Нововасилівська громада
Запорізька область, Мелітопольський район

                  ПРОГНОЗ бюджету Нововасилівської селищної  ради на 2022 – 2024 роки

Дата: 29.10.2021 19:35
Кількість переглядів: 296

         

        ПРОГНОЗ

бюджету Нововасилівської селищної  ради

на 2022 – 2024 роки

      

     (0857100000)

 

  1. Загальна частина

 

 Прогноз бюджету Нововасилівської селищної ради на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено відповідно до статті 75¹ Бюджетного кодексу України, діючих  Податкового та Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Показники Прогнозу сформовано на підставі положень Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, затвердженими  постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 586, а також на основі комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери селищної ради.

Прогноз є стратегічним документом планування показників бюджету селищної  ради на середньостроковий період і основою для складання проєкту бюджету на 2022 рік.

Мета Прогнозу полягає у формуванні послідовної та передбачуваної бюджетної політики на рівні громади шляхом створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету в середньостроковій перспективі.

Для досягнення мети Прогнозу планується забезпечити виконання наступних завдань:

–  стратегічне збалансування бюджетних показників;

–  підвищення результативності та ефективності бюджетної політики;

–  забезпечення стабільного фінансування середньострокових інвестиційних проектів (програм);

– оптимізація фінансової достатності селищного бюджету в контексті розширення видаткових повноважень;

– посилення бюджетної дисципліни та контролю за раціональністю розподілу бюджетних коштів та ефективністю їх використання;

– реалізація системних напрямків удосконалення і формування оптимальної мережі бюджетних установ з метою надання якісних послуг.

Виконання прогнозних показників бюджету в середньостроковому періоді дозволить реалізувати цілі державної політики та місцевого розвитку, включаючи покращення рівня доступності та якості надання публічних послуг; забезпечити передбачуваність та послідовність бюджетної політики; впровадити соціальні стандарти.

 Можливими ризиками невиконання прогнозних показників можуть бути зростання цін на енергоносії на 5 % і більше у порівнянні з показниками, врахованими у Прогнозі, невиконання прогнозних показників доходів бюджету на 5 % і вище, підвищення рівня інфляції.

 Заходами з мінімізації впливу фіскальних ризиків на показники бюджету є здійснення заходів з енергоощадження, покращення адміністрування податків і зборів, зниження частки тіньової економіки, підвищення інвестиційної привабливості громади.

 Формування Прогнозу базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності, які визначені статтею 7 Бюджетного кодексу України.

 

II. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

          Під час розроблення  Прогнозу враховано основні прогнозні  макропоказники економічного і соціального розвитку України та  стан економічного та соціального розвитку територіальної громади в поточному році та на 2022-2024 роки.

         Основні види господарської діяльності територіальної громади – це сільське господарство, роздрібна торгівля. Важливим для розвитку економіки, наповнення місцевого бюджету, забезпечення зайнятості населення є діяльність сільськогосподарських підприємств. В обліковому колі сільськогосподарських підприємств громади  налічується  76 підприємств.        Прогнозується на 2022-2024 роки забезпечення економічної стабільності та зниження фінансових ризиків, зростання показників господарської діяльності сільськогосподарських підприємств.

        При формуванні показників селищного бюджету на 2022-2024 роки враховано відповідно до Бюджетної декларації  збільшення розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму для працездатних осіб та посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду:

 мінімальна заробітної плати станом на 01.01.2022 року встановлюється в обсязі  6500 грн. (темпи росту на 8,3% до 2021 року), з 01.10.2022 року – 6700 грн. (темпи росту на 3,1% ); на 01.01.2023 року в обсязі 7176 грн. (темпи росту на 7,1% до 2022 року);  на 01.01.2024 року  – 7665 грн.( темпи росту на 6,8% до 2023 року);

–  прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2022 року встановлюється в обсязі  2481 грн. (темпи росту на 9,3% до 2021 року); на 01.01.2023 року в обсязі 2684 грн. (темпи росту на 8,2% до 2022 року);  на 01.01.2024 року  – 2880 грн.( темпи росту на 7,3% до 2023 року);

  розмір посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду встановлюється станом на 01.01.2022 року в обсязі 2983 грн. (ріст на 8,3% до 2021 року), з 01.10.2022 року – 2982 грн.(ріст на 3,1%); на 01.01.2023 року – 3193 грн. (ріст на 7,1% до 2022 року);  на  2024 року – 3411 грн. ( ріст на 6,8% до 2023 року).

 

          Основні  макропоказники  економічного і соціального розвитку України  у   

                                                    2020 – 2024 роках

Назва

2020р

2021р

2022 р

2023р

2024р

 

  Звіт

Очікуване

            Прогноз

Валовий внутрішній продукт: у відсотках до попереднього року

96,0

104,1

103,8

104,7

105,0

Індекс споживчих цін (ІСЦ): грудень до грудня попереднього року, відсотки

105,0

108,9

106,2

105,3

105,0

Індекс цін виробників (ІЦВ): грудень до грудня попереднього року, відсотки

114,5

117,0

107,8

106,2

105,7

Експорт товарів та послуг у відсотках до попереднього року

95,5

108,8

106,5

107,7

107,9

Імпорт товарів та послуг у відсотках до попереднього року

82,1

115,6

109,2

109,4

108,6

Облікова ставка Національного банку України, відсотків річних на кінець періоду

6,0

7,5

7,0

5,5

5,2

Обмінний курс гривні до долара США, гривень за долар США в середньому за період

27,0

28,0

28,6

28,8

29,2

 

III. Загальні показники бюджету

        Прогноз бюджету на 2022-2024 роки включає прогнозні показники бюджету громади за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, а також прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують виконання інвестиційних проєктів. Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування  показників проєкту бюджету селищної  ради на 2022 рік. Формування проєкту бюджету на відповідний рік здійснюватиметься з урахуванням змін основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку громади, а також змін у нормативно-правовій базі.

        Обсяг ресурсу бюджету Нововасилівської селищної на 2022-2024 роки прогнозується 71716414 гривень, 76651271 гривень та 81173163 гривень відповідно. У співставних умовах середньорічний темп росту надходжень та витрат складає 7%. Загальні показники надходжень до бюджету та граничні показники видатків бюджету наведені у додатку 1 до проєкту прогнозу бюджету.

 

IV. Показники доходів селищного бюджету

         Прогноз дохідної частини бюджету громади розроблено відповідно до норм бюджетного та податкового законодавства, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та територіальної громади, особливостей податкової політики, передбачених Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, положень нормативно-правових актів селищної  ради про встановлення місцевих податків і зборів.

        З метою розширення податкової бази та залучення додаткових надходжень до бюджету громади визначено такі пріоритетні завдання:

  • створення сприятливих умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів підприємницької діяльності, поліпшення бізнес-клімату;
  • поліпшення економічних, правових та організаційних умов для залучення інвестиційних ресурсів та задіяння земельного потенціалу громади.

       Для виконання пріоритетних завдань передбачається здійснити наступні заходи:

  •   проведення  роз’яснювальної роботи серед населення через засоби масової інформації щодо соціального значення легалізації праці та заробітної плати, дотримання норм законодавства в частині оплати праці у розмірі не менше мінімальної заробітної плати, обов’язкового декларування доходів та сплати податків. Очікуваний результат – підвищення рівня зайнятості та соціального забезпечення населення, зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб;
  • організація реєстрації фізичних осіб-підприємців у доступній формі та у найкоротші терміни, що очікувано розширить сфери діяльності малого бізнесу, збільшить надходження єдиного податку;
  • провести інвентаризацію земельних ділянок, здійснити перегляд укладених договорів оренди земельних ділянок на предмет відповідності розміру орендної плати нормам Податкового кодексу України, що забезпечить задіяння земельного потенціалу громади для залучення інвестицій, збільшення надходжень плати за землю;
  •  проводити моніторинг податкового боргу платників податків до бюджету та провести претензійно-позовну роботу щодо його зменшення.

   Прогнозні  показники  доходів  бюджету  сформовані  на  основі  існуючої

податкової бази та реалізації пріоритетних завдань із розширення її потенціалу. При формуванні дохідної частини селищного бюджету були враховані  планові показники на 2021 рік та прогнозні показники на 2022-2024 роки.

   розрахований у сумі 29554779 гривень, що на 3245744 гривень більше ніж планові у 2021 році. До спеціального фонду у 2022 році прогнозується отримати 852035 гривень.

   Обсяг власних доходів загального фонду селищного бюджету на  2023 рік

розрахований у сумі 29776986 гривень, що на 222207 гривень більше ніж прогнозні у 2022 році. До спеціального фонду у 2023 році прогнозується отримати 874685 гривень.

   Обсяг власних доходів загального фонду селищного бюджету на  2024 рік

розрахований у сумі 29891646 гривень, що на 114660 гривень більше ніж прогнозні у 2023 році. До спеціального фонду у 2024 році прогнозується отримати 897317 гривень.

    Показники  доходів  бюджету  громади  наведені  в додатку 2 до прогнозу

бюджету.

     В  структурі   доходів   найбільшу   частку   становитимуть   податкові    та

неподаткові надходження – майже 43%; міжбюджетні трансферти –  57%.

     Основними джерелами доходів загального фонду селищного бюджету на

2022-2024 роки залишаються  податок та збір на доходи фізичних осіб, єдиний податок та податок на майно (нерухомість, земля), що становлять відповідно 43%, 18% та 38% від прогнозного показника доходів.

         Як і в попередні періоди,  найбільшу питому вагу у надходженнях  податку та збору на доходи фізичних осіб займає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати.  Прогноз надходжень з податку на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до єдиної ставки (18 %) оподаткування доходів фізичних осіб, сталого підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, подальшого зростання середньомісячної заробітної плати найманих працівників шляхом збільшення продуктивності праці, легалізації виплати заробітної плати. Темпи росту податку на доходи фізичних осіб (в цілому по всіх видах надходжень податку) прогнозуються у 2022 році на рівні 10,0%, у 2023 році – на 4,0% та у 2024 році – на 4,0%. Найбільшими платниками   податку та збору на доходи фізичних осіб є: відділ освіти та культури Нововасилівської селищної ради,  ТОВ «Талко», СТОВ «Розівка», СВК «Агрофірма Україна», ТОВ «Агрофірма Шевченко», ТОВ «Рассвет», ф/г «Прокопенко».

         Прогнозний обсяг єдиного податку  на 2022-2024 роки розраховано з урахуванням положень Податкового кодексу України, фактичних надходжень, кількості платників, ставок встановлених рішенням Нововасилівської селищної ради від 13 липня 2021 року № 2, а також застосування з 2024 року індексації нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарських угідь для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи відповідно до Бюджетної декларації. Темпи росту єдиного податку прогнозуються у 2022 році на рівні 7,0 %, у 2023 році – на 0,5 % та у 2024 році – на 0,2 %. Найбільшими платниками   єдиного  податку є: СТОВ «Розівка», СВК «Агрофірма Україна», ТОВ «Агрофірма Шевченко», ТОВ «Агрос», ТОВ «Рассвет», ф/г «Таврія-Агро».

      Розрахунок прогнозної суми податку на майно, в частині плати за землю

 на 2022-2024 роки проведено за підсумками фактичних надходжень за попередні роки, за ставками, визначеними рішеннями селищної  ради, щодо земельного податку, орендної плати, з урахуванням перегляду договорів оренди земельних ділянок в частині збільшення розміру орендної плати, поновлення строку дії договорів оренди, прийняття рішень про встановлення факту користування земельною ділянкою без оформлення право встановлювальних. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022-2024 роки прогнозуються з урахуванням збільшення ставок податку, які встановлені рішенням Нововасилівської селищної  ради від 13 липня 2021 року № 4, та темпів зростання мінімальної заробітної плати.

     Впровадження   послідовної   та   передбачуваної  податкової  політики на

державному рівні та на території ради в середньостроковому періоді дозволить забезпечити середньорічний приріст доходів загального фонду бюджету на 7%.

    Основними   джерелами  надходжень  спеціального   фонду   селищного

бюджету є власні надходження бюджетних установ.

         Прогнозні показники власних надходжень бюджетних установ, відповідно до  пропозицій, наданих бюджетними установами територіальної громади, визначені на 2022 рік 852035 гривень (108,9% до 2021 року), на 2023 рік 874685 гривень (102,7% до 2022 року), на 2024 рік 897317 гривень ( 102,6% до 2023 року).     

 

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу

  Показники фінансування  бюджету на 2022-2024 роки не прогнозуються - додаток 3.

 

VІ. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Під час формування видаткової частини бюджету Нововасилівської селищної ради у середньостроковому періоді основним прагненням є досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей бюджету селищної ради, спрямовування коштів на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням економного використання коштів за діючими бюджетними програмами.

Прогнозні показники видатків та кредитування бюджету Нововасилівської селищної ради на 2022 – 2024 роки відображені на підставі поданих головними розпорядниками коштів пропозицій до Прогнозу, а саме:

 граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів – додаток 6;

 граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету – додаток 7.

В процесі формування видаткової частини бюджету враховані прогнозні розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 2022-2024 роки відповідно до Бюджетної декларації, прийнятої Верховною Радою України 15 липня 2021 року:

 

 

Мінімальна заробітна плата

Посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС

грн

темпи приросту, %

грн

темпи приросту, %

з 01 січня 2022 року

6500

 

2893

 

з 01 жовтня 2022 року

6700

3,1

2982

3,1

з 01 січня 2023 року

7176

7,1

3193

7,1

з 01 січня 2024 року

7665

6,8

3411

6,8

 

 

 

 

 

 

В першу чергу при формуванні видаткової частини прогнозу бюджету враховано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами та комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров’я.

Враховані також обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримки в належному стані об’єктів житлово – комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури громади, впровадження заходів з енергозбереження (енергоефективності), виконання в межах фінансових можливостей селищних цільових (комплексних) програм.

 

 

Державне управління

Пріоритетними завданнями апарату селищної ради та її виконавчого органу є належне фінансове забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування для здійснення ними повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами. У 2022 та 2023-2024 роках передбачається здійснити заходи щодо:

— забезпечення прозорості, відкритості в діяльності органів місцевого самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки;

— впровадження сучасних інформаційних технологій в  діяльності місцевого самоврядування;

— забезпечення повноцінного виконання повноважень Нововасилівської селищної ради згідно з чинним законодавством;

 — подальшого розвитку створеної прозорої системи в прийнятті рішень органами місцевого самоврядування;

— створення належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування прав та повноважень, визначених чинним законодавством України

 

Освіта та культура

 Цілі державної політики у сфері освіти та культури реалізуються головним розпорядником бюджетних коштів – Відділом освіти та культури Нововасилівської селищної ради (додаток 6) та у середньостроковій перспективі будуть направлені на:

зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів,

          забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасним навчальним обладнанням та оновлення матеріально-технічної бази;

забезпечення державних гарантій з оплати праці працівникам бюджетних установ;

організація оздоровлення учнів загальноосвітніх шкіл;

організація харчування та придбання медикаментів.

побудова освітньої мережі у відповідності до наявних ресурсів.

відродження та духовний розвиток традицій і культури української нації.

Основні результати, яких планується досягти:

створення нового освітнього середовища, яке відповідає вимогам сьогодення;

забезпечення доступної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти з урахуванням демографічних та економічних реалій;

сприяння підвищенню мотивації учнів до навчання, а вчителів - до професійного розвитку;

Реалізація освітніх послуг буде здійснюватися через існуючу мережу освітніх закладів, яка включає 3 закладів дошкільної освіти, 6 закладів загальної середньої освіти,  1 централізована бухгалтерія, 2 школи естетичного виховання, 8 Будинків культури, 13 бібілотек.

 

Охорона здоров’я

Цілі державної політики у сфері охорони здоров’я направлені на перехід від утримання мережі комунальних закладів охорони здоров’я (ліжок, персоналу) до оплати реальних результатів діяльності цих закладів – фактично наданих пацієнтам медичних послуг та на місцевому рівні здійснюються головним розпорядником бюджетних коштів. Головним розпорядником бюджетних коштів є Нововасилівська селищна рада (додаток 6).

Граничний обсяг видатків головним розпорядником бюджетних коштів направлено на реалізацію наступних бюджетних програм:

 КПКВ 2152 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» – реалізує Комунальне некомерційне підприємство «Нововасилівська лікарня» та  комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги";

КПКВ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» - реалізує Комунальне некомерційне підприємство «Нововасилівська лікарня»;

КПКВ 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» реалізує комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги".

 Основні результати, яких планується досягти:

підвищення рівня медичного обслуговування населення;

запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення;

подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров’я;

зниження рівнів загальної захворюваності населення.

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Основними цілями реалізації державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення на 2022-2024 роки є підвищення ефективності управління бюджетними коштами на підтримку соціально вразливих верств населення, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту.

Прогнозні граничні показники бюджету Нововасилівської селищної ради по видатках на фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» на 2022-2024 роки передбачаються  головному розпоряднику коштів, а  саме: Нововасилівській селищній раді. За рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади у середньостроковому періоді планується утримувати Комунальний заклад «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»  Нововасилівської селищної ради».

Крім того, на 2022 – 2024 роки плануються видатки на реалізацію селищної програми соціального захисту населення.

Завданнями на 2022-2024 роки є:

забезпечення максимальної адресності та наближеності надання відповідної соціальної підтримки тим, хто її потребує;

прозорість та доступність в отриманні соціальної підтримки;

надання соціальної підтримки особам, які опинились в складних життєвих обставинах.

Основні результати, яких планується досягти:

 посилити соціальний захист окремих категорій громадян Нововасилівської селищної ради, ефективно спрямувати відповідні грошові кошти на підтримку найбільш незахищених верств населення, для яких пільги і гарантії є додатковим засобом забезпечення достатнього життєвого рівня.

 

Житлово-комунальне господарство

Реалізація цілей державної політики, власних повноважень органів місцевого самоврядування в сфері утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства громади, а також у сфері забезпечення ефективного функціонування та розвитку вулично-дорожньої мережі визначена заходами  місцевої програми розвитку житлово-комунальних господарств Нововасилівської селищної ради.

Пріоритетними напрямками розвитку житлово-комунального господарства є: задоволення потреб мешканців в усіх видах житлово-комунальних послуг, створення комфортних умов для проживання та надання їм якісних житлово-комунальних послуг, належне утримання об’єктів комунальної власності, реконструкція системи водопостачання селища та сіл громади, збільшення обсягів робіт капітального ремонту житлового фонду, об’єктів благоустрою.

 

Транспорт та транспортна інфраструктура

Приорітетами розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури у прогнозному періоді є поліпшення наявних об’єктів для потреб економічного розвитку й підвищення якості життя громадян.

Передбачається здійснити такі заходи:

  • проведення робіт з реконструкції і ремонту доріг громади,
  • підвищення безпеки дорожнього руху.

 

                                   VII. Бюджет розвитку

 

      Показники  бюджету  розвитку  за  основними  видами  надходжень  та

 орієнтовними обсягами витрат у середньостроковому періоді наведені у додатках 9, 10. Упродовж середньострокового періоду планується продовжити комплекс робіт, спрямованих на розв’язання актуальних проблем соціально-економічного розвитку громади у галузях освіти, культури, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства.

 

VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Міжбюджетними трансфертами, які надходять з державного бюджету до  бюджету селищної ради є: базова дотація та освітня субвенція. Найбільшу питому вагу у обсязі міжбюджетних трансфертів займає освітня субвенція з державного бюджету. Темпи зростання обсягів освітньої субвенції з державного бюджету становлять на 2022 рік до плану 2021 року – 109,1%, на 2023 рік до прогнозу  2022 року – 109,5 %, на 2024 рік до прогнозу 2023 року – 106,8 %. Обсяг базової дотації у порівнянні з 2021 роком зменшився: до плану 2021 року на 2022-2024 роки на 50%. 

Міжбюджетні трансферти мають цільове спрямування і використовуються відповідно до розпорядків їх використання.

       Показники міжбюджетних трансфертів відображені в додатках 11 та 12 цього прогнозу.      

IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету

У Прогнозі Нововасилівської селищної ради  на  2022-2024 роки відсутня інформація для заповнення додатків 4 «Показники місцевого боргу», 5 «Показники гарантованого територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій» та 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету» передбачених типовою формою прогнозу місцевого бюджету затвердженою наказом міністерством фінансів України 02.06.2021року № 314.  

 

         Додатки до Прогнозу на 2022-2024 роки 1, 2, 5, 6, 7, 12 додаються. 

 

 Конкретні показники обсягів бюджету селищної ради на 2022-2024 роки будуть уточнюватися залежно від законодавчих змін у бюджетній та податковій політиці, показників соціального та економічного розвитку території та реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

 

Начальник фінансового

відділу                                                                                    Олександра СОБОЛЬ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь