  розпоряджень  голови ради, розпорядчих документів органів влади, хід реалізації яких оперативно розглядатиметься в порядку контролю ïx виконання;

- перелік основних заходів державного, обласного та місцевого значення на відповідний плановий період.

            3.5. До  плану  роботи  виконкому  в  обов'язковому  порядку включаються питання:

 • про програму економічного i соціального розвитку громади, бюджет громади та підсумки ïx виконання за квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік;
 • про роботу виконавчих органів ради;

      -  про роботу підприємств, установ,  закладів  комунальної власності.

             3.6. Для підготовки проекту плану роботи виконавчого комітету ради керівники виконавчих органів ради не пізніше 5 числа місяця, що передує наступному кварталу, подають в загальний відділ виконкому (надалі - загальний відділ) пропозиції відповідно до встановленої форми.

           3.7. Узагальнення пропозицій, формування планів роботи виконкому та узагальнення інформації про ïx виконання здійснює загальний відділ.

           3.8. Загальний відділ  готує  проект  рішення  виконкому  про  план роботи на відповідний період.

           3.9. Проекти планів роботи заздалегідь розглядаються головою ради,  його  заступниками  та  доопрацьовуються  з   ypaxyванням внесених зауважень.

           3.10. План роботи виконавчого комітету на рік затверджується рішенням виконавчого комітету.

           3.11. Копії рішення про план роботи  виконавчого  комітету загальний відділ направляє голові  громади,  його  заступникам, виконавчим органам ради, депутатам, членам виконкому. План виконавчого комітету оприлюднюється на сайті ради (за наявності).

           3.12. У випадках, якщо заходи, передбачені планами роботи виконкому, із будь-яких причин не можуть бути виконані у встановлений термін, aбo намічене питання не може бути своєчасно внесене на розгляд виконавчого комітету, заступники голови громади інформують про це виконавчий комітет ради.

            3.13. Контроль за виконанням планів роботи виконавчого комітету здійснюється заступниками голови ради (відповідно до розподілу обов'язків). Виконавчі органи ради до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом, подають в загальний  відділ  інформацію  про виконання плану роботи за попередній квартал.

            3.14. 3 метою організації ефективної роботи, реалізації цільових програм, виконання плану роботи виконкому, досягнення поставлених цілей, прийняття ефективних управлінських рішень та аналізу діяльності працівників виконавчі  органи  ради  складають  план и  роботи  на відповідний період.

            3.15. Плани роботи виконавчих органів можуть бути місячними, квартальними, піврічними, річними, виходячи з принципів виробничої необхідності та ефективності управління. Рішення про періодичність планування роботи виконавчого органу приймає його керівник.

            3.16. План роботи виконавчого органу ради повинен мати таку структуру: зміст завдання, термін виконання, відповідальні за організацію та виконання, відмітка про виконання завдань. Графа "відмітка про виконання завдань" заповнюється відповідальним виконавцем та є звітом про виконання поставленого завдання. Керівники  виконавчих  органів ради здійснюють контроль та несуть  відповідальність  за  виконання планів роботи. Виконавчі органи ради  зберігають  плани  роботи відповідно до номенклатури справ.

             3.17. Звітування.

             3.17.1. Голова ради, періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про роботу виконкому та виконавчих органів перед виборцями. Голова ради від імені виконавчого комітету зобов’язаний подати письмовий звіт для його оприлюднення, а також провести звітну зустріч із виборцями.

На письмову вимогу не менш як половини депутатів від загального складу ради голова ради звітує на найближчому пленарному  засіданні  ради про роботу виконкому  та виконавчих органів за період, про який просять депутати.

             3.17.2. Члени виконавчого  комітету  повинні  проводити  зустрічі  з громадськими   організаціями,   трудовими   колективами    підприємств, установ та організацій, під час яких інформувати про свою роботу у виконкомі; брати участь у громадських слуханнях та у масових заходах, що проводяться на території громади; вивчати громадську думку; вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них раду та ïi органи, брати безпосередню участь у ïx вирішенні; розглядати пропозиції, звернення, заяви i скарги членів територіальної громади, що надійшли до члена виконкому засобами зв’язку.

 

4. Порядок підготовки  та  проведення  засідань  виконавчого комітету ради.

             4.1. Засідання виконавчого комітету ради є основною формою його діяльності, що забезпечує колегіальне обговорення завдань i ухвалення рішень щодо ïx виконання. На вимогу виконкому, виконавчих органів керівники розташованих aбo зареєстрованих на території громади підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов'язані прибути на засідання цих органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та ïї органів.

             4.2. Підготовна проектів рішень.

             4.2.1. Цільова спрямованість проектів рішень виконавчого комітету визначається перспективними, поточними планами роботи виконкому, рішеннями ради, органів виконавчої влади, дорученнями голови ради, а також необхідністю вирішення оперативних i  термінових питань та розгляду звернень фізичних i юридичних осіб.

             4.2.2. Підготовка та внесення на розгляд виконавчого комітету проектів рішень, що містять ознаки регуляторного акта, здійснюється з дотриманням процедури, встановленої Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та рішенням виконкому про порядок підготовки та відстеження результативності регуляторних актів.     

             4.2.3. Відповідальним за підготовку проекту рішення та інформації   про виконання завдань i доручень є той   виконавчий   орган,   до   компетенції якого належить дане питання, а контрольні функції покладаються на заступника голови громади згідно з розподілом обов’язків.

             4.2.4. Відповідальність за законність i достовірність текстів проектів рішень виконавчих органів ради несуть керівники цих органів та заступники голови, які беруть участь у ïx підготовці та погодженні.

              4.2.5. Проекти рішень на розгляд виконавчого комітету можуть вносити наступні cyб’єкти:

- загальні збори громадян (в порядку місцевої ініціативи, електронної петиції aбo іншому  визначеному  законом порядку);

- голова ради;

 • секретар ради;
 • заступники    голови ради (згідно із функціональним розподілом повноважень);
 • члени виконавчого комітету;

- постійні комісії ради;

 • старости (з питань, обсяг яких визначений законодавством);
 • депутати, депутатські групи, фракції.

           4.2.6. Проекти рішень повинні містити оцінку стану справ з відповідного питання з урахуванням раніше ухвалених рішень, щоб уникнути повторень aбo суперечностей. В проектах рішень про хід виконання раніше ухвалених рішень, у разi невиконання доручень, що містяться в них, наводяться причин їх невиконання, особи, відповідальні за невиконання рішення, а також нові терміни виконання завдань.

           4.2.7. До проекту рішення додаються: передбачені додатки та матеріали, на які є посилання у тексті, перелік фізичних aбo юридичних осіб, яким необхідно надіслати прийняте рішення, а за необхідності висновки відповідної комісії ради чи виконкому.

           4.2.8. До проектів рішень, що готуються у відповідності та на виконання актів органів виконавчої влади, додаються копії відповідних актів.

           4.2.9. До проекту рішення про втрату чинності, зміну, доповнення, скасування  прийнятих  раніше  рішень  додаються   копії   відповідних рішень.

           4.2.10.  Автор проекту рішення готує   пояснювальну   записку   до проекту рішення, яка повинна містити необхідні   обґрунтування   i прогнози результатів реалізації рішення. До пояснювальної записки можуть додаватися необхідні розрахунки, інформаційно-довідкові матеріали. Загальний обсяг пояснювальної  записки  не  повинен перевищувати одного аркушу. Подання пояснювальної записки до проектів нормативних та регуляторних актів є обов'язковим.

           4.2.11. Проект акту виконавчого комітету направляється до загального відділу для оприлюднення у випадках, передбачених ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Після цього відбувається процес погодження (візування) акту відповідальними посадовими особами. Візування є технічною процедурою підготовки i вивчення проектів рішень. Тривалість цієї процедури та відмови чи зволікання посадових осіб виконавчих органів ради із візуванням  не впливає на проходження проекту рішення у виконкомі (оприлюднення проекту, внесення в порядок денний, винесення на розгляд на засіданні виконавчого комітету, підписання рішення i його оприлюднення, виконання, контроль виконання). По  завершенні візування загальний відділ додає до примірника проектів рішень аркуш, що містить візи відповідальних осіб.

         4.2.12. Візування відбувається у такій послідовності:

 • відповідальний виконавець;
 • керівник юридичного відділу (юрист);
 • керівник виконавчого органу, що готує проект рішення;
 • керівник загального відділу;
 • керівники інших виконавчих органів, компетенції яких стосується питання, за яким підготовлено проект рішення;
 • відповідний заступник голови громади (відповідно до розподілу обов’язків).

          4.2.13. Термін візування проекту рішення кожною  посадовою особою не повинен перевищувати одного робочого дня, у юриста в окремих випадках (у разi необхідності проведення детальної експертизи та підготовки юридичного висновку) двох робочих днів.

4.2.14. 3a наявності заперечень, доповнень та змін до проекту документа посадова особа, яка візує проект, вносить відповідний запис з викладенням мотивованої думки в окремому висновку, що додається до проекту.

          4.3. Скликання  засідання   виконавчого   комітету,   підготовка засідання.

           4.3.1.   Скликає     засідання     виконавчого     комітету     голова ради. Загальний відділ надсилає розпорядження голови ради про призначення засідань виконавчого комітету виконавчим органам ради, членам виконавчого комітету.

           4.3.2. Засідання виконавчого комітету ради скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Підготовку засідань організовує голова ради, а у випадках його відсутності — заступник голови. Підготовку питань для розгляду виконавчим комітетом організовують та контролюють заступники голови ради та керівники інших виконавчих органів ради.

          4.3.3. До підготовки окремих питань, які потребують спеціальних знань та/або навичок, виконавчий комітет, інші виконавчі органи ради можуть залучати відповідних фахівців.

          4.4. Порядок денний засідання виконавчого комітету.

         4.4.1. Голова ради aбo особа, яка виконує його обов’язки на час відсутності, формує проект поряду денного з урахуванням ycіx отриманих пропозицій щодо розгляду конкретних питань. Проект порядку денного засідання виконавчого  комітету, як правило, готується не пізніше, ніж за два дні до засідання  загальним відділом під  керівництвом голови ради.

         4.4.2. Порядок  денний   розміщується   та оприлюднюється   у   спосіб, визначений для проектів  актів виконавчих  органів  ради не пізніш  як за два дні до проведення засідання виконкому.

4.5. Засідання виконавчого комітету.

         4.5.1. Засідання виконавчого комітету ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

          4.5.2. Головує на засіданні виконавчого комітету   ради   голова ради, а в разi його відсутності — заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

          4.5.3. Член виконкому зобов’язаний поінформувати головуючого про неможливість бути присутнім на засіданні виконкому та вказати відповідні причини відсутності. У випадку відсутності такого повідомлення вважається, що член виконкому був відсутній без поважних причин. На початку засідання виконкому оголошується, яка кількість  його членів прибула на засідання, а також оголошуються прізвища відсутніх членів із повідомленням про причини відсутності. 

         4.5.4. Участь членів виконавчого комітету у засіданні реєструється у протоколі.

         4.6. Проведення засідання виконкому.

         4.6.1. Головуючий на засіданні виконкому:

 • веде засідання, оголошує перерви в засіданнях;
 • надає     слово     для     доповіді,     співдоповіді,          запитань,            виступів, оголошує наступного доповідача;
 • вносить  на  голосування    пропозиції  про  зміни  та  доповнення до проектів рішень;
 • вносить на голосування проекти рішень (за основу та в цілому);
 • оголошує результати голосування — рішення ухвалене чи рішення не ухвалене;
 • забезпечує дотримання Регламенту присутніми на засіданні.

          4.6.2. На початку засідання процедурним рішенням виконавчого комітету затверджується порядок денний засідання.  Зміни та доповнення до проекту порядку денного за наявності відповідних погоджених проектів рішень, крім проектів рішень з питань «різне», ставляться головуючим на голосування у порядку ïx надходження.

          4.6.3. Додаткові питання можуть вноситись на засіданні виконкому виключно у випадку, якщо вони  стосуються  виникнення  аварійних ситуацій, подолання стихійного лиха, виконання рішень суду.

4.6.4. Порядок денний приймається в цілому шляхом голосування.                                                                 

4.6.5. Обговорення питань порядку денного починається з доповіді автора проекту рішення, співдоповідей. Проголошення доповіді з питання порядку денного є обов’язковим.

          4.6.6. Запрошена на засідання виконкому особа може взяти слово для виступу. При цьому зміст виступу такої особи та його позиція  при голосуванні заносяться до протоколу засідання виконкому.

          4.6.7. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючий надає  слово  (відповідно  до записів)  для оголошення  запитань та відповідей, а пізніше для виступів  з  обговорюваного  питання. Запрошені особи не можуть ставити питання доповідачам до моменту закінчення питань у членів виконкому. Запис на виступ i для запитань проводиться шляхом підняття рук.

           4.6.8. В обов’язковому порядку, без ухвалення процедурного рішення виконавчого комітету, слово для виступу в обговоренні надається за ïx проханням:

 • представнику ініціативної групи, яким внесено на розгляд виконкому проект рішення в порядку місцевої ініціативи;
 • особі, уповноваженій для виступу громадськими слуханнями під час розгляду виконкомом пропозицій громадських слухань.

            4.6.9. Будь-яка особа, присутня на засіданні мас право на репліку у випадку згадування її імені чи посади. Право на репліку надається особі за ïї проханням одразу після виступу, у якому було згадано особу чи пізніше, але до початку голосування за проект рішення.

           4.6.10. На засіданні  виконкому  встановлюється  наступна  тривалість виступів:

 • для доповіді, інформації з питань порядку денного до 10 хвилин;
 • для співдоповіді з питань порядку денного — до 3 хвилин;
 • для оголошення запитань — до 1 хвилини;
 • для відповіді на запитання — до 2 хвилин;
 • для виступу з обговорення питання, внесення поправок до проекту рішення, заключного слова — до 3 хвилин.

           4.6.11. Особи, присутні на засіданнях виконкому, повинні утримуватися від публічних проявів емоцій та/або не перешкоджати законній діяльності членів виконавчого комітету та посадових осіб Нововасилівької селищної ради, інших присутніх на засіданні осіб. Не допускається проголошення закликів, направлених проти територіальної цілісності та недоторканості України, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу України aбo на захоплення державної влади, виступів та/або реплік, які принижують честь та гідність людини, завдають шкоду діловій репутації юридичних осіб, розпалюють етнічну, релігійну чи іншу ворожнечу.

           4.6.12. Під час проведення засідань не допускаються порушення Регламенту та коментування виступів поза Регламентом. За необхідності виконком  може  ухвалити  у процедурному  порядку  рішення  про видалення з місця проведення засідання особи, чия поведінка порушує Регламент чи громадський порядок.

            4.7. Скорочене обговорення.

            4.7.1. За  процедурним  рішенням   членів   виконкому   обговорення може бути  проведено  за  скороченою  процедурою,  в  межах  якої головуючий оголошує назву проекту рішення, а доповідач виступає із короткою доповіддю, у якій засвідчує  важливість  рішення,  його відповідність законодавству та потребу для  громади.  Після  цього головуючий ставить питання на голосування. У випадку проведення обговорення за скороченою процедурою не може бути обмежено права присутніх осіб на виступ, якщо вони наполягають на цьому. Головуючому заборонено ставити питання на голосування, якщо yci бажаючі, у встановленому цим Регламентом порядку не використали права на виступ.

            4.7.2. Об’єднання кількох подібних питань порядку денного в одне голосування (пакетне голосування) може бути використано як виняток із метою розгляду очевидних i безспірних питань. Але при цьому повинно бути обов’язково дотримано вимогу про  коротку  доповідь  автора (авторів) проекту рішення (рішень), в порядку визначеним п. 4.7.1. Регламенту. Пакетне голосування є неприпустимим, якщо проти цього заперечує хоча б один з присутніх членів виконкому.

            4.8. Голосування.

            4.8.1. Після завершення обговорення головуючий пропонує членам виконкому перейти до голосування щодо проекту рішення. Рішення виконавчого комітету ухвалюються в такій послідовності:

 • у разi внесення пропозицій щодо змін та доповнень до проекту рішення головуючий ставить такий проект на голосування за основу;
 • після цього ставляться  на голосування у порядку надходження yci пропозиції щодо змін та доповнень до проекту рішення;

проект рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з урахуванням ухвалених змін та доповнень;

 • якщо пропозицій щодо змін та доповнень  до проекту  рішення під час обговорення питання не надходило, такий проект  рішення ставиться на голосування відразу в цілому.

             4.8.2. За процедурним рішенням виконкому ініціатору змін  i доповнень може бути відмовлено у поставленні на голосування запропонованого доповнення (змін, поправки), якщо воно сформульоване нечітко aбo не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює по суті попередньо відхилений виконкомом текст.

             4.8.3. За ініціативою головуючого,  члена  виконавчого  комітету, автора проекту рішення, зміна, доповнення до проекту можуть бути поставлена на повторне голосування з відповідним обґрунтуванням.

             4.8.4. У разi порушення процедури голосування aбo виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без додаткового обговорення.

              4.8.5. Під час проведення голосування та після нього виступи, коментарі та інші вигуки заборонені.

              4.8.6. Уci   рішення   виконавчого   комітету   ухвалюються   більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету, а рішення з процедурних питань більшістю голосів присутніх на засіданні членів виконавчого комітету.

              4.8.7. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданнях виконкому, а також зазначені як такі в Регламенті.

              4.8.8. Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це приймається членами виконкому шляхом голосування без обговорення.

             4.8.9. Кожен член виконкому мас один голос. Голосування здійснюється членами виконкому простим голосуванням шляхом підняття руки, із фіксацією результатів голосування у протоколі засідання виконкому. У разi відсутності члена  виконкому  під  час  обговорення та/або голосування з окремого питання про це робиться відмітка у протоколі.

              4.9. Особливості позачергових засідань.

             4.9.1. У разi необхідності ухвалення рішень щодо питань про звернення до суду про запровадження заборони зібрання громадян, забезпечення виборчого процесу, випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, голова ради своїм розпорядженням має право скликати позачергове засідання виконкому. Формування порядку денного позачергового засідання та підготовка проектів рішень може здійснюватися в день проведення засідання.

              4.10. Фіксування засідання виконавчого комітету.

              4.10.1. На засіданні виконкому ведеться протокол. Ведення протоколу здійснюють працівники загального відділу селищної ради. Протокол засідання виконавчого комітету оформлюється протягом 5 робочих днів з дня засідання виконкому; в протоколі вказується: номер протоколу; дата засідання; протягом якого часу відбувалось засідання; перелік членів виконкому, які взяли участь у засіданні, та перелік відсутніх на засіданні; перелік присутніх на засіданні осіб із правом дорадчого голосу, керівників виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій, представників місцевих органів виконавчої влади; перелік питань, що обговорювались, прізвища доповідачів та виступаючих, результат голосування (ухвалено одноголосно; кількість голосів  за проект рішення  та проти;  ухвалено  чи не ухвалено), номери ухвалених рішень з кожного питання, що додаються до протоколу; доручення, ухвалені виконавчим комітетом за результатами обговорення окремих питань.

              4.10.2. Протоколи засідань виконкому підписує голова ради aбo заступник голови, що виконує його обов'язки. Протоколи  засідань виконкому засвідчуються гербовою печаткою виконкому.

              4.10.3. Після підписання протоколу загальний відділ надсилає виконавчим органам ради, іншим виконавцям витяги з протоколу ухвалені виконкомом доручення з окремих питань, завірені печаткою загального відділу. Протоколи засідань виконавчого комітету ради та оригінали рішень виконавчого комітету зберігаються в загальному відділі протягом 5 років, після чого передаються в архів.

              4.11. Набуття чинності рішеннями виконавчого комітету. Контроль за виконанням рішень.

            4.11.1. Не пізніше 5 календарних днів після проведення засідання виконкому голова ради підписує ухвалені виконкомом рішення. Після підписання рішення на ньому проставляється гербова печатка виконкому.

            4.11.2. Рішення виконавчого комітету оприлюднюються невідкладно після його підписання  відповідно до  Закону України «Про доступ     до публічної інформації». Рішення нормативно-правового характеру набувають чинності з дня ïx оприлюднення, якщо виконкомом не встановлено більш пізній час. Рішення ненормативного     характеру набувають чинності у день ïx прийняття.

            4.11.3. Рішенню виконавчого комітету присвоюється порядковий номер (нумерація ведеться з початку року).

            4.11.4. Загальний відділ протягом 5 робочих днів після підпису рішень головою ради надсилає ïx копії, завірені печаткою відділу, виконавчим органам  ради під розпис (згідно з переліком  надсилання копій, узгодженим з  працівником виконавчого органу, що підготував проект рішення).

            4.11.5. Допускається надсилання  копiй  рішень з організаційних  питань (про затвердження плану роботи виконкому та ін.) виконавчим органам ради в електронному вигляді (шляхом надіслання сканованої копії документу на офіційну електронну адресу одержувача). В такому випадку паперові копії документа, завірені печаткою загального відділу, надсилаються виконавчому органу ради -  розробнику документа, заступнику голови ради (відповідно  до розподілу обов'язків), відділам.

           4.11.6. Загальний відділ надсилає копії ухваленого рішення фізичним та/або юридичним особам, щодо яких вони ухвалені,  а також доводить його до відома підпорядкованих, підзвітних підприємств та закладів комунальної власності. Передача документів цим особам (ïx уповноваженим представникам) фіксується відповідною відміткою про отримання документу із зазначенням дати, прізвища та підпису одержувача.

           4.12. 3упинення (ветування) рішень виконавчого  комітету головою ради. Скасування рішень виконавчого комітету та внесення змін.

           4.12.1. У разi незгоди голови ради з  рішенням  виконкому  він може зупинити дію рішення  своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд Нововасилівської селищної ради. Мотиви незгоди  голови  громади із рішенням виконкому повинні бути викладені у розпорядженні голови щодо зупинення рішення виконкому. Зупинене рішення виконкому вноситься на найближче пленарне засідання ради, але  не  пізніше  ніж через 30 календарних днів від дня винесення рішення виконкому. У випадку підтримання радою зупиненого рішення виконкому воно набуває чинності без підпису голови й оприлюднюється секретарем ради aбo уповноваженими на те депутатами.

            4.12.2. Рішення виконавчого комітету, які не відповідають Конституції чи   законам   України,   іншим   актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у  межах  її повноважень, можуть бути скасовані радою. Проект рішень про скасування акту виконкому вносяться в порядку визначеному Регламентом ради із обов’язковим письмовим сповіщенням членів виконкому про час i місце проведення засідань постійних комісій та пленарних засідань ради, на яких розглядатиметься відповідне питання про скасування рішення виконкому. Кожен член виконкому має право взяти участь у відповідних засіданнях ради з  правом дорадчого голосу.

            4.12.3. Рішення виконавчого комітету з мотивів невідповідності Конституції aбo законам України можуть бути скасовані у судовому порядку. Це не позбавляє виконавчий комітет права за власною ініціативою aбo ініціативою інших заінтересованих осіб змінити чи скасувати прийнятий ним акт (у тому числі i з мотивів невідповідності Конституції чи законам України). Однак, виконавчий комітет не може скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, i суб'єкти цих правовідносин заперечують проти ïx зміни чи припинення. Ненормативні правові акти виконкому є актами  одноразового застосування, вичерпують свою дію фактом їхнього виконання, тому вони не можуть бути скасовані чи змінені виконкомом після ïx виконання.

             4.13. Контроль.

               4.13.1. Контроль за виконанням рішень виконавчого комітету здійснюють постійні комісії ради.

               4.13.2. Організація    роботи    по    контролю    за                          виконанням рішень  виконкому покладається на голову ради, заступників голови.

               4.13.3. За результатами перевірки постійні комісії можуть ухвалювати висновки i рекомендації i направляти ïx для розгляду виконавчим комітетом, керівниками виконавчих органів ради. Висновки i рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду у строк, встановлений постійною комісією.

               4.13.4. Постійна комісія ради (у особі уповноваженого представника) має право виступу із доповіддю на засіданні виконавчого комітету ради.

 

5. Порядок  підготовки розпоряджень голови ради з питань діяльності виконавчих органів ради

    5.1. Голова ради видає розпорядження відповідно до повноважень, визначених чинним законодавством.

               5.2. Розпорядження голови ради, прийняті в межах наданих йому повноважень, обов’язкові для виконання всіма розташованими на    території громади юридичними та фізичними особами, незалежно від             форми власності.

               5.3. Проекти розпоряджень готують посадові особи селищної ради під контролем заступників голови ради. У разi, коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком виконавцям, головним розробником є виконавець, зазначений першим у резолюції, інші — сприяють головному розробнику та надають відповідну інформацію.

               5.4. Підготовка проектів розпоряджень голови ради, що містять ознаки регуляторного акта, здійснюється з дотриманням процедури, встановленої Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та рішенням виконкому про порядок підготовки та відстеження результативності регуляторних актів.

               5.5. У разi потреби головний розробник  готує пояснювальну  записку до проекту   розпорядження, що повинна   містити   необхідні розрахунки, обґрунтування i  прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

            5.6. До пояснювальної записки можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

            5.7. Загальний обсяг  пояснювальної записки,  як правило, не повинен перевищувати двох аркушів.

            5.8. Подання пояснювальної записки   до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.

               5.9. Якщо проект розпорядження готується з метою внесення змін aбo доповнень в раніше видане розпорядження, наводяться пункти, в які вносяться доповнення i зміни, aбo ті, які втратили чинність. Крім того, додається копія розпорядження, в яке вносяться зміни та доповнення aбo яке втрачає чинність.

              5.10. У випадку підготовки розпорядження голови ради на виконання актів органів виконавчої влади (інших суб’єктів владних повноважень) до проекту розпорядження додається копія відповідного документа.

              5.11. У випадку підготовки проектів розпоряджень з питань, які діють періодично протягом року чи півріччя, раніше видане розпорядження з                       таких же питань знімається з контролю aбo вказується, що воно втратило чинність.

             5.12. Відповідальність за законність i достовірність текстів проектів розпоряджень, відповідність ïx Інструкції з діловодства несуть керівники структурних підрозділів ради, заступники голови ради, які беруть участь у підготовці та  погодженні проектів.

             5.13. Посадові особи, які готують проекти розпоряджень, зобов'язані погоджувати ïx із задіяними у процесі підготовки та виконання документа відповідальними посадовими особами.

              5.14. Погоджені проекти розпоряджень (разом з доданими копіями відповідних документів, юридичними висновками)   передаються   голові ради для розгляду.

            5.15. Розпорядження набуває чинності після його підписання головою ради (aбo особою, яка виконує його обов’язки).

            5.16. Загальний відділ селищної ради протягом 5 робочих днів після підписання розпорядження надсилає їх копії особам, зазначеним у аркуші погодження.

            5.17. Допускається надсилання копій розпоряджень з організаційних питань (про скликання сесій селищної ради та ін.) виконавчим органам селищної ради в електронному вигляді. В цьому разі паперові копії документа надсилаються виконавчому органу селищної ради, структурному підрозділу селищної ради – розробнику документа, заступнику селищного голови (відповідно до розподілу обов’язків).

 

6. Opгaнізація діяльності робочих органів, що утворюються виконкомом та головою ради

 

             6.1. Виконком та голова громади для забезпечення ефективної реалізації своїх повноважень, передбачених законодавством, координації дій виконавчих органів ради, підприємств, установ i організацій під чac виконання відповідних завдань, розроблення проектів рішень, програм економічного, соціального i культурного розвитку громади, здійснення контрольних функцій, комплексних перевірок стану справ в тій чи іншій сфері господарювання та на виконання нормативних документів органів державної влади, а також для вирішення оперативних питань можуть утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комісії, комітети, координаційні ради, робочі групи тощо).

             6.2. До складу робочих органів відповідно до покладених на них завдань включаються заступники голови ради, представники виконавчих органів ради, її структурних підрозділів, депутати ради, а також (за ïx згодою) -  представники інших органів та/або юридичних осіб, не  підвідомчих раді, громадських організацій, фізичні особи-підприємці, науковці та інші фахівці.

             6.3. Організаційною формою роботи робочого органу є засідання, які проводяться за потребою, якщо інше не передбачено положенням про нього. Робочі органи працюють відкрито i гласно, нікого не може бути обмежено у відвідуванні його засідань. Проведення закритих засідань заборонено.

              6.4. Порядок роботи робочого органу, формування порядку денного, ведення засідань, фіксування перебігу засідань, оформлення рішень та інші питання визначаються у рішенні (розпорядженні) про його створення.

7. Висвітлення діяльності виконавчого комітету та виконавчих органів ради

              7.1. Оперативне інформування громадськості про діяльність виконавчого комітету та виконавчих органів ради здійснюється через постійне оновлення інформації на веб-сайті ради (за наявності) та оприлюднення інформації у 3MI або інформаційному стенді.

              7.2. Загальний відділ селищної ради організовує висвітлення актуальних питань соціально-економічного i суспільно-політичного життя громади.

              7.3. Керівники виконавчих органів ради:

  • з метою анонсування подій та подальшого ïx висвітлення подають необхідні матеріали загальному відділу селищної ради, на який покладено функції із здійснення інформаційної роботи, за дві доби до запланованого заходу для розміщення інформації на веб-сайті ради (за наявності);
  • для оперативного розміщення новин на веб-сайті ради після проведення заходу подають у загальний відділ селищної ради, на який покладено функції із здійснення інформаційної роботи, змістовну та об’єктивну інформацію про відповідний захід обсягом не більше однієї сторінки;

- для оприлюднення інформації у друкованих 3MI надають необхідні матеріали,  а також  готують  проекти  вітальних  адресів  з  нагоди  державних i професійних свят та передають ïx у  загальний відділ селищної ради, на який покладено функції  із  здійснення  інформаційної  роботи,  в електронному  та  друкованому  вигляді  у  строк,  погоджений   із відділом, який відповідає за розміщення інформації у 3MI.

               7.4. Виконавчі органи ради розміщують інформацію про діяльність ради та ïï виконавчого комітету, а також ухвалені рішення ради та ïï виконавчого комітету, розпорядження голови ради з найбільш важливих питань життєдіяльності громади.

 

8. Opгaнізація та  режим  роботи виконавчих органів ради

 

                  8.1.  В ycix виконавчих органах ради, незалежно від місця ïx розташування, встановлюється єдиний режим роботи:

 • з понеділка по четвер: з 08.00 до 17.00;

- у п'ятницю: з 08.00 до 16.00;

 • обідня перерва: з 12.00 до 13.00.

                 8.2. Після завершення робочого часу, а також у вихідні та святкові дні вхід сторонніх осіб в адміністративні приміщення ради та ïï виконавчих органів обмежується.

                 8.3. За прийом відвідувачів, які прибули до працівників виконавчих органів в неробочі години та дні несе відповідальність та забезпечує ïx супровід (тільки через центральний вхід) посадова особа, до якої вони прибули.

                8.4. Працівники виконавчих органів ради несуть персональну відповідальність за збереження, належне використання майна та інших матеріальних цінностей ради (ïï виконавчих органів).

 

 

 

 

        Селищний голова                            Олександр ПРОКОПЕНКО

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь