Нововасилівська громада
Запорізька область, Мелітопольський район

Про схвалення Програми «Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку на території об’єднаної територіальної громади Нововасилівської селищної ради на 2022 - 2025 рік»

Дата: 28.12.2021 17:07
Кількість переглядів: 1111

УКРАЇНА

НОВОВАСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

21 грудня 2021 р.                                                                           №18

смт Нововасилівка

 

 

 

Про схвалення Програми «Надання одноразової допомоги

 дітям-сиротам і дітям, позбавленим  батьківського піклування після

 досягнення 18-річного віку на території об’єднаної територіальної

 громади  Нововасилівської селищної ради на 2022 - 2025 рік»

 

Керуючись  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 91 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку», з метою створення додаткових умов в громаді для соціальної адаптації, соціокультурного розвитку та матеріальної підтримки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування після досягнення ними 18-річного віку, виконавчий комітет селищної ради

 

 В И Р І Ш И В:

 

      1. Схвалити Програму   надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку на території об’єднаної територіальної громади Нововасилівської селищної  ради на 2022 - 2025 рік (додається).

2. Фінансовому відділу Нововасилівської селищної ради при формуванні бюджету на 2022 – 2025 роки передбачити кошти на реалізацію заходів програми та винести на розгляд сесії Нововасилівської селищної ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з діяльності виконавчих органів Трифонова П.І.

 

 

Селищний голова                                   Олександр ПРОКОПЕНКО   

                                                                                                          

                                             

                                                                                                               СХВАЛЕНО

                                                                               рішення виконкому

                                                                                                      від  21 грудня 2021р № 18

                                               

П Р О Г Р А М А

надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку на території територіальної громади Нововасилівської селищної ради    на 2022 - 2025 рік

 

І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1.

Ініціатор розробки

Програми

Виконавчий комітет Нововасилівської селищної ради

2.

Підстава для розробки Програми

Конвенція ООН про права дитини, Всесвітня декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, Конституція України, ст.91 Бюджетного кодексу України, ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»

3.

Замовник Програми

Виконавчий комітет Нововасилівської селищної ради

4.

Розробник Програми

Виконавчий комітет Нововасилівської селищної ради

5.

Відповідальний виконавець

Виконавчий комітет Нововасилівської селищної ради

6.

Терміни реалізації Програми

2022 - 2025 рік

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Нововасилівської селищної  територіальної громади 

8.

Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми усього, тис. грн. :

21,720

у тому числі бюджет  Нововасилівської територіальної громади

21,720

9.

Основні джерела фінансування

Фінансування здійснюватиметься за рахунок бюджету Нововасилівської територіальної громади,  в межах його фінансових можливостей та інших джерел, не заборонених законодавством

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

           Програма надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку   Нововасилівської територіальної громади на 2022 - 2025 рік (далі - Програма) розроблена відповідно до Конвенції ООН про права дитини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, Бюджетного кодексу України, Конституції України, Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону дитинства»,  Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», враховуючи  «Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» Наказ Міністерства економіки України 04.12.2006  №  367.

 

ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

            Метою Програми є створення додаткових умов в громаді для соціальної адаптації, соціокультурному розвитку та матеріальної підтримки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування після досягнення ними 18-річного віку.

           

ІІІ. СКЛАД ПРОБЛЕМИ ТА ОБГРУНТОВУВАННЯ

НЕОБХІДНОСТІ ЇЇ РОЗВ′ЯЗАННЯ

Актуальність розробки даної Програми підтверджується постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку»

За даними служби у справах дітей Приазовської районної державної адміністрації на території  Приазовської об’єднаної територіальної громади, за місцем знаходження обліково-статистичних карток таких дітей, перебувають 6 дітей.

 

              ІV. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ

РОЗВ′ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

            Для досягнення визначеної цією програмою мети необхідно забезпечити здійснення організаційних заходів шляхом:

           - забезпечення матеріальної підтримки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування після досягнення ними 18-річного віку;

          - забезпечення контролю, координації, планування та ефективного використання ресурсів, необхідних для виконання Програми.

          Розмір одноразової допомоги встановлюється Кабінетом Міністрів України. Виплата одноразової допомоги здійснюється у готівковій (грошовій) формі на підставі заяви та паспорта отримувача цієї допомоги. Списки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яким у поточному році виповнюється 18 років, подає служба у справах дітей Нововасилівської селищної ради. 

 

 

V. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

         Фінансування заходів на виконання Програми здійснюватиметься за рахунок бюджету Нововасилівської селищної ради (видатків загального фонду), а також інших не заборонених законом джерел.

            Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, затверджених рішенням селищної ради про бюджет Нововасилівської селищної  ради  на 2022 - 2025 рік.

 

 

 

Орієнтовний обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми, тис. грн.

Усього витрат на виконання

Програми на 2022

 

2022 - 2025

2022

2023

2024

2025

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

 

 

 

 

 

бюджет об’єднаної територіальної громади Нововасилівської селищної ради

  21,720                    

 5,430

 

5,430

 

5,430

 

5,430

                   

 

VІ. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ І ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ 

           Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2022 - 2025 року в постійному режимі без поетапного розмежування, враховуючи час досягнення повноліття дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування.

          Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку на території об’єднаної територіальної громади Нововасилівської селищної ради 3 особам в розмірі 1810 гривень кожній. 

           Протягом року можливе коригування Програми в разі необхідності.

   Перелік заходів і завдань реалізації Програми наведений у Додатку 1 до Програми.

 

VII. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

               У період виконання Програми очікується зниження негативних проявів серед дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, підвищення рівня соціального захисту, поліпшення соціопсихологічного стану.

 

VIII.ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ

ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Нововасилівська  селищна рада  є головним розпорядником бюджетних коштів. Реалізація Програми здійснюватиметься шляхом виконання заходів щодо реалізації Програми. Відповідальним виконавцем Програми є виконавчий комітет Нововасилівської селищної ради, організаційний супровід та координація діяльності щодо виконання Програми здійснюється служба у справах дітей  виконавчого апарату  Нововасилівської селищної ради.

            Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюється комісією з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту та з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 1

 

П Е Р Е Л І К

завдань і заходів реалізації  Програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку на території об’єднаної територіальної громади  Нововасилівської селищної ради на 2022 - 2025 рік

 

з/п

Найменування заходу і завдання

Термін

виконання

Орієнтовний обсяг фінансування,

(тис. грн.)

1

2

3

4

 

 

 

2022 - 2025

2022

2023

2024

2025

1.

Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку на території об’єднаної територіальної громади Нововасилівської селищної ради 

Протягом 2022 -  2025 року

21,720

5,430

5,430

5,430

5,430

 

Разом:

 

21,720

5,430

5,430

5,430

 5,430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь