A A A K K K
для людей із порушенням зору
Нововасилівська громада
Запорізька область, Мелітопольський район

Про створення комісії з питань використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпече

Дата: 27.07.2021 11:53
Кількість переглядів: 1695

 

УКРАЇНА

НОВОВАСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

08 липня 2021 р.                                                                           №5

смт Нововасилівка

 

 

                                                                

Про створення комісії з питань

використання субвенції з державного

бюджету місцевим бюджетам на

проектні, будівельно-ремонтні роботи,

придбання житла та приміщень для

розвитку сімейних та інших форм

виховання, наближених до сімейних,

та забезпечення житлом дітей – сиріт,

дітей, позбавлених батьківського

піклування, осіб з їх числа

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017р. № 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 615) та з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет селищної ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити Положення про комісію з питань використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (додаток 1).

 

2. Затвердити склад комісії з питань використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (додаток 2).

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Арабаджи Максима Ігоровича.

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                 Олександр ПРОКОПЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Додаток 1

                                                                                до рішення  № 5 від 08.07.2021р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

 

1. Комісія з питань використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі - комісія) є консультативно-дорадчим органом виконавчого комітету селищної ради, що утворюється рішенням виконавчого комітету селищної ради, на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 866 від 24 вересня 2008 року та постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017р. № 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 615)

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним і Цивільним кодексами України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", "Про освіту", "Про соціальні послуги", "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Конвенцією ООН про права дитини, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також положенням про неї, розробленим відповідно до цього Положення.

3. До повноважень комісії належить:

 - формування потреби в субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, визначених пунктом 5 Порядку та умов ( затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017р. № 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 615), підготовка відповідних пропозицій з урахуванням граничної вартості житла, розрахованої відповідно до пунктів 12 і 14 цих Порядку та умов, і наявної проектної документації;

 - формування та затвердження загальних списків осіб, які перебувають на квартирному обліку, із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за його наявності), дати народження дитини, дати її взяття на такий облік, інвалідності (у разі встановлення) та орієнтовної потреби в коштах, необхідних для придбання житла;

 - затвердження списку осіб для виплати грошової компенсації із визначенням окремо щодо кожної дитини обсягу такої компенсації. До загального списку не включаються діти, яким було виділено грошову компенсацію для придбання житла за рахунок субвенції у минулому році;

погодження щодо:

- житлових об’єктів, які планується придбати для забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, соціальним житлом, житлом для дітей, у тому числі за рахунок грошової компенсації;

- нового будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу, капітального ремонту/реконструкції житла для дитячих будинків сімейного типу;

- розроблення проектної документації на нове будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків, капітальний ремонт/ реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу;

проведення перевірки щодо:

- наявності в дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

 - наявності в осіб, старших 23 років, підстав постановки на квартирний облік їх як дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

- наявності документів про перебування особи на квартирному обліку;

- документів, що подаються для придбання житла, передбачених пунктом 11 Порядку та умов затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017р. № 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 615);

- обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), що придбавається.

Комісія приймає рішення щодо обсягу потреби субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, передбачених пунктом 5 Порядку та умов затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017р. № 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 615) протягом 30 днів з дати набрання чинності цих Порядку та умов. Рішення оформляється протоколом, який складається у двох примірниках, підписується всіма членами комісії та затверджується органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування (один примірник протоколу надсилається обласній державній адміністрації).

4. Після отримання копії рішення від обласної держадміністрації про розподіл субвенції між місцевими бюджетами за напрямами, передбаченими пунктом 4 Порядку та умов, для прийняття відповідного рішення комісією необхідно подати такі документи:

1) для придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла, житла для осіб, зокрема осіб з інвалідністю:

акт обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), складений комісією з метою визначення його придатності/непридатності для проживання за результатами огляду та встановлення наявності/відсутності необхідних приміщень, зокрема санітарно-гігієнічного призначення, газо-, електро-, водопостачання та водовідведення, системи опалення;

звіт про оцінку майна;

фотографії житлового приміщення (будинку, квартири);

копію технічної документації на житлове приміщення (будинок, квартиру), яке прийнято в експлуатацію в установленому законодавством порядку;

довідку про реєстрацію місця проживання осіб у житловому приміщенні (будинку, квартирі), що придбавається;

згоду особи на проживання в житлі, яке для неї придбавається (на момент оформлення купівлі-продажу);

рецензований звіт про оцінку майна, складений відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” (необхідний у разі придбання житла на вторинному ринку, у разі його підготовки за рахунок субвенції ? додається після його підготовки);

2) для нового будівництва/реконструкції приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу-проектна документація на будівництво об’єкта;

3) для капітального ремонту житла для дитячих будинків сімейного типу:

проектна пропозиція та копія (завірена в установленому порядку) експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проекту будівництва об’єкта незалежно від вартості будівництва;

акт обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), яке зруйновано, стало непридатним для проживання або потребує капітального ремонту/реконструкції, складений комісією з метою визначення його придатності/непридатності для проживання за результатами огляду та встановлення наявності/відсутності необхідних приміщень, зокрема санітарно-гігієнічного призначення, газо-, електро-, водопостачання та водовідведення, системи опалення (додаток 2 Порядку та умов затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017р. № 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 615));

копію технічної документації на житлове приміщення (будинок, квартиру), яке прийнято в експлуатацію в установленому законодавством порядку;

фотографії житлового приміщення (будинку, квартири);

4) для розроблення проектної документації крім документів, зазначених у підпунктах 2?4 цього пункту подається інформація про:

віддаленість житлового приміщення від об’єктів інфраструктури соціального спрямування, зокрема освітніх і медичних закладів;

визначення потреб адміністративно-територіальної територіальної громади щодо необхідності влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у форми виховання, наближені до сімейних.

Комісії подаються особами виключно ті документи, які не перебувають у володінні суб’єктів надання адміністративних послуг або державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління.

Усі інші документи збираються уповноваженими особами із числа складу комісії без участі суб’єкта звернення на підставі відомостей, поданих у заяві, у тому числі шляхом доступу до інформаційних систем або баз даних інших суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, або через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів відповідно до законодавства.

5. Гранична вартість житла для дитячих будинків сімейного типу визначається з розрахунку на 10 дітей (у тому числі рідних) і двох батьків-вихователів за такою формулою:

                             ГВЖ = (21 × 12 + 10 + (10 × Nі)) × Вг × Км,
де ГВЖ
гранична вартість житла;

21 21 кв. метр загальної площі на кожну рідну дитину, дитину-вихованця та кожного з батьків-вихователів;

12 кількість осіб (дітей та батьків-вихователів);

10 10 кв. метрів загальної площі на сім’ю;

(10 × Nі):  10 додаткові 10 кв. метрів жилої площі на кожну дитину з інвалідністю, Nі ? кількість дітей з інвалідністю;

Вг вартість (грн) 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті, в якому буде придбано житло для дитячого будинку сімейного типу;

Км коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв. метра загальної площі житла для міст, визначених в абзаці одинадцятому цього пункту.

Вартість 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті, в якому буде придбано житло для дитячого будинку сімейного типу, обчислюється відповідно до нормативно-правових актів Мінрегіону.

У разі придбання житла для дитячого будинку сімейного типу враховуються витрати на придбання земельної ділянки, на якій розташоване житлове приміщення (будинок, квартира), якщо це не призводитиме до перевищення його граничної вартості, обчисленої відповідно до цього пункту.

6. Гранична вартість придбання житла для осіб визначається за такою формулою:

ГВЖ = 31 + 10 × Вг × Км,

де ГВЖ ? гранична вартість житла;

31 ? 31 кв. метр загальної площі у квартирах, садибних (одноквартирних) будинках із житлового фонду, з яких жила площа на особу має бути не меншою від середнього показника забезпеченості громадян жилою площею у відповідному населеному пункті;

10 ? додаткові 10 кв. метрів жилої площі на особу з інвалідністю;

Вг ? вартість (грн) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту за місцем перебування дитини на квартирному обліку;

Км ? коефіцієнт збільшення граничної вартості 1 кв. метра загальної площі житла для міст Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова, обласних центрів та міст обласного значення.

Вартість 1 кв. метра загальної площі житла в населеному пункті за місцем перебування дитини на квартирному обліку обчислюється відповідно до нормативно-правових актів Мінрегіону.

У разі придбання житла для дітей враховуються витрати на придбання земельної ділянки, на якій розташоване житлове приміщення (будинок, квартира), якщо це не призводитиме до перевищення його граничної вартості, обчисленої відповідно до цього пункту.

7. Право на отримання грошової компенсації відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 615 (далі ? Порядок та умови), за власним вибором мають особи віком від 16 років у порядку черговості відповідно до дати включення у списки громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень.

Не допускається одночасне перебування дитини на квартирному обліку за місцем її походження та за місцем проживання.

8. Комісія формує три окремих списки осіб у порядку черговості відповідно до дати включення громадян, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень та надсилає обласній державній адміністрації:

від 16 до 23 років;

від 23 до 35 років;

старші 35 років.

9. Виплата грошової компенсації на умовах співфінансування з державного, місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених законодавством, здійснюється залежно від віку особи:

для осіб від 23 до 35 років ? 70 відсотків граничної вартості житла з подальшим зменшенням частки державного бюджету на 10 відсотків щороку, до 50 відсотків ? у 2023 році та наступних роках;

для осіб старше 35 років ? 30 відсотків граничної вартості житла компенсується з державного бюджету, у 2022 році та наступних роках грошова компенсація у розмірі граничної вартості житла здійснюється за рахунок місцевих бюджетів.

Решта відсотків сплачується за рахунок місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених законодавством.

Особи, які досягли 23-річного віку протягом поточного бюджетного року, мають право на стовідсоткову грошову компенсацію граничної вартості житла.

10. Загальна кількість осіб, зазначених у пункті 3 Порядку та умов, відповідно до загальних списків осіб, які перебувають на квартирному обліку, наданих місцевими комісіями, для обрахування суми коштів для кожної вікової категорії визначається за такою формулою:

Озаг  = О1 + О2 + О3,

де Озаг ? загальна кількість осіб, які перебувають на квартирному обліку;

О1 ? кількість осіб, які перебувають на квартирному обліку, віком від 16 до 23 років;

О2 ? кількість осіб, які перебувають на квартирному обліку, віком від 23 до 35 років;

О3 ? кількість осіб, які перебувають на квартирному обліку, старших 35 років.

11. Для визначення суми коштів, що виділяються для відповідної вікової категорії, обчислюється відсоток таких осіб до загальної кількості осіб, які перебувають на квартирному обліку, віком від 16 до 35 років за такими формулами:

В1 = О1 / (О1 + О2) × 100,

де В1 ? відсоток осіб, які перебувають на квартирному обліку, віком від 16 до 23 років до загальної кількості осіб віком від 16 до 35 років;

О1 ? кількість осіб, які перебувають на квартирному обліку, віком від 16 до 23 років;

О2 ? кількість осіб, які перебувають на квартирному обліку, віком від 23 до 35 років;

1 + О2) ? кількість осіб, які перебувають на квартирному обліку, віком від 16 до 35 років;

В2 = О2 / (О1 + О2) × 100,

де В2 ? відсоток осіб, які перебувають на квартирному обліку, віком  від  23 до 35 років до загальної кількості осіб віком від 16 до 35 років;

О2 ? кількість осіб, які перебувають на квартирному обліку, віком від 23 до 35 років;

1 + О2) ? кількість осіб, які перебувають на квартирному обліку, віком від 16 до 35 років.

У разі коли сума коштів, виділена наступній особі, яка перебуває на квартирному обліку, віком від 23 до 35 років, становить більше 50 відсотків суми, визначеної відповідно до пункту 5 Порядку та умов, кошти надаються до повної суми за рахунок коштів, які виділяються для осіб, які перебувають на квартирному обліку, віком від 16 до 23 років, або у разі коли менше 50 відсотків ? повертаються для осіб, які перебувають на квартирному обліку, віком від 16 до 23 років.

За наявності кількох осіб з однаковою датою взяття на облік перевага надається особі старшого віку.

12. Залежно від загальної кількості осіб, які перебувають на квартирному обліку, визначається обсяг коштів для грошової компенсації, пропорційний кількості осіб у кожній черзі,  за такою формулою:

ОКзаг = К1+ К2 + К3,

де ОКзаг ? загальний обсяг коштів, що виділяються на регіон та передбачені комісією на виплату грошової компенсації.

Насамперед грошова компенсація виділяється для осіб, старших 35 років, відповідно до кількості осіб, які перебувають на квартирному обліку. Решта коштів розподіляється пропорційно кількості осіб віком від 16 до 23 років та від 23 до 35 років (К1 + К2);

К1 ? обсяг коштів, що виділяються для осіб, які перебувають на квартирному обліку, віком від 16 до 23 років, відповідно до відсотка таких осіб (В1), до обсягу коштів, які виділяються для осіб віком від 16 до 35 років (К1 + К2).

Зазначені кошти (К1) розраховуються за такою формулою:

К1 = (К1 + К2) × В1;

К2? обсяг коштів, який виділяється для осіб, які перебувають на квартирному обліку, віком від 23 до 35 років, відповідно до відсотка таких осіб (В2), до обсягу коштів, які виділяються для осіб віком від 16 до 35 років (К1 + К2).

Обсяг коштів (К2) визначається за такою формулою:

К2 = (К1 + К2) × В2.

Розмір грошової компенсації особам віком від 23 до 35 років визначається відповідно до пункту 4 Порядку та умов;

К3 ? обсяг коштів, що виділяється для осіб, які перебувають на квартирному обліку, старших 35 років, відповідно до загального обсягу коштів, що виділяються на регіон та передбачені комісією на виплату грошової компенсації.

Обсяг коштів (К3) відповідно до пункту 4 Порядку та умов визначається за такою формулою:

К3 = ОКзаг - (О3 × 30% ОГК),

де ОГК ? обсяг грошової компенсації.

Обсяг коштів, що виділяється для осіб, які перебувають на квартирному обліку, віком від 16 до 35 років (К1 + К2), визначається за такою формулою:

1 + К2) = ОКзаг - К3.

13. Розпорядник субвенції за місцевим бюджетом (далі ? місцевий розпорядник) разом із структурним підрозділом органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, до повноважень якого належить забезпечення прав дітей (далі ? підрозділ), після затвердження місцевого бюджету та отримання копії рішення обласної комісії про розподіл субвенції між місцевими бюджетами за напрямами, передбаченими пунктом 4 Порядку та умов, протягом трьох робочих днів з дати отримання копії такого рішення надсилає рекомендованим листом особі (визначеній обласною комісією в порядку черговості) за місцем її проживання/перебування повідомлення про можливість отримання нею житла за рахунок субвенції або призначення їй грошової компенсації із зазначенням адреси, за якою необхідно звернутися, та строків звернення.

Місцевий розпорядник/підрозділ додатково інформує особу за допомогою телефонного зв’язку та надсилає копію повідомлення на її електронну (у разі наявності)/поштову адресу.

14. Місцевий розпорядник/підрозділ надає особі роз’яснення щодо її права на отримання житла за рахунок субвенції або грошової компенсації, ознайомлює з порядком та умовами отримання житла за рахунок субвенції або грошової компенсації під її особистий підпис.

У разі відмови особи від грошової компенсації особа з квартирного обліку не знімається.

Особа протягом трьох робочих днів з дати ознайомлення з умовами  і Порядком визначає разом із законним представником, а у разі його відсутності ? із представником органу опіки та піклування за місцем свого походження (тільки якщо дитина не досягла повноліття або визнана недієздатною особою чи особою, цивільна дієздатність якої обмежена) спосіб реалізації свого права на забезпечення житлом та звертається з відповідною заявою до місцевого розпорядника/структурного підрозділу.

15. За особою, яка протягом одного місяця з дати надсилання їй місцевим розпорядником/структурним підрозділом повідомлення, зазначеного в пункті 9 Порядку та умов, або протягом трьох робочих днів з дати ознайомлення з умовами і цим Порядком не подала заяву про придбання житла або про виплату грошової компенсації, зберігається черговість на квартирному обліку.

16. Місцевий розпорядник/структурний підрозділ інформує фахівця із соціальної роботи за місцем проживання/перебування особи, якій призначено грошову компенсацію, про необхідність забезпечення соціального супроводу такої особи до 23 років.

Фахівець із соціальної роботи здійснює соціальний супровід особи до 23 років, якій призначено грошову компенсацію, зокрема надає допомогу у відкритті рахунка із спеціальним режимом використання (далі ? спеціальний рахунок) відповідно до пункту 15 Порядку та умов, соціальну послугу консультування щодо вибору житла та оформлення права власності на нього, а також здійснює інші заходи, спрямовані на забезпечення права особи на житло.

17. До заяви про виплату грошової компенсації додаються:

копія документа, що посвідчує особу;

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (копія паспорта громадянина України ? для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті);

документи (або копія рішення про їх видачу), що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа, зазначені в пунктах 23?25 Порядку та умов провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561).

Після досягнення особою 23 років у разі відсутності документів, які підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа, подаються документи, відповідно до яких було поставлено особу на квартирний облік як дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності), виданої згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312).

Місцевому розпоряднику/структурному підрозділу до заяви про виплату грошової компенсації подаються особами виключно ті документи, які не перебувають у володінні суб’єктів надання адміністративних послуг або державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, в паперовому вигляді або із застосуванням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Місцевий розпорядник самостійно перевіряє інформацію про наявність/відсутність у особи, яка подає документи для отримання грошової компенсації, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у Державному реєстрі прав на нерухоме майно, в тому числі на земельну ділянку, на якій розташоване житлове приміщення (у разі наявності).

Усі інші документи збираються місцевим розпорядником/ структурним підрозділом без участі суб’єкта звернення на підставі відомостей, поданих у заяві, зокрема шляхом доступу до інформаційних систем або баз даних інших суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, або через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів відповідно до законодавства.

18. Місцевий розпорядник/структурний підрозділ не пізніше ніж через три робочих дні з дати прийняття заяви з усіма необхідними документами для призначення грошової компенсації дає дозвіл на відкриття спеціального рахунка.

19. Після отримання дозволу на відкриття спеціального рахунка особа разом із законним представником, а у разі його відсутності ? із представником органу опіки та піклування за місцем свого походження (тільки якщо дитина не досягла повноліття або визнана недієздатною чи особою, цивільна дієздатність якої обмежена) звертається до банку (відділення банку), визначеного відповідно до Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1231 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 39, ст. 1762; 2020 р., № 6, ст. 278,  № 93, ст. 3004) (далі ? уповноважений банк), із заявою про відкриття спеціального рахунка. До заяви додається копія дозволу на відкриття спеціального рахунка.

20. Після відкриття спеціального рахунка особа повідомляє про його реквізити місцевому розпоряднику/структурному підрозділу шляхом подання копії договору про відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку.

21. Місцевий розпорядник/структурний підрозділ після отримання від особи реквізитів її спеціального рахунка перераховує на нього кошти в сумі, визначеній у рішенні комісії, про що повідомляє особі не пізніше ніж через три робочих дні з дати перерахування коштів на її спеціальний рахунок.

Місцевий розпорядник/структурний підрозділ після отримання від особи реквізитів її спеціального рахунка перераховує на нього кошти грошової компенсації в сумі відповідно до відсотка, визначеного пунктом 4 Порядку та умов, про що повідомляє особі не пізніше ніж через три робочих дні з дати перерахування коштів на її спеціальний рахунок. У разі  придбання особою старше 23 років жилого приміщення у її власність кошти субвенції використовуються у повному обсязі. Решта суми грошової компенсації, необхідної для придбання особою старше 23 років жилого приміщення у її власність, перераховується на цей спеціальний рахунок за рахунок коштів місцевих бюджетів або інших джерел, не заборонених законодавством.

У разі коли після зарахування коштів на спеціальний рахунок особа стає підозрюваною, якій у порядку, передбаченому статтями 276?279 Кримінального процесуального кодексу України, повідомлено про підозру, або затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або обвинувальний акт щодо якої переданий до суду в порядку, передбаченому статтею 291 зазначеного Кодексу, така особа може через свого представника проводити дії щодо придбання житла.

Представником може бути особа за довіреністю, посвідченою в установленому законом порядку.

22. Грошова компенсація може бути використана на придбання житлового приміщення у прийнятих в експлуатацію житлових будинках у будь-якій адміністративно-територіальній одиниці протягом одного року з дня зарахування коштів на спеціальний рахунок в уповноваженому банку.

23. Для отримання згоди на перерахування коштів із спеціального рахунка як оплати за відповідним договором купівлі-продажу за рахунок грошової компенсації (далі ? згода на перерахування коштів) особа подає  місцевому розпоряднику/структурному підрозділу заяву та посвідчену в установленому порядку копію договору купівлі-продажу, в якому зазначено, що житло передається їй у власність, а також такі документи:

акт обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), що придбавається, складений комісією (за місцем придбання житла), в якому зазначається інформація про стан житла, наявність комунікацій, придатність для проживання (додаток 2 до Порядку та умов затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017р. № 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 615)). У разі відсутності такої комісії акт складається структурним підрозділом місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, до повноважень якого належить забезпечення прав дітей;

звіт про оцінку майна, яке придбавається;

фотографії житлового приміщення (будинку, квартири);

копію технічної документації на житлове приміщення (будинок, квартиру), яке прийнято в експлуатацію в установленому законодавством порядку;

довідку про реєстрацію місця проживання осіб у житловому приміщенні (будинку, квартирі), що придбавається.

У разі придбання житла, розміщеного на земельній ділянці, подається також посвідчена в установленому порядку копія договору купівлі-продажу, в якому зазначається, що земельна ділянка передається у власність особи.

24. Місцевий розпорядник/структурний підрозділ не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати прийняття заяви з усіма необхідними документами вносить до комісії подання щодо згоди на перерахування коштів.

25. Комісія протягом п’яти робочих днів з дати надходження подання щодо згоди на перерахування коштів розглядає його по суті у присутності особи і приймає відповідне рішення.

Згода на перерахування коштів надається у разі, коли:

предметом договору є придбання у власність особою житлового приміщення;

ціна житла (та земельної ділянки в разі виникнення обставини, зазначеної в абзаці восьмому пункту 19 Порядку та умов), визначена в договорі купівлі-продажу, дорівнює сумі коштів у разі стовідсоткової грошової компенсації, що розміщені на спеціальному рахунку особою, або є меншою від цієї суми;

житло, що придбавається, згідно з актом обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), складеним місцевою комісією (за місцем придбання житла), є придатним для проживання (додаток 2 до Порядку та умов затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017р. № 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 615)). У разі відсутності такої комісії акт складається структурним підрозділом місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування (у кількості не менше трьох осіб), до повноважень якого належить забезпечення прав дітей;

строк виконання договору купівлі-продажу не перевищує двох місяців з дня його укладення.

Копія рішення про надання згоди на перерахування коштів надається місцевому розпоряднику/структурному підрозділу та особі.

У разі неявки особи на засідання комісії розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання.

26. У рішенні комісії про надання згоди на перерахування коштів зазначається:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) дитини, дата народження;

документи, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа. Після досягнення особою 23 років у разі відсутності документів, які підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа, подаються документи, відповідно до яких було поставлено особу на квартирний облік як дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування;

факт перебування особи на квартирному обліку;

інформація про:

- місце проживання особи;

- перебування особи на обліку внутрішньо переміщених осіб (у разі взяття на такий облік);

наявність у особи інвалідності, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, у порядку та за формою, встановленими МОЗ;

стан житла, що придбавається за рахунок грошової компенсації, наявність комунікацій, придатність для проживання в ньому особи;

сума грошової компенсації.

27. Комісія приймає рішення про відмову у наданні згоди на перерахування коштів у разі:

подання недостовірних відомостей;

прийняття рішення про втрату статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561);

наявності поліпшення житлових умов особи;

неперебування особи на квартирному обліку;

надання особі житлового приміщення раніше;

непридатності житла, що придбавається, для проживання згідно з актом обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири) (додаток 2 до Порядку та умов затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017р. № 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 615)), складеного комісією (за місцем придбання житла), а у разі відсутності такої комісії ? структурним підрозділом місцевого органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, до повноважень якого належить забезпечення прав дітей.

У разі прийняття рішення про відмову особі в наданні згоди на перерахування коштів договір купівлі-продажу розривається.

28. Особа протягом 10 робочих днів після отримання відмови у наданні згоди на перерахування коштів має право повторно звернутися до місцевого розпорядника/структурного підрозділу із заявою про надання згоди на перерахування коштів після усунення причин відмови або оскаржити в суді рішення комісії про відмову у надання згоди на перерахування коштів.

29. Місцевий розпорядник/структурний підрозділ не пізніше ніж через п’ять робочих днів після надходження рішення комісії про надання згоди на перерахування коштів повідомляє письмово особі про суму, що підлягає перерахуванню, та реквізити спеціального рахунка для перерахування.

30. Житло придбавається шляхом укладення договору купівлі-продажу, однією з істотних умов якого є заборона на відчуження такого житла протягом десяти років, крім випадку, передбаченого абзацом третім цього пункту.

Заборона на відчуження такого житла накладається нотаріусом, що посвідчує договір купівлі-продажу, за зверненням органу опіки та піклування, підготовленим місцевим розпорядником, відповідно до вимог законодавства.

Заборона на відчуження такого житла не накладається у разі придбання житла особою після досягнення 23-річного віку.

31. Для перерахування коштів із спеціального рахунка особа подає уповноваженому банку заяву про перерахування коштів для придбання житла, до якої додається платіжне доручення щодо перерахування зазначених коштів на оплату за договором купівлі-продажу, а також письмову згоду на перерахування коштів.

Якщо предметом договору купівлі-продажу є житло, розміщене на земельній ділянці, кошти можуть спрямовуватися на придбання земельної ділянки, на якій розміщене житло, у межах наданої грошової компенсації, що зазначається в договорі. У такому разі в платіжному дорученні щодо перерахування коштів зазначаються реквізити договорів купівлі-продажу житла та земельної ділянки, на якій воно розміщене.

У договорі купівлі-продажу зазначається спеціальний рахунок одержувача коштів, який відкривається в уповноваженому банку відповідно до законодавства.

32. У разі придбання житла за ринковою вартістю залишки субвенції  в місцевих бюджетах повертаються до обласного бюджету, міського бюджету м. Києва для подальшого перерозподілу відповідно до пункту 8 Порядку та умов.

33. Якщо особа протягом одного року з дня зарахування коштів на її спеціальний рахунок в уповноваженому банку не уклала договір купівлі-продажу і не перерахувала кошти на придбання житла, уповноважений банк самостійно повертає кошти із спеціального рахунка особи на рахунок місцевого розпорядника/структурного підрозділу.

34. У разі коли ціна житлового приміщення (та земельної ділянки ? у разі виникнення обставини, зазначеної у пункті 27 Порядку та умов), визначена в договорі купівлі-продажу, перевищує суму грошової компенсації на спеціальному рахунку особи, уповноважений банк перераховує кошти із спеціального рахунка такої особи за договором купівлі-продажу лише після надходження на її спеціальний рахунок додаткових коштів у сумі, необхідній для придбання відповідного житлового приміщення (або земельної ділянки).

35. Додаткові кошти на спеціальний рахунок особи можуть бути перераховані за рахунок коштів місцевого бюджету, особистих коштів особи, благодійних надходжень від юридичних і фізичних осіб, з інших джерел, не заборонених законодавством.

36. Забороняється використання субвенції для оплати посередницьких послуг.

37. Уповноважений банк має право перераховувати лише в повному обсязі суму, визначену в договорі купівлі-продажу, і не має права перераховувати суму частинами.

38. У разі укладення договору купівлі-продажу на суму, меншу від перерахованої на спеціальний рахунок особи (якщо грошова компенсація 100 відсотків), уповноважений банк не пізніше ніж через три банківських дні після перерахування коштів згідно з договором купівлі-продажу повертає залишки коштів на рахунок місцевого розпорядника/ структурного підрозділу.

39. Особа подає місцевому розпоряднику/структурному підрозділу не пізніше ніж через 30 календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу документ, що містить інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про зареєстровані права на житлове приміщення та земельну ділянку (у разі наявності) (далі — інформаційна довідка).

У разі неподання особою інформаційної довідки через 30 календарних днів після укладення договору купівлі-продажу місцевий розпорядник/структурний підрозділ має право вимагати від неї повернення грошової компенсації до бюджету, зокрема  в судовому порядку.

Місцевий розпорядник/структурний підрозділ не пізніше ніж через три робочих дні після повернення грошової компенсації до бюджету інформує відповідні органи про необхідність зняття особи з квартирного обліку відповідно до підпункту 7 пункту 26 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470 (ЗП УРСР, 1984 р., № 12, ст. 80). 

40. Місцевий розпорядник/структурний підрозділ не пізніше ніж через три робочих дні після надходження інформаційної довідки надсилає її копію регіональній комісії та інформує відповідні органи про необхідність зняття особи з квартирного обліку.

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                         Надія ГОЛУБЄВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення

від  08.07.2021р. № 5

 

СКЛАД

комісії з питань використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

 

 

 

Прокопенко Олександр

Миколайович
 

селищний голова, голова комісії

Арабаджи Максим

Ігорович

 

заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого органу, заступник голови комісії

 

Шопова                                                      начальник служби

Альона Андріївна                                     у справах дітей селищної ради,

                                                                    секретар комісії

 

Члени комісії:

 

 

 

Баклажков Іван Іванович

 

 

Соболь Олександра Юріївна

 

 

Кірпік Ольга Іванівна

 

 

Собченко Олена Петрівна

 

 

Езума Марина Олександрівна

 

 

 

Шульга Людмила Володимирівна

 

начальник юридичного відділу

селищної ради

 

начальник фінансового відділу

 

 

начальник відділу освіти та культури селищної ради

 

начальник загального відділу

селищної ради

 

начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг»

 

 

директор КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування

 

Секретар селищної ради                                                                Надія ГОЛУБЄВА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь