Нововасилівська громада
Запорізька область, Мелітопольський район

Про створення Координаційної ради з гендерних питань,проблем сім’ї, протидії домашньому насильству і запобігання торгівлі людьми виконавчого комітету Нововасилівської селищної ради

Дата: 27.07.2021 11:16
Кількість переглядів: 435

УКРАЇНА

НОВОВАСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

15 квітня 2021 р.                                                                           №13

смт Нововасилівка

 

 

Про створення Координаційної ради

з гендерних питань,проблем сім’ї,

протидії домашньому насильству і

 запобігання торгівлі людьми виконавчого

 комітету Нововасилівської селищної ради

 

                       Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про попередження насильства в сім’ї», «Про протидію торгівлі людьми», враховуючи рішення та зауваження Конвенції ООН щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, з метою забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, запобігання насильству в сім'ї , виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:

 

 1. Створити Координаційну раду з гендерних питань, проблем сім’ї, протидії домашньому насильству і запобігання торгівлі людьми виконавчого комітету Нововасилівської  селищної  ради у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з гендерних питань, проблем сім’ї, протидії домашньому насильству і запобігання торгівлі людьми виконавчого комітету Нововасилівської селищної  ради, що додається.

 3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення та контроль покласти на заступника селищного голови Трифонова П.І.

 

 

 

      Селищний  голова                                   Олександр ПРОКОПЕНКО

 

Додаток 1 до рішення

виконавчого комітету

селищної ради

від  15.04.2021р. №  13

 

СКЛАД

координаційної ради з гендерних питань, проблем сім’ї, протидії домашньому насильству і запобігання торгівлі людьми виконавчого комітету Нововасилівської селищної ради

 

 

 Голова координаційної ради – Собченко Олена Петрівна, начальник загального відділу; 

Заступник голови  - Шульга Людмила Володимирівна, директор комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)Нововасилівської селищної ради»

Секретар ради – Юшкова Марина Олексіївна,  адміністратор ЦНАП;

 

Члени координаційної ради:

 

Арабаджи Максим Ігорович– заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів;

Голубєва Надія Михайлівна– секретар Нововасилівської  селищної ради;

Трифонов Петро Іванович – заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів;

Шопова Альона Андріївна- начальник Служби у справах дітей;

Цалай Тетяна Валеріївна – спеціаліст 1категорії  служби у справах дітей;

Ванярха Людмила Степанівна – головний спеціаліст відділу освіти;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

селищної ради від 15.04.2021 №  13

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з гендерних питань, проблем сім’ї, протидії домашньому насильству і запобігання торгівлі людьми виконавчого комітету Нововасилівської селищної ради

 

1. Координаційна рада з гендерних питань, проблем сім’ї, протидії домашньому насильству і запобігання торгівлі людьми виконавчого комітету Нововасилівської селищної ради (далі – Координаційна рада) є                                    -  консультативнодорадчим органом і покликана сприяти реалізації державної сімейної та гендерної політики;

-  відновленню сімейних цінностей, забезпеченню рівноправної участі жінок і чоловіків у процесі становлення державності;

-  поліпшенню системи соціальної підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

-  удосконаленню системи заходів щодо попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми.

 

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, а також цим Положенням.

 

3. До складу координаційної ради можуть входити представники структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради, установ, організацій, громадських організацій, благодійних фондів, жителі громади, діяльність яких спрямована на соціальний захист прав сімей, дітей та жінок, забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

 

 4. Основними завданнями є:

-  координація зусиль структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради, організацій, установ, недержавних організацій, благодійних фондів з метою забезпечення гендерної рівності у суспільстві, реалізації державної політики стосовно сім’ї, дітей, протидії торгівлі людьми, попередження домашнього насильства та насильства за ознакою статі;

- проведення інформаційних кампаній з питань гендерної рівності;                    -  досягнення паритетної участі жінок і чоловіків у прийнятті рішень на всіх рівнях;

-  пропаганда здорового способу життя;

- збереження репродуктивного здоров’я жінок і чоловіків;

-  вивчення, системний аналіз роботи структурних підрозділів виконавчого комітету селищно ради, організацій, установ, недержавних організацій, благодійних фондів на рівні громади з питань сімейної політики, гендерних питань, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім’ї, насильства за ознакою статі;

- сприяння формуванню позитивного ставлення до сім’ї, відповідального батьківства, відродженню та збереженню національних сімейних цінностей, утвердженню рівних прав і можливостей жінок та чоловіків в усіх сферах життєдіяльності суспільства, запобігання соціальному сирітству, забезпечення суспільної стабільності та прогресу;

- участь у підготовці разом з відповідними структурними підрозділами виконавчого комітету, організаціями, установами, громадськими організаціями, благодійними фондами обґрунтованих пропозицій та проектів цільових програм з питань сімейної, гендерної, демографічної політики;           - внесення пропозицій щодо удосконалення діяльності відповідних органів і служб на рівні громади з питань сімейної політики, гендерної рівності, протидії торгівлі людьми, запобігання домашньому насильству та насильству за ознакою статі.

 

 5. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань бере участь:

- у вивченні світового досвіду з питань, що належать до компетенції Координаційної ради та готує пропозиції щодо його запровадження в громаді;

-  у проведенні моніторингів, пов’язаних з вирішенням питань сімейної, гендерної, демографічної політики;

- у проведенні урочистих заходів, соціальних акцій, конференцій, круглих столів, навчальних семінарів, інших масових заходів, пов’язаних з вирішенням питань сімейної, гендерної, демографічної політики;

- підтримує громадські ініціативи, спрямовані на формування гендерної культури;

-  інформує через засоби масової інформації населення про роботу Координаційної ради.

 

6. Координаційна рада має право:

- запрошувати та заслуховувати на своїх засіданнях представників структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, громадських організацій (за погодженням з їх керівниками) з питань виконання завдань, визначених законами України та указом Президента України, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України стосовно реалізації державної політики, з сімейних питань, гендерної політики, протидії торгівлі людьми, попередження домашнього насильства, насильства за ознакою статі;                 -  направляти своїх представників на засідання виконавчого комітету селищної ради та пленарне засідання селищної ради при розгляді питань сімейної, гендерної, демографічної політики;

-  створювати в установленому порядку тимчасові експертні комісії, залучати до них представників структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради, підприємств, установ, громадських організацій (за погодженням з їх керівниками) для підготовки пропозицій з питань забезпечення гендерної рівності, реалізації державної сімейної політики, протидії торгівлі людьми та попередження домашнього насильства, насильства за ознакою статі;

- в установленому порядку одержувати від структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради, підприємств, установ, громадських організацій інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для реалізації покладених на Координаційну раду завдань;

- проводити наради з питань, що належать до компетенції Координаційної ради.

 

7. Форма роботи Координаційної ради

 Основною формою роботи координаційної ради є засідання, які проводяться в разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання координаційної ради веде голова, або, за його дорученням, заступник голови. Засідання є правомірним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її членів.

Рішення Координаційної ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів ради, присутніх на її засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Ради.

Рішення Координаційної ради оформлюються у вигляді протоколів, рекомендацій, які підписує головуючий. Рішення координаційної ради мають рекомендаційний характер. Про свою діяльність Координаційна рада систематично інформує громадськість у засобах масової інформації.

 

8. Керівництво Координаційною радою

На час відсутності голови Координаційної ради його обов’язки виконує заступник. Склад координаційної ради затверджується рішенням виконавчого комітету селищної ради. Члени координаційної ради працюють на громадських засадах.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь