Нововасилівська громада
Запорізька область, Мелітопольський район

Про схвалення «Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Нововасилівська лікарня» Нововасилівської селищної ради Запорізької області на 2022 рік»

Дата: 28.12.2021 16:59
Кількість переглядів: 309

УКРАЇНА

НОВОВАСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

21 грудня 2021 р.                                                                           №10

смт. Нововасилівка

                             

 

Про схвалення «Програми

фінансової підтримки комунального

некомерційного підприємства

«Нововасилівська лікарня»

Нововасилівської селищної  ради

Запорізької області  на 2022 рік»

 

Відповідно до статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та з метою забезпечення належного функціонування комунального некомерційного підприємства, зміцнення його матеріально-технічної бази, виконавчий комітет селищної ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Схвалити Програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Нововасилівська лікарня «Нововасилівської селищної ради Запорізької області на 2022 рік(далі – Програма) (додається).

2. Директору комунального некомерційного підприємства «Нововасилівська  лікарня» Нововасилівської селищної ради Запорізької області Знаємському С.О. забезпечити реалізацію передбачених  Програмою  заходів.

3. Фінансовому відділу Нововасилівської селищної  ради передбачити кошти на виконання заходів Програми та винести на затвердження сесії Нововасилівської селищної ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на  комісію селищної ради з питань бюджету, соціально – економічного розвитку, агропромислового комплексу та розвитку підприємництва.

 

 

 

Селищний голова                                           Олександр ПРОКОПЕНКО

 

 

 

 

Додаток до

 рішення виконавчого комітету

селищної ради

від 21.12.2021року №10

 

 

ПРОГРАМА

ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ

комунального некомерційного підприємства

«Нововасилівська  лікарня»

Нововасилівської селищної ради Запорізької області

на 2022 рік

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

КНП «Нововасилівська лікарня» НСРЗО

 

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади           про розроблення програми

Ст.71,91 Бюджетного кодексу України, керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»

2.

Розробник Програми

КНП «Нововасилівська лікарня» НСРЗО

3.

Співрозробники Програми

Нововасилівська селищна рада

4.

Відповідальний                 виконавець Програми

КНП «Нововасилівська лікарня» НСРЗО

5.

       • Програми

КНП «Нововасилівська лікарня» НСРЗО

6.

Термін реалізації Програми

2022 рік

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Державний, обласний, місцевий бюджет, та інші кошти, не заборонені чинним законодавством

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, з урахуванням потреби до кінця 2022 року

2559,500тис.грн.

Загальний обсяг фінансових ресурсів фінансової підтримки до кінця року може змінюватися.

 

 1. Загальні положення

 

     Програма розроблена на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

У Програмі визначено цілі розвитку комунального некомерційного підприємства «Нововасилівська  лікарня» Нововасилівської селищної ради Запорізької області, проведено аналіз надання медичних, господарських та інших послуг. Програмою визначено основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню кваліфікованої медичної допомоги мешканцям Нововасилівської селищної ради Мелітопольського району та іншим громадянам.

Комунальне некомерційне підприємство належить до сфери управління Нововасилівської селищної ради Мелітопольського району (далі — Орган управління).

Лікарня підзвітна і підконтрольна Органу управління.

Підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом комунального некомерційного підприємства та наділено усіма правами юридичної особи. Підприємство має самостійний баланс, здійснює фінансові операції через розрахунковий рахунок в Приазовському управлінні державної казначейської служби України в Запорізькій області та розрахункові рахунки в установі банку.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів та спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров’я населення та інші соціальні результати.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 7596 осіб населення.

 

Кількість штатних посад по КНП «Нововасилівська районна лікарня» становить 8,5 одиниць , в т. ч.:

лікарі                                                           — 2,0 од.;

фахівці з базовою та неповною

вищою медичною освітою                         — 2,0 од;

молодший медичний персонал                  — 1,5 од.;

інші                                                              — 3,0 од.;

 

 1. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

Одним із пріоритетних напрямків діяльності комунального некомерційного підприємства «Нововасилівська  лікарня» НСРЗО є здійснення медичної практики, надання медичної допомоги, провадження господарської та іншої діяльності відповідно законодавчих актів України.

У 2017 році за ініціативи Уряду та Міністерства охорони здоров’я України розпочався активний процес реформування медичної галузі. Протягом 4 кварталу 2016 року — 1 кварталу 2017 року на державному рівні прийнятий ряд нормативно-правових актів, які забезпечили старт реформам в галузі охорони здоров’я.

Комунальне некомерційне підприємство «Нововасилівська  лікарня» НСРЗО є медичним закладом для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги мешканцям Нововасилівської селищної ради Мелітопольського району.

 

 

 1. Мета програми

 

Основною метою діяльності комунального некомерційного підприємства «Нововасилівська  лікарня»  є медична практика, для реалізації державної політики в сфері охорони здоров’я, забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Досягнення даної мети можливо лише за умови раціонального використання наявних фінансових та кадрових ресурсів, консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть надаватися комунальним некомерційним підприємством «Нововасилівська лікарня» Нововасилівської селищної ради  Запорізької області.

Основним підходом до концепції реформування є створення належних відповідних умов надання якісної, своєчасної медичної допомоги.

4. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми, строки виконання програми

Для досягнення мети цієї Програми пропонується надання кваліфікованої медичної допомоги, а також лікувально-профілактичної допомоги у відповідності з договорами про надання медичних послуг мешканцям Нововасилівської селищної ради Мелітопольського району.

Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану фінансової підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства.

 

 

5. Напрями діяльності та заходи Програми

 

Програмою визначено такі основні завдання:

- створення разом із Власником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства;

- надання пацієнтам відповідно до законодавства спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);

- здійснення всіх інших видів медичної діяльності, передбачених законодавством;

-  організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

- направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

 

 

 

 

6. Фінансова підтримка виконання програми

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок:

— коштів місцевого бюджету ;

 • інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Підприємством на виконання запланованих заходів Програми.

Обсяги фінансування Програми шляхом надання фінансової підтримки на 2022 рік (додаток 1).

Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільної фінансової підтримки.

 

 

 

План заходів

Програми фінансової підтримки

комунального некомерційного підприємства «Нововасилівська  лікарня»  НСРЗО 

на 2022 рік

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування(вартість),

тис. гривень

1.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

- оплата теплопостачання;

- оплата електроенергії; 

- оплата водопостачання

- оплата ін. енергоносіїв та ін. комунальних послуг      

2022 рік

2022 рік

2022 рік

2022 рік

Місцевий бюджет

1100,000

250,000

3,000

1,500

                                                                                                       Разом:

 

Місцевий бюджет

1354,500

2.

Соціальне забезпечення

- виплата пільгової пенсії;

- медикаменти безкоштовні

2022 рік

2022 рік

Місцевий бюджет

150,000

55,000

                                                                                                       Разом:

 

Місцевий бюджет

205,000

3.

 

- фінансова підтримка КНП «Нововасилівська лікарня» НСРЗО

2022 рік

Місцевий бюджет

1000,000

 

 

ВСЬОГО

 

 

2559,500

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

До проекту рішення виконавчого комітету

Нововасилівської селищної ради

 

«Про Програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Нововасилівська  лікарня» Нововасилівської селищної ради Запорізької області  на 2022 рік

 

        Недофінансування галузі охорони здоров’я не дозволяє в повному обсязі забезпечити видатки на утримання Підприємства, оновлення матеріально-технічної бази.  Підприємство потребує  додаткового фінансування за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел, що можна вирішити через місцеву Програму фінансової підтримки, затверджену рішенням селищної  ради.

 Метою рішення є забезпечення :   оплати комунальних послуг та енергоносіїв; виплати пільгової пенсії, інші виплати населенню (медикаменти безкоштовні) та ін.

       Затвердження програми  створить належні умови для надання якісної, своєчасної медичної допомоги  комунального некомерційного підприємства «Нововасилівська  лікарня» Нововасилівської селищної  ради Запорізької області.Шляхами досягнення мети є  виділення коштів з місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених  законодавством України.

 

Прийняття цього рішення потребуватиме коштів у сумі 2559,500 тис. грн. з місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених  законодавством України.

 

       Проект рішення стосується  вирішення питання створення належних умов для забезпечення населення  доступною і якісною вторинною /спеціалізованою медичною допомогою.

         Проект рішення не потребує проведення громадського обговорення.

 У вирішенні цього питання зацікавлено комунальне некомерційне підприємство «Нововасилівська  лікарня» Нововасилівської селищної ради Запорізької області. Прийняте рішення створить умови для належного фінансування Підприємства у 2022 році та, відповідно, надання якісної вторинної  /спеціалізованої медичної допомоги населенню.

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь