Нововасилівська громада
Запорізька область, Мелітопольський район

Про затвердження  Порядку видачі довідок про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб

Дата: 19.07.2021 12:54
Кількість переглядів: 2677

 

 

 

     

УКРАЇНА

НОВОВАСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

02 березня 2021 р.                                                                           №9   

смт Нововасилівка                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

Про затвердження  Порядку видачі довідок про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб

 

 

Відповідно до Законів України, «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», «Про адміністративні послуги», «Про  внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», керуючись статтею 40, пунктом 2 частини другої статті 52, частиною восьмою статті 59, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Нововасилівської селищної ради

 
ВИРІШИВ:

 

1.  Затвердити  порядок видачі довідок про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб  (Додаток 1).

2. Затвердити форму заяви про надання довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб (Додаток 2).

3. Затвердити форму довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб (Додаток 3).

4.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на  начальника відділу “Центр надання адміністративних послуг” виконавчого комітету Нововасилівської селищної ради Езума М.О.

 

 

Селищний голова                                           Олександр ПРОКОПЕНКО

 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                     Додаток 2

 

Відділу “Центр надання адміністративних послуг осіб Нововасилівської селищної ради

_______________________________

     (прізвище, імя, по батькові заявника)

________________________________

              (адреса, телефон)

________________________________                                                                                                                            (дані документа, що посвідчують особу)

 

ЗАЯВА

про надання довідки про склад сімї

або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб для пред’явлення

 

(назва організації, установи тощо)

Я, ______________________________________________________________________

                                                                       (прізвище, імя, по батькові)

Прошу  видати мені довідку про склад сімї

Підтверджую, що я зареєстрований за адресою________________________________

________________________________________________________________________

 

Разом зі мною зареєстровані:

№ пп

Прізвище, імя, та по батькові членів сімї

Родинні відносини

Дата народження

Дата реєстрації у даному приміщенні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даю згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

 

Я,___________________________________________________________________несу  відповідальність за достовірність наданої інформації.

 

 

«___»_____________201__ року                                                    __________________

                                                                                                                                                      (підпис заявника)

 

 

 

 

                                                                                                                       Додаток 3

Заповнюється

відділом реєстрації місця проживання фізичних осіб

Нововасилівської селищної ради

 

ДОВІДКА

про склад сім’ї або зареєстрованих                                                                                               у житловому приміщені/будинку осіб

 

Видана на підставі заяви ___________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

уповноваженому власнику (співвласнику, наймачу) житлового приміщення (будинку), членові житлово-будівельного кооперативу та у відповідності до даних зазначених у адресній картці або домовій книзі

 

за адресою  ___________________________________________________________________________

 

про те, що до складу сім'ї /зареєстрованих/ входять:

Прізвище, ім'я, по батькові

Родинні               стосунки

Дата  народження

N, серія паспорта або свідоцтва про народження

 

уповноважений власник (співвласник, наймач)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього _________ осіб.

Довідка видана для пред’явлення за вимогою.

 

 

 

Начальник відділу ЦНАП ___________________________
                                                          (прізвище, ініціали)

                                          М. П.

____________________
                (підпис)

"___" ____________ 202_ р.

 

 

Адміністратор ЦНАП                          __________________________
                                                                    (прізвище, ініціали)

   ____________________
                (підпис)                                                                                                              

 

 

 

                                                                                       Додаток 1

           до рішення виконавчого комітету

           від 02.03.2021року    №9

 

 ПОРЯДОК

видачі довідок про склад сім’ї або зареєстрованих

у житловому приміщенні/будинку осіб

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Порядок видачі довідок про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб (далі – Порядок) визначає процедуру видачі відділом “Центр надання адміністративних послуг”(далі – ЦНАП) Нововасилівської селищної ради довідок про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб і застосовується до остаточної передачі  картотек із питань реєстрації осіб.

Порядок розроблено на підставі Конституції України, Цивільний Кодекс України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», «Про адміністративні послуги», «Про  внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», інших законодавчих актів України.

1.2. Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб (далі – Довідка) видається для пред’явлення 
до: органів праці та соціального захисту населення за призначенням усіх видів соціальних допомог, управління обліку, розподілу та приватизації житла селищної ради для приватизації житла та до установ, організацій, які надають населенню комунальні послуги, нотаріусів тощо.

1.3. Довідки видається згідно з затвердженою формою (Додаток 2)

         1.4. Уповноваженим виконавчим органом з видачі Довідки є відділ “ЦНАП”.

1.5 Довідка підписується начальником відділу “ЦНАП” та скріплюється печаткою відділу.

1.6. Інші терміни, які використані в Порядку, мають такі значення:

- особа – фізична особа, яка звертається за отриманням Довідки;

- місце реєстрації – це житловий  будинок, квартира, інше  приміщення, придатне для проживання в ньому,  у відповідному населеному  пункті,  в якому зареєстровано місце проживання фізичної особи;

- Довідка – документ, який видається виконавчим органом Нововасилівської селищної ради – відділом “ЦНАП”;

- місце прийому громадян – приміщення ЦНАПу.

1.7. Працівники відділу ЦНАП, які відповідно до своїх службових або трудових обов'язків мають доступ до персональних даних осіб, що звертаються за отриманням відповідної адміністративної послуги, зобов'язані не допускати розголошення в будь-який спосіб цих персональних даних, які їм довірено або які стали їм відомі під час виконання ними службових або трудових обов'язків.

Надання відомостей про склад сім’ї або зареєстрованих осіб та інших персональних даних здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи.

Документом, який свідчить про реєстрацію особи, є паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист,  довідка про звернення за захистом в Україні

1.8. Графік прийому осіб, які звертаються за отриманням Довідки, встановлюється  з урахуванням режиму роботи Центру надання адміністративних послуг смт Нововасилівка.

 

2. РОЗГЛЯД ЗАЯВ ПРО ВИДАЧУ ДОВІДКИ

 

2.1. Для отримання Довідки особа подає до відділу адміністративних послуг Нововасилівської селищної ради (приміщення ЦНАПу):

- копію завіреної в установленому порядку картки реєстрації особи;

- копію завіреної в установленому порядку адресної картки особи, або копію домової книги;

- письмову заяву за формою (Додаток 1);

- копію документа про право власності або користування на житло;

- копію свідоцтва про народження дитини або свідоцтва про належність до громадянства України, якщо вона не досягла 16-річного віку (за необхідності);

- копію свідоцтва про шлюб (за необхідності);

- копії паспортів усіх зареєстрованих осіб.

2.2. У разі подання заяви законним представником особи додатково подаються:

- документ, що посвідчує особу законного представника;

- документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

2.3. Особа при зверненні за отриманням Довідки надає для перевірки оригінали документів, зазначені у п. 2.2 цього Порядку.

Забороняється вимагати для видачі Довідки подання особою інших документів, крім тих, що визначені цим Порядком.

2.4. Відповідальність за достовірність даних зазначених у заяві та документів доданих до неї, несе  особа – власник житлового приміщення/будинку, яка звертається за отриманням Довідки.

 

3. СТРОКИ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВИ ПРО ВИДАЧУ ДОВІДКИ

 

3.1. Видача Довідки про склад сім’ї або зареєстрованих осіб 
у житловому приміщенні/будинку
здійснюється протягом семи робочих днів.

 

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

4.1. Внесення змін до цього Порядку здійснюється у порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

 

Селищний голова                                    Олександр ПРОКОПЕНКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь