Нововасилівська громада
Запорізька область, Мелітопольський район

Про  утворення комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Нововасилівської селищної ради

Дата: 19.07.2021 12:41
Кількість переглядів: 344

                                                             

УКРАЇНА

НОВОВАСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

02 березня 2021 р.                                                                           № 2

смт Нововасилівка

 

Про  утворення комісії з питань захисту

прав дитини виконавчого комітету

Нововасилівської селищної ради

 

З метою ефективного правового та соціального захисту дітей, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки і піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», із змінами, керуючись статтею 32 Закону України                         «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради вирішив:

 

1. Утворити Комісію з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Нововасилівської селищної ради.

2. Затвердити Положення про комісію з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Нововасилівської селищної ради (додаток 1).

3. Затвердити персональний склад Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Нововасилівської селищної ради (додаток 2).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника служби у справах дітей виконавчого комітету Нововасилівської селищної ради Шопову А. А.

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

       Селищний голова                                                                  Олександр ПРОКОПЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

                                                                                 Додаток 1

до рішення виконавчого комітету селищної ради

від 02 березня 2021 року № 2

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Нововасилівської селищної ради

1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі - комісія) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється виконавчим комітетом селищної ради.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним і Цивільним кодексами України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про освіту", "Про соціальні послуги", "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Конвенцією ООН про права дитини, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням, розробленим відповідно до Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 зі змінами від 25.11.2020 року.

3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. затверджує індивідуальний план соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, а також визначає перелік суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю (далі - суб’єкти соціальної роботи), що беруть участь у виконанні такого плану, контролює виконання його пунктів суб’єктами відповідно до їх компетенції;

4.2 розглядає питання щодо:

подання службою у справах дітей заяви та документів для реєстрації народження дитини, батьки якої невідомі;

доцільності надання дозволу органом опіки та піклування бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини;

доцільності підготовки та подання до суду позову чи висновку органу опіки та піклування про позбавлення, поновлення батьківських прав, відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав;

вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;

вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини та визначення способів такої участі;

підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України;

доцільності побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;

визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

доцільності встановлення, припинення опіки, піклування;

стану утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов’язків;

стану збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

розгляду звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

доцільності продовження строку перебування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі охорони здоров’я, освіти, іншому закладі або установі, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток;

4.3 розглядає підготовлені уповноваженими суб’єктами матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в якій батьки не виконують батьківських обов’язків (існує ризик відібрання дитини чи дитину вже відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав), сім’ї, дитина з якої влаштовується до закладу інституційного догляду та виховання дітей на цілодобове перебування за заявою батьків, сім’ї, в якій вчинено домашнє насильство стосовно дітей та за участю дітей, і за результатами розгляду цих матеріалів подає уповноваженим суб’єктам рекомендації щодо доцільності:

обов’язкового надання соціальних послуг особам, які не виконують батьківських обов’язків, вчинили домашнє насильство чи жорстоке поводження з дитиною;

направлення (в разі потреби) батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до уповноважених суб’єктів, які відповідно до компетенції розробляють і виконують такі програми;

4.4 розглядає питання щодо обґрунтованості обставин, за яких відсутні можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем проживання (перебування), та приймає рішення про доцільність влаштування дитини до закладу охорони здоров’я, загальної середньої освіти (у тому числі спеціальної та спеціалізованої), іншого закладу або установи (незалежно від форми власності та підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, за заявою батьків із визначенням строку її перебування в закладі;

4.5 розглядає питання щодо обґрунтованості наявності поважних причин, у зв’язку з якими опікун чи піклувальник несвоєчасно подали заяву для продовження виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (поважними причинами є перебування на лікуванні, причини, через які фізично неможливо своєчасно подати заяву, або наявність об’єктивних обставин, коли опікун чи піклувальник не могли звернутися із заявою, та інші причини, визначені комісією), а також приймає рішення про доцільність виплати допомоги за минулий період.

Під час ухвалення рішення про доцільність влаштування дитини до закладу охорони здоров’я, загальної середньої освіти (у тому числі спеціальної та спеціалізованої), іншого закладу або установи (незалежно від форми власності та підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, враховується думка дитини у разі, коли вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити;

5. Комісія має право:

     5.1. одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

     5.2. подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

    5.3. утворювати робочі групи, залучати до них представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія;

    5.4. залучати до розв'язання актуальних проблем дітей благодійні, громадські організації, суб'єкти підприємницької діяльності (за згодою).

    6. Комісію очолює селищний голова.  

    7. Комісія з питань захисту прав дитини створюється в кількості 9 осіб.

    8. Персональний склад комісії та зміни до нього затверджуються рішенням виконавчого комітету селищної ради.

Голова Комісії має заступника, який у разі відсутності голови Комісії з поважних причин (хвороба, відпустка, відрядження тощо) проводить планові та позапланові засідання, з правом підпису відповідних протоколів засідань Комісії.

    8.1.Секретар Комісії - відповідно до покладених на нього обов'язків:

    8.1.1. приймає від суб'єктів соціальної роботи матеріали та готує їх для розгляду на засіданні Комісії;

    8.1.2. формує порядок денний засідань Комісії;

    8.1.3. веде протоколи засідань Комісії;

    8.1.4. підписує протоколи та витяги з протоколів Комісії;

    8.2. Матеріали, які надійшли на розгляд Комісії, зберігаються у службі у справах дітей Нововасилівської селищної ради відповідно до законодавства України;

    8.3. У разі тимчасової відсутності секретаря Комісії виконання його обов'язків покладається на іншого члена Комісії.

    9. До складу комісії на громадських засадах входять керівники структурних підрозділів селищної ради.

    10. Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше, ніж один раз на місяць.

Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

До участі у засіданнях комісії можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні долі конкретної дитини, з правом дорадчого голосу.

    11. Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує їх виконання.

    12. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

    13. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення комісії.

    14. Голова, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

    15. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється службою у справах дітей селищної ради.

    16. Внесення будь-яких змін та доповнень до цього Положення чи його скасування здійснюється у тому ж порядку, що і затвердження цього Положення.

 

 

 

 

 

 

 

  Селищний голова                                                  Олександр ПРОКОПЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Додаток 2

до рішення виконавчого комітету селищної ради

від 02 березня    2021  року № 2

                                                                                       

 

 

 

 

Склад

Комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету

Нововасилівської селищної ради

 

 

Прокопенко Олександр

Миколайович
 

селищний голова, голова комісії

Арабаджи Максим

Ігорович

 

заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого органу, заступник голови комісії

 

Цалай                                                         спеціаліст І категорії служби

Тетяна Валеріївна                                     у справах дітей селищної ради,

                                                                    секретар комісії

 

 

Члени комісії:

 

Шопова Альона Андріївна

начальник служби у справах дітей

селищної ради

 

Баклажков Іван Іванович

 

 

Таран Ольга Володимирівна

 

 

Собченко Олена Петрівна

 

 

Езума Марина Олександрівна

 

 

Шульга Людмила Володимирівна

 

 

 

Самойленко Світлана Анатоліївна

 

 

Ярмощук Олег Юрійович

 

 

 

Рєзанов Юрій Вікторович

 

 

Кікоть Віра Іванівна

 

Кучеркова Людмила Іванівна

 

 

Ковтун Віта Броніславівна

 

 

Груба Анатолій Васильович

начальник юридичного відділу

селищної ради

 

в.о. начальника відділу освіти та культури селищної ради

 

начальник загального відділу

селищної ради

 

начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг»

 

директор КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування

(надання соціальних послуг)»

 

сімейний лікар ЗПСМ

АГП смт. Нововасилівка

 

дільничний офіцер поліції ДОПСП відділу поліції № 2 Мелітопольського РУПГУНП у Запорізькій області

 

староста (с. Новоспаське, с. Маківка, с. Мар`янівка, с. Громівка)

 

староста (с. Розівка, с. Калинівка)

 

староста (с. Оріхівка, с. Беседівка, 

с. Ганно-Опанлинка)

 

староста (с. Воскресенка,

с. Новомиколаївка, с. Іванівка)

 

староста (с. Ганнівка, с. Прудентове, с. Миколаївка)

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                  Олександр ПРОКОПЕНКО

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь