Нововасилівська громада
Запорізька область, Мелітопольський район

Про схвалення проекту бюджету Нововасилівської селищної ради на 2022 рік

Дата: 21.12.2021 21:55
Кількість переглядів: 272

УКРАЇНА

НОВОВАСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

06 грудня 2021 р.                                                                           №5

смт Нововасилівка

 

Про схвалення проекту бюджету

Нововасилівської селищної ради на 2022 рік

 

Керуючись статтею 76 Бюджетного кодексу України, , підпунктом 1 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши проект бюджету Нововасилівської селищної ради на 2022 рік, виконавчий комітет селищної ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Схвалити проект бюджету Нововасилівської селищної ради на 2022 рік, що додається.

2. Фінансовому відділу Нововасилівської селищної ради проект бюджету Нововасилівської селищної ради на 2022 рік, схвалений виконавчим комітетом Нововасилівської селищної ради, разом із фінансово-економічним обґрунтуванням подати для розгляду до Нововасилівської селищної ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на селищного голову Олександра Прокопенка.

 

 

Селищний голова                                                           Олександр ПРОКОПЕНКО                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            ПРОЕКТ                                                                                                          

                                                                               Фото без опису

                                                             Україна

 

НОВОВАСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

восьме скликання одинадцята  чергова сесія

 

РІШЕННЯ 

 

Про бюджет Нововасилівської селищної ради на 2022 рік

 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до п. 17 ч. 1 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Нововасилівська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:
 

1. Визначити на 2022 рік:

1) доходи бюджету в сумі – 73244299 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – 71781399 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – 1462900 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

2) видатки селищного бюджету в сумі 73244299  гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету  – 67893321 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету – 5350978 гривня;

3) профіцит за загальним фондом селищного бюджету в сумі –
3888078 гривні згідно з додатком 2 до цього рішення;

4) дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету в сумі –
3888078 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

7) оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету в розмірі 60 000 гривень, що становить 0,08 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, зазначених у цьому пункті;

8) резервний фонд бюджету в розмірі 50 000  гривень, що становить 0,07 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, зазначених у цьому пункті.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

Відповідно до частини 7 статті 108 Бюджетного кодексу України делегувати виконавчому комітету повноваження у період між сесіями селищної ради збільшувати (зменшувати) обсяги дохідної та видаткової частин селищного бюджету в разі збільшення (зменшення) району обсягів міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, здійснювати їх розподіл, а також перерозподіл обсягів затверджених між бюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, головними розпорядниками коштів селищного бюджету згідно з розпорядженнями голови селищної ради з наступним внесенням змін до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих програм в сумі – 5623677 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

5. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2022 рік:

1)до доходів загального фонду бюджету  Нововасилівської селищної ради  належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України 2021 рік»:

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4  частини 1 статті  15 Бюджетного кодексу України.

 

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного бюджету на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями  691 , Бюджетного кодексу України,

2) у частині фінансування є вільний залишок  бюджетних коштів, визначений  у підпункті 4  частини 1 статті 15 Бюджетного Кодексу  України, а також кошти, що передаються із  загального фонду  бюджету Нововасилівської селищної  ради  до бюджету розвитку  ( спеціального фонду)  відповідно до пункту 10 частини 1 статті 71   Бюджетного кодексу України; 

7. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Нововасилівської селищної ради видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право  відділу фінансів Нововасилівської селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

Визначити уповноваженою особою на укладення договорів від імені селищної ради на отримання короткотермінових позик в органах Державної казначейської служби України начальника фінансового відділу Нововасилівської селищної ради.

9. Головним розпорядникам коштів селищного бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням кредитів (позик), отриманих селищною радою;

4) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

здійснення публічного представлення та публікації інформації про виконання бюджету за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формами, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

5) взяття бюджетних зобов'язань відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України;

6) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків  за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги, та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі;

7) затвердження обґрунтованих лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

11. Забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

12. Додатки 1,2,3,5,6,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань бюджету , соціально – економічного розвитку селищної ради, агропромислового комплексу та розвитку підприємництва.

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                            Олександр ПРОКОПЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

до бюджету Нововасилівської селищної ради  на 2022 рік

 

Основу економічного потенціалу громади складають суб’єкти малого і середнього підприємництва.

В Нововасилівській селищній раді  основною економічною галуззю  є сільськогосподарське виробництво. В громаді налічується 12 крупних сільськогосподарських підприємств.

Протягом 11 місяців 2021 року до загального фонду бюджету надійшло 30353,6 тис. грн., що становить 108% від плану. Перевиконання склало 2253,3 тис. грн.

Фактичне виконання запланованих в розписі окремих видів доходів загального фонду бюджету у січні–листопаді 2021 року становить:

- податок та збір на доходи фізичних осіб – 108 % (більше плану на 1035,6 тис. грн.);

- податок на прибуток підприємств – 601 % (більше плану на 5010,0 тис. грн.);

- плата за надання адміністративних послуг – 172 % (більше плану  на 53,4 тис. грн);

- податок на майно– 107 % (більше плану на 728,4 тис. грн.);

- єдиний податок  – 108 % (більше плану на 391,0 тис. грн.).

При плануванні доходної частини бюджету селищної ради на 2022 рік враховано:

Формування доходів бюджету здійснено на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України, проєкту Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" та інших законодавчих актів із врахуванням децентралізації та поліпшення умов ведення бізнесу.

При прогнозуванні дохідної частини місцевих бюджетів на 2022 рік було враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2020 рік, очікувані макропоказники Мінекономрозвитку на 2021 рік, макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2022 – 2024 роки, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення  Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки», підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, а також фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 11 місяців 2021 року. 

Загальний розмір доходів бюджету селищної ради (з урахуванням міжбюджетних трансфертів)  визначений у сумі 73244,3 тис грн., у тому числі загального фонду бюджету  71781,4 тис грн. та спеціального  -  1462,9 тис грн. У порівнянні з очікуваними показниками одинадцяти місяців 2021 року очікується збільшення надходжень на 3983,4 тис. грн. або на 5,3%.   

 Планові показники власних доходів бюджету селищної ради (без урахування міжбюджетних трансфертів) становить 33105,4 тис. гривень, в тому числі по загальному фонду 31642,5 тис. гривень та 1462,9   тис. гривень по спеціальному фонду. В порівнянні з очікуваними власними доходами в 2021 році по загальному фонду ріст становить 4,2%.

Обсяги міжбюджетних трансфертів на 2022 рік:

-   освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 28339,7 тис. грн., що на 246,5 тис. грн.  або 0,9%  більше ніж у 2021 році;

-   субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 288,878 тис. грн., що на 4,755 тис. грн. або на 1,7% більше ніж у 2021 році;

-   базова дотація у сумі – 9380,7 тис. грн., що на 602,2 тис. грн. або на 6,8% більше ніж у 2021 році;

-  дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 648,6 тис. грн., що на 644,0 тис. грн. або на 50% менше ніж у 2021 році.;

- дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії – 1384,1 тис. грн.;

- інша дотація з місцевого бюджету – 90,0 тис. грн.

 

 

 

ДОХОДНА ЧАСТИНА БЮДЖЕТУ

 

Відповідно до статей 64 Бюджетного кодексу України та проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2022 рік” джерелами доходів загального фонду бюджету селищної ради є:

- податок  на доходи фізичних осіб ( 64%)  – в бюджеті він складатиме 13949,0 тис. гривень. Це один із основних джерел надходжень загального фонду  і становить він 44,08% від прогнозного показника доходів загального фонду 2022 року.

       Відповідно до норм Податкового Кодексу України основним показником для розрахунку прогнозних надходжень податку на доходи фізичних осіб виступає показник витрат на оплату праці (ВОП), який включає в себе: фонд оплати праці найманих працівників; допомогу по тимчасовій непрацездатності, що виплачується за рахунок фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування; прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2022 рік розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб.

             Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб у 2022 році:

-     застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб;

-    підвищення з 01.01.2022 року мінімальної заробітної плати  до 6500,0 грн. на місяць, з 01.10.2022 року- 6700,0 гривень на місяць та прожиткового мінімуму для працездатних осіб  до 2481 грн.;

зарахування податку від доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду) земельних ділянок, земельних часток (паїв) податковим агентом до бюджету за місцезнаходженням таких об'єктів оренди (суборенди);

-  зниження податкового навантаження на громадян, за рахунок надання податкової соціальної пільги на рівні 50 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

-   легалізація виплати заробітної плати та інше;

        Ріст надходжень 2022 року становить 1,2% до очікуваного показника 2021 року.

  - податок на прибуток підприємств – 1,0 тис. гривень, в тому числі податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності та становить він 0,01% від прогнозного показника доходів загального фонду 2022 року.

  - рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення – 1,7 тис. гривень, в тому числі рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення та становить він 0,01% від прогнозного показника доходів загального фонду 2022 року.

- податок на майно – 12111,8 тис. гривень, в тому числі  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 374,8 тис. грн.;  плата за землю  –    11737,0  тис. грн.. ( що на 20,3 % більше до очікуваного показника 2021 року, збільшення обумовлено збільшенням ставки земельного податку). Загальний обсяг податку на майно в доходній частині загального бюджету складає  38,27 %.

          –  єдиний податок   – 5355,1 тис. гривень, в тому числі  єдиний податок з юридичних осіб у сумі 96,0 тис. грн. (надходження в 2022 році очікується на рівні очікуваного показника 2021 року), єдиний податок з фізичних осіб - 1659,1 тис. грн. (надходження в 2022 році очікується на рівні очікуваного показника 2021 року), єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків- 3600,0 тис. грн. (надходження в 2022 році очікується на рівні очікуваного показника 2021 року). Загальний обсяг в доходній частині  загального бюджету складає 16,92 %.

         – акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 55,0 тис. гривень.  Загальний обсяг акцизного податку складає у доходній частині загального бюджету складає 0,18%.

Неподаткові надходження: 168,9 тис. грн., в т.ч.

        -  плата за надання адміністративних послуг  –74,1 тис. гривень;

-  надходження від орендної  плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим  майном, що перебуває у комунальній власності – 14,0 тис. гривень;

       - державне мито – 3,4 тис. грн.

- Інші неподаткові надходження – 77,4 тис. гривень. Загальний обсяг в доходній частині  загального бюджету складає 0,53 %.

 

 • В спеціальному фонді бюджету селищної ради передбачено власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів бюджету Нововасилівської селищної ради  – 1372,9  тис. грн.

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету, бюджету селищної ради, передбачений відповідно до частини другої пункту 2 статті 97 Бюджетного Кодексу України та Закону України «Про державний бюджет України на 2022 рік» в розмірі -  38657,9 тис. грн., у тому числі:

 • базова дотація  - 9380,7  тис. грн..
 • освітня субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам28339,7 тис. грн.,
 • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 288,9 тис. грн. за загальним фондом та 96,9 тис. грн. за спеціальним фондом.

Крім того, надана дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  - 648,6 тис. грн., дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії – 1384,1 тис. грн. та інша дотація з місцевого бюджету – 90,0 тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видаткова частина  бюджету

Із бюджету селищної ради, крім видатків на здійснення самоврядних повноважень, фінансуватимуться видатки, які делегуються державою на виконання, а саме: на утримання закладів бюджетної сфери  - апарату виконавчого комітету, освіти, культури, охорони здоров'я,  соціального захисту та соціального забезпечення.

 • При формуванні видаткової частини селищного бюджету, спрямованої на утримання бюджетної сфери у 2022 році враховані обсяги міжбюджетних трансфертів (освітньої субвенції, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я, додаткової дотації), які визначені у проєкті Закону про Державний бюджет України на 2022 рік, та власні ресурси бюджету селищної ради.

Формування бюджету селищної ради  на 2022 рік по видатках проведено з врахуванням норм Бюджетного кодексу України.  

Обсяг освітньої субвенції спрямовується виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти  та на здобуття повної загальної середньої освіти учнями закладів надання загальної середньої освіти.

Також у 2022 році в бюджеті селищної ради передбачені програми фінансової підтримки  комунальних закладів у системі охорони здоров`я.

Загальний обсяг видатків на утримання соціально-культурної сфери в проєкті бюджету на 2022 рік складає 73244,3 тис. грн.

Фонд заробітної плати на 2022 рік обраховано на існуючу чисельність по тарифних розрядах по обов’язкових виплатах згідно чинного законодавства та з урахуванням:

- запровадження розміру мінімальної заробітної плати працівників бюджетної сфери з 01 січня 2022 року - 6500 грн, з 01 жовтня 2022 року – 6 700,0 грн;

- запровадження посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня 2022 року - 2893 грн, з 01 жовтня 2022 року – 2 982 грн;

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені з урахуванням очікуваного споживання натуральних показників за 2021 рік та очікуваних тарифів на 2022 рік.

Видатки на харчування враховані згідно діючих нормативів пільговим категоріям .

 

        

 

 

                     

Апарат виконавчого комітету селищної ради та  виконавчі органи

 

На утримання апарату виконавчого комітету селищної ради у 2022 році передбачено 9589,8 тис. грн., з них:

  •  видатки на оплату праці з нарахуваннями   8726,2 тис. грн.;
  •  видатки на оплату енергоносіїв 261,6 тис. грн., при розрахунку видатків на оплату енергоносіїв враховано потребу, при розрахунку видатків на оплату енергоносіїв враховано потребу, визначену селищною радою в неповному обсязі;
  • інші поточні видатки складають – 602,0 тис. грн.. (це видатки на придбання бензину, канцелярських  господарських товарів, паперу , підписку періодичних видань, запчастин для автомобіля, заправку катриджей, оплату послуг зв’язку, Інтернету).

Крім цього,  фінансуються наступні Програми:

 • Програма "Трудовий архів Приазов'я" – 44,0 тис. грн. (на заробітну плату з нарахуваннями);
 • Програма відшкодування вартості поїздок хворим підвідомчої території Нововасилівської селищної ради з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз у Мелітополі та обласній лікарні на 2022 рік у сумі 41,0 тис. грн.;
 • Програма «Місцева пожежна охорона Нововасилівської селищної ради Приазовського району на 2022 рік» 1053,9 тис. грн. (на заробітну плату з нарахуваннями – 968,5 тис. грн., на придбання бензину, запчастин – 50,0 тис. грн., на оплату послуг – 5,0 тис. грн. та оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 30,4 тис. грн.).

По спеціальному фонду передбачені видатки в сумі 94,4 тис. грн. на придбання контейнерів для твердих відходів.

 

 

Утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб

 

На утримання комунального закладу «Територіальний центр соціалного обслуговування(надання соціальних послуг) Нововасилівської селищної ради»  в бюджеті передбачено 1855,6 тис. грн. Даний обсяг забезпечує оплату  праці з нарахуваннями згідно чинного законодавства - 1838,2 тис. грн., придбання канцелярії - 7,0 тис. грн., оплата послуг -6,2 тис. грн. та видатки на відрядження – 4,2 тис. грн.

Крім цього,  фінансуються наступні Програми:

- Програма  «Дитинство» у сумі  4,5 тис. грн..;

 • Програма "Компенсації фізичним особам які надають соціальні послуги" – 150,0 тис. грн.

Надходження до спеціального фонду плануються у сумі 9,6 тис. грн., які передбачені на придбання матеріалів.

 

         

    Охорона здоров’я

 

По галузі охорона здоров’я фінансуються 3 установи:  КНП «Центр первинної  медико – санітарної допомоги Мелітопольської міської ради Запорізької області»,  КНП «Приазовська лікарня» та КНП «Нововасилівська лікарня». Загальний обсяг видатків складає 2629,6 тис. грн.

По Програмі фінансової підтримки КНП «Нововасилівська лікарня» обсяг видатків становить 1546,4 тис. грн.,  з них 700,0 тис. грн. - на оплату праці та нарахування на заробітну плату,  92,8 тис. грн. – на оплату пільгової пенсії, 34,4 тис. грн. – на оплату пільгових медикаментів, 719,2 тис. грн. - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, при розрахунку видатків враховано потребу, визначену селищною радою в неповному обсязі.

По Програмі  фінансової підтримки КНП «Центр первинної  медико – санітарної допомоги Мелітопольської міської ради Запорізької області», обсяг видатків складає 1027,4 тис. грн., з них 700,0 тис. грн. – на   оплату праці з нарахуваннями, 37,0 тис. грн. – на оплату пільгових медикаментів, 290,4 тис. грн. – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, при розрахунку враховано потребу, визначену селищною радою в неповному обсязі.

По Програмі фінансової підтримки КНП «Приазовська центральна лікарня» обсяг видатків складає 55,8 тис. грн., з них 13,8 тис. грн. на оплату медикаментів, 42,0 тис. грн. на оплату пільгових медикаментів.

 

 

Фінансовий відділ Нововасилівської селищної ради

 

На утримання фінансового відділу селищної ради  у 2022 році передбачено  839,5 тис. грн., з них:

  •  видатки на оплату праці з нарахуваннями – 815,0 тис. грн.;
  • придбання канцелярії  –  14,5 тис. грн.;

        - оплата послуг – 10,0 тис. грн.

 

 

Освіта

 

Розрахунковий показник по галузі освіти   складає 56349,1 тис. грн., в тому числі освітня субвенція  – 28339,7 тис. грн.,  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 385,9 тис. грн. та дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  - 648,6 тис. грн., дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії – 1384,1 тис. грн.

По галузі освіти фінансуються наступні заклади: опорний навчальний заклад Нововасилівський навчально-виховний комплекс «Спеціалізовані школа І-ІІІ ступенів –позашкільний навчальний заклад «Гармонія» та Розівська і Воскресенська філії, Ганнівський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад", Новоспаська загально-освітня школа І-ІІІ ступенів, Ганно –Опанлинський навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів,  у сумі 41929,5 тис. грн., та 3 дошкільні заклади, а саме: ЗДО «Теремок», Розівський ЗДО «Веселка», Новоспаський ЗДО «Березка»   –  8731,5 тис. грн., мистецьки  школи   - 1872,1 тис. грн., Центр культури  і дозвілля Нововасилівської селищної ради, який включає в себе філії 6 будинків культури та 13 філій бібліотек – 2820,4 тис. грн., бухгалтерія відділу освіти та культури – 995,6 тис. грн.

 

За рахунок місцевих коштів бюджету Нововасилівської селищної ради у розмірі 9110,4 тис. грн.. заплановано фінансування наступних видатків загальноосвітніх шкіл, а саме: виплата заробітної плати  з нарахуваннями іншим працівникам шкіл та педагогічним працівникам у сумі 7219,8 тис. грн., видатки на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 50,0 тис. грн., видатки на оплати послуг–85,5 тис. грн.,  видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1753,1 тис. грн. ( в неповному обсязі), на інші поточні видатки - 2,0 тис. грн.

За рахунок дотації з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії – 1384,1 тис. грн. та  за рахунок дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у сумі 648,6 тис. грн.(на виплату заробітної плати  з нарахуваннями).

Кошти освітньої субвенції в сумі  28339,7 тис. грн.,  що передбачені проектом Закону України « Про державний бюджет на 2022 рік»  спрямовано виключно на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі  385,8 тис. грн. спрямовано на виплату заробітної плати -187,8 тис. грн., на придбання предметів та матеріалів – 101,1 тис. грн. за загальним фондом, 96,9 тис. грн.  на придбання обладнання і предметів довгострокового користування за спеціальним фондом.

 

Надходження до спеціального фонду від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю по  закладам  освіти  плануються в розмірі  –1108,9 тис. грн., видатки передбачені на придбання матеріалів у сумі 858,9 тис. грн. та оплату продуктів харчування у сумі 250,0 тис.грн.

 

На утримання дошкільних  закладів  освіти,  які  фінансуються за рахунок бюджету Нововасилівської селищної ради передбачено 4730,3 тис. грн.  Даний обсяг забезпечує обов’язкові виплати по заробітній платі з нарахуваннями – 4248,8 тис. грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 10,0 тис. грн., (на придбання миючих засобів, канцелярських товарів, паперових рушників, будівельних та господарчих товарів), на оплату медикаментів – 2,0 тис. грн.,  видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 434,5 тис. грн., ( в неповному обсязі), видатки на оплату послуг – 35,0 тис. грн.

 Надходження до спеціального фонду від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю по  дошкільним закладам  плануються в розмірі  –140,0 тис. грн., видатки передбачені як плата за продукти харчування.

  Також у бюджеті селищної ради передбачені видатки у сумі 3791,2 тис. грн. як співфінансування у розмірі 20% на капітальний ремонт ЗДО «Теремок» на виконання Програми Президента України «Велике будівництво».

 

 

 

Крім цього  фінансуються наступні Програми:

 

 • Програма «Шкільний автобус» на утримання автобусів для підвозу учнів видатки у  розмірі 242,5 тис грн. ( видатки передбачені на закупівлю пального, придбання запчастин на шкільні автобус, проходження технічного огляду та страхування шкільних автобусів);
 • Програма розвитку освіти Нововасилівської селищної ради для виплати стипендій дітям відмінникам  видатки у розмірі 18,0 тис. грн.;

- Програма надання одноразової допомоги дітям - сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18 річного віку на теріторії Нововасилівської селищної ради на 2022 рік у розмірі  5,4 тис. грн.;

Програма організації харчування дітей в закладах освіти Нововасилівської селищної ради у сумі 756,0 тис.грн.

 

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання

 

Обсяг видатків на мистецькі школи складає 1762,1 тис. грн.

Даний обсяг забезпечує обов’язкові виплати по заробітній платі з нарахуваннями 1685,1 тис. грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано  в повному обсязі у сумі  59,9 тис грн.; придбання предметів та обладнання 7,5 тис. грн. та на оплату послуг  –9,6 тис. грн.

 Надходження до спеціального фонду  плануються від щомісячної  батьківської плати  за навчання у дитячій музичній школі в залежності від обраного фаху навчання у розмірі  110,0 тис. грн., які передбачені на виплату заробітної плати фахівцям.

 

Центр культури і дозвілля

 

Обсяг видатків на галузь  визначено в сумі 2820,5 тис. грн.

Даний обсяг забезпечує в повному обсязі  оплату  праці з нарахуваннями згідно чинного законодавства – 2679,7 тис грн., видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в повному обсязі – 116,4 тис грн. та інших видатків на утримання закладів культури – 24,4 тис грн.

 

 

На утримання бухгалтерії відділу освіти та культури

 в бюджеті передбачено 995,6 тис. грн. даний обсяг забезпечує обов’язкові виплати по заробітній платі з нарахуваннями у сумі 922,9 тис. грн.,  на придбання предметів та матеріалів – 14,0 тис. грн. та оплату послуг – 58,7 тис. грн.

 

Житлово-комунальне господарство

 

Обсяг видатків у 2022 році для реалізації  програми благоустрою території населених пунктів Нововасилівської селищної ради передбачений у сумі 533,3 тис. грн., в тому числі:

  • оплата електроенергії за вуличне освітлення –373,3 тис грн.;
  • придбання електротоварів для обслуговування електромереж вуличного освітлення,   обладнання, матеріалів та предметів на  благоустрій  – 80,0 тис грн.;
  • видатки по оплату послуг та благоустрою населених пунктів – 80,0 тис.грн.

 

Резервний фонд

 

В бюджеті  Нововасилівської селищної ради передбачено  видатки резервного фонду в сумі 50,0 тис. грн.

 

 

Начальник Фінансового відділу                                    Олександра СОБОЛЬ

 

 

Додаток №1 https://rada.info/upload/users_files/24911634/aeaf79a5e876b6d79a8669b3d6acff2c.xls

Додаток№2 https://rada.info/upload/users_files/24911634/ea28ed4da83bd547269fcacd928d30b3.xls

Додаток № 3 https://rada.info/upload/users_files/24911634/bab7ca008c40f6776b9908844d0b0174.xls

Додаток №6 https://rada.info/upload/users_files/24911634/503c6dd11b6ca76f98867e2abb64dd8e.xls

Додаток №7 https://rada.info/upload/users_files/24911634/4f188aa07533a0841c47f9bb14347485.xls


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь