Нововасилівська громада
Запорізька область, Мелітопольський район

Про затвердження звіту про виконання місцевого бюджету Нововасилівської селищної ради за 1 півріччя 2021 року

Дата: 02.09.2021 22:03
Кількість переглядів: 438

УКРАЇНА

НОВОВАСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

18 серпня 2021 р.                                                                           №5

смт Нововасилівка

 

Про затвердження  звіту про

виконання місцевого бюджету

Нововасилівської селищної ради

за 1 півріччя 2021 року

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Соболь О.Ю. керуючись п.1 ст.28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до частини 4 ст.80 Бюджетного Кодексу України, виконавчий комітет селищної ради

 

ВИРІШИВ:

 

       1. Схвалити звіт  по виконанню бюджету Нововасилівської селищної ради за 1 півріччя 2021 року. (додається)

       2. Рекомендувати сесії селищної ради затвердити дане рішення.

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового відділу Соболь О.Ю.

 

 

 

 

 

Селищний голова                                             Олександр ПРОКОПЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

про виконання бюджету Нововасилівської селищної ради за І півріччя  2021 року

                               Зведений бюджет

 

Відповідно до п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України Нововасилівська селищна рада подає на Ваш розгляд звіт про виконання бюджету Нововасилівської селищної ради за І півріччя 2021 року.

Місцевий бюджет Нововасилівської селищної ради Мелітопольського району на 2021 рік  по доходам  (з урахуванням змін)  затверджений в сумі 64771,5 тис. грн., в т. ч.:

власні доходи загального фонду – 25527,0 тис. грн.;

власні доходи спеціального фонду – 782,0 тис. грн.;

офіційні трансферти –  38462,5 тис. грн.

За І півріччя 2021 року до місцевого бюджету Нововасилівської селищної ради Мелітопольського району надійшло 33470,3 тис. грн., що дорівнює 51,7 % виконання затвердженого річного плану зі змінами, в т. ч.:

до загального фонду надійшло власних доходів 11445,4 тис. грн., що становить 44,84 % виконання річного плану з урахуванням змін, та 104,3 % виконання плану звітного періоду або додатково до плану отримано 469,5 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року в 2021 році спостерігається темп росту по доходах загального фонду на 3587,9 грн. або 45,66%.

до спеціального фонду надійшло власних надходжень 659,4 тис. грн., що становить 84 % виконання річного плану, та 168,6 % виконання плану звітного періоду або додатково до плану отримано на 268,4 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року в 2021 році спостерігається темп росту по доходах спеціального фонду на 582,3 грн. або у 8 разів.

міжбюджетних трансфертів перераховано в сумі 21365,5 тис. грн., що склало 100,0 % виконання затверджених планових обсягів.

У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року в 2021 році спостерігається темп росту по доходах по загальному та спеціальному фондах на 4170,2 грн. або 52,55%.

Найбільший відсоток в загальному обсязі власних надходжень по загальному фонду посідає податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в структурі надходжень становить 53,0 %. Фактично за І півріччя 2021 року до бюджету надійшло податку в сумі 6067,8 тис. грн. Виконання затверджених показників відповідного періоду забезпечено на рівні 105,0 %, або понад планово отримано 287,6 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року в звітному періоді надходження збільшились на 1850,2 тис. грн., або на 43,9 % що пояснюється збільшенням платників податку, збільшенням мінімальної  заробітної плати, успішним проведенням компанії з декларування доходів громадян.

Вагомим податком в структурі власних надходжень є податок на майно, який включає в себе податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плату за землю. Його питома вага в загальному обсязі надходжень загального фонду становить 25,3 %.

          Обсяги надходження податку на майно у І півріччі 2021 року склали 2891,5 тис. грн., що забезпечило виконання планових показників звітного періоду на рівні 83,6 %, недоотримано  569,1 тис. грн. Основною складовою  податку є плата за землю,  яка в структурі надходження податку займає 85,2 %, обсяги її надходження становлять 2463,7 тис. грн., відсоток виконання обсягів відповідного періоду становить 82,4 %, недоотримано 524,8 тис. грн.

В загальному об’ємі податкових надходжень 17,7 відсотка займає єдиний податок. Обсяги надходження єдиного податку у І півріччі 2021 року склали 2026,9 тис. грн., перевиконання затверджених планів звітного періоду становить 303,1 тис. грн. або 117,6 %.

До складу податку належить єдиний податок, який сплачують платники четвертої групи. Даного податку отримано 1175,3 тис. грн., що на 151,5 тис. грн. більше, ніж було заплановано в звітному періоді. Відсоток виконання затверджених обсягів звітного періоду становить 114,8 %.

 

Інших податкових і неподаткових надходжень (податок на прибуток підприємств комунальної власності, рентна плата за користування надрами, акцизний податок, адмін. штрафи,  державне мито, інші) отримано в сумі 459,2 тис. грн.

 

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду становить 659,4 тис. грн., що забезпечило виконання  плану 6-х місяців на рівні 168,6 % або перевиконання дорівнює 268,4 тис. грн. 

У порівнянні з минулим роком надходження до спеціального фонду збільшилися у 8 разів або на 583,2 тис. грн. (за рахунок збільшення власних надходжень).

Джерелами наповнення спеціального фонду місцевих бюджетів є:

екологічний податок, якого отримано 2,9 тис. грн.

  грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного  середовища. Обсяг їх надходжень в звітному періоді становить 0,3 тис. грн.;

власні надходження бюджетних установ в структурі надходжень спеціального фонду займають 90,9 %. За І півріччя 2021 року отримано доходів в сумі 599,6 тис. грн., що  становить 153,4 % виконання затверджених показників звітного періоду або на 208,6 тис. грн., більше, ніж затверджено розписом.

У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 543,6 тис. грн. або в дев‘ять разів більше. Основними складовими власних надходжень є благодійні внески та дарунки, отримані бюджетними установами та плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями.

до цільового фонду  коштів надійшло в сумі 56,6 тис. грн.

 

Видатки

 

За І півріччя 2021 року видатки місцевого бюджету Нововасилівської селищної ради по загальному  фонду склали 33867,9  тис. грн., у т.ч.:

 •  на оплату праці з нарахуваннями у сумі 29929,6  тис. грн., або 88,4% від загального обсягу проведених видатків;
 • на продукти харчування у сумі 198,5 тис. грн., або 0,6 % від загального обсягу проведених видатків;
 • на оплату комунальних послуг та енергоносії у сумі 790,8 тис. грн., або 2,3 % від загального обсягу проведених видатків;
 • на поточні трансферти у сумі 1711,7 тис.грн. або 5,1 % від загального обсягу проведених видатків;
 • на соціальне забезпечення в т.ч. виплату пільг, субсидій і допомоги у сумі 48,1 тис. грн., або 0,1 % від загального обсягу проведених видатків;
 • на інші видатки у сумі 1189,2 тис. грн., або 3,5 % від загального обсягу проведених видатків.

У розрізі основних галузей бюджетної сфери обсяг видатків спрямовано:

 •  на органи місцевого самоврядування у сумі 4409,8 тис. грн., або 13,0% від загального обсягу проведених видатків;
 •   на освіту у сумі 24856,3 тис. грн., або 73,4 % від загального обсягу проведених видатків (у тому числі за рахунок коштів освітньої субвенції – 15586,7 тис. грн., за рахунок коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 587,5  тис. грн., за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 55,7 тис. грн., за рахунок окремих податків бюджетів – 8626,3 тис. грн.);
 • на охорону здоров’я  у сумі 1697,8 тис. грн., або 5,0 % від загального обсягу проведених видатків;
 •  на соціальний захист населення та виплату соціальної допомоги, пільг та субсидій у сумі 733,9 тис. грн., або 2,2 % від загального обсягу проведених видатків;
 • на культуру і мистецтво  у сумі 1352,4 тис. грн., або 4,0 % від загального обсягу проведених видатків;
 • на благоустрій населених пунктів у сумі 328,8 тис. грн., або 1,0 % від загального обсягу проведених видатків;
 • на іншу діяльність ( місцеву пожежну охорону) у сумі 488,9  тис. грн., або 1,4 % від загального обсягу проведених видатків;

 

 

Видатки по спеціальному фонду склали 766,5  тис. грн., в тому числі:

- видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами  у сумі  478,7 тис. грн.;

- видатки спеціального фонду бюджету, проведені  за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ  у сумі 127,8  тис. грн.;

- видатки спеціального фонду бюджету, проведені  за рахунок інших коштів спеціального фонду у сумі  160,0 тис. грн.

 

Видатки по спеціальному фонду спрямовані :

на органи місцевого самоврядування у сумі 63,0 тис. грн. в тому числі на капітальні видатки у сумі 60,1 тис. грн.;

на освіту у сумі 683,7 тис. грн., в тому числі на капітальні видатки у сумі 173,3 тис. грн.;

на культуру  у сумі 4,0 тис. грн.;

на житлово-комунальне господарство у сумі 8,3 тис. грн., в тому числі на капітальні видатки у сумі 8,3 тис. грн.;

економічна діяльність (цільові фонди) у сумі 7,5 тис. грн.

 

 

Станом на 01 липня 2021 року дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондам по установах, які утримуються за рахунок місцевого бюджету відсутня. 

У 1 півріччі 2021року з метою покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів  короткострокові позики  за рахунок Єдиного казначейського рахунка не надавалися.

 

Залишок коштів по загальному та спеціальному фондам на кінець звітного періоду складає 6233,7 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду сума дорівнює 6099,2 тис. грн. (в т.ч. освітньої субвенції – 4867,8 тис.грн., субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 383,5 тис.грн., місцевого бюджету -847,9 тис. грн..), по спеціальному фонду сума дорівнює 134,5 тис. грн.

 

 

 

 

Начальник фінансового відділу                                      Олександра СОБОЛЬ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь