Нововасилівська громада
Запорізька область, Мелітопольський район

Про затвердження проекту регуляторного акта - рішення Нововасилівської селищної ради „Про затвердження Правил благоустрою території Нововасилівської селищної ради»

Дата: 26.01.2022 18:22
Кількість переглядів: 683

 

ПРОЄКТ

 

УКРАЇНА

НОВОВАСИЛІВСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

дванадцята  сесія восьме скликання

 

РІШЕННЯ

 

від ______  202__р.           смт. Нововасилівка                   № __

 

Про   затвердження   проекту    регуляторного

акта - рішення Нововасилівської селищної ради

„Про затвердження Правил благоустрою

території Нововасилівської селищної ради»

 

          З метою формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, захисту довкілля, покращення санітарного стану, збереження об’єктів та елементів благоустрою, зелених насаджень на території Нововасилівської селищної ради, відповідно до п.44 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів»Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 310 від 27.11.2017 «Про затвердження Типових правил благоустрою населених пунктів», Нововасилівська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

          1. Погодити проект регуляторного акта - рішення Нововасилівської селищної   ради «Про   затвердження Правил благоустрою території Нововасилівської селищної ради», що додається.

2. Заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Арабаджи М.І. :

2.1. оприлюднити проект регуляторного акта з аналізом регуляторного впливу на сайті Нововасилівської селищної ради (https://novovasylivska-gromada.gov.ua/) з метою одержання зауважень і пропозицій.

2.2. проаналізувати одержані в процесі обговорення пропозиції і зауваження щодо зазначеного проекту рішення та забезпечити винесення даного проекту рішення на розгляд Нововасилівської селищної  ради.

 

 

  Селищний голова                                         Олександр ПРОКОПЕНКО

 

                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                 рішення селищної ради

                                                                        _________ № ___

 

 

ПРАВИЛА

БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ

Нововасилівської селищної ради 


I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

          1.1. Правила благоустрою території Нововасилівської селищної ради (далі – Правила) є місцевим регуляторним актом, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою Нововасилівської селищної ради, регулюються права та обов'язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території селищної ради, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території селищної ради. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини і є обов’язковими для виконання на території селищної ради органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, організаціями, установами незалежно від форми власності, іншими юридичними особами, їх філіями, представництвами, відділеннями, фізичними особами-підприємцями, а також громадянами.

          1.2. Об'єкти благоустрою Нововасилівської селищної ради використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони навколишнього середовища з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України. 

          1.3. Організацію благоустрою території селищної ради забезпечують орган місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень, встановлених законом. Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території селищної ради.

          1.4. Повноваження Нововасилівської селищної ради та органів самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених пунктів", "Про органи самоорганізації населення", цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами України. 

          1.5. Нововасилівська селищна рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності, громадян до цих Правил. Правила є відкритими та доступними. 

          1.6. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

1.7. Правовою основою Правил є:

- Закон України “Про благоустрій населених пунктів”;

- Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

- Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”;

- Закон України “Про відходи”;

- Закон України “Про охорону атмосферного повітря”;

- Закон України “Про охорону культурної спадщини”;

- Закон України “Про рекламу”;

- Закон України “Про дорожній рух”;

- Закон України “Про карантин рослин”;

- Закон України “Про житлово-комунальні послуги”;

- Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”;

- Кодекс України про адміністративні правопорушення;

- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 “Про затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України”;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 265 “Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами”;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.1999 № 559 “Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів”;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 “Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах”;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 № 826 “Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об’єктів благоустрою”;

- Наказ Міністерства регіонального розвитку України  від 21.01.2011   № 244 “Порядок розміщення тимчасових споруд для підприємницької діяльності”;

- Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76 “Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій”;

- інші закони та нормативні акти України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою.

 

          1.8. Правила містять загальнообов'язкові на території населених пунктів Нововасилівської селищної ради норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої нормативно-правовими актами України.

          1.9. У цих Правилах приведені нижче терміни і поняття вживаються в наступному значенні: 

          балансоутримувач – власник який утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію.

          благоустрій – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території селища та сіл з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

          власники земельних ділянок (землевласник) – це юридичні та фізичні особи, які мають документ на право власності на земельну ділянку.

          будівельні відходи – відходи, що утворюються при веденні капітального будівництва, капітального ремонту і реконструкції будинків і приміщень, переустаткування житлових приміщень у нежилі, ремонті доріг, тротуарів, відповідальність за вивіз для поховання яких несе організація, що виконує вище перераховані роботи;

          великогабаритне сміття (ВГС) – відходи (непридатна побутова техніка, меблі), вироблені мешканцями селища та сіл, підприємствами, установами, організаціями в місцях проживання, праці, обслуговування, лікування, навчання, завантаження і перевезення яких вимагає додаткових механізмів, машин і т.д.;

          видалення відходів – здійснення операцій з відходами, що не приводять до їхньої утилізації;

          виробничі відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються в процесі виробничої діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення і від яких їхній власник повинен позбутися шляхом утилізації або видалення;

          відновлювальна (балансова) вартість об’єкту благоустрою – вартісна оцінка конкретних зелених насаджень, тротуарного покриття, малих архітектурних форм, елементів освітлення і т.п., включаючи роботи по їх відновленню. 

          власна територія – частина території селища або села, що має площу, границі, місце розташування, правовий статус і інші характеристики, відображені в державному земельному кадастрі, що знаходиться у власності, надана в користування або в оренду юридичним і фізичним особам–суб'єктам підприємницької діяльності;

          вулиця (дорога) – частина території, призначена для руху транспортних засобів та пішоходів, з усіма розташованими на неї спорудами та засобами організації дорожнього руху і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів або краєм смуги відводу. Цей термін включає також спеціально збудовані тимчасові дороги, окрім свавільно накатаних доріг (колій).

          захист зелених насаджень – система правових, організаційних та екологічних мір, які спрямовані на утворення, збереження та відтворення зелених насаджень, озеленених територій та зелених масивів.

          зелені насадження – дерева, чагарникова, квіткова та трав’яна рослинність штучного та природного походження на визначеній території.

          знищення зелених насаджень – ушкодження зелених насаджень до ступеню припинення росту.

          контейнер – стандартна ємність для збору побутових відходів споживання обсягом 0,5 - 0,75, 1,1 м3;

зовнішня реклама – реклама, яка розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, збоку, поряд або над проїжджою частиною вулиць і доріг;

мала архітектурна форма - невелика споруда торговельно-побутового призначення площею до 30 кв. м (у т.ч. пересувна) та висотою до 4 м, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів.

          елементи зовнішнього благоустрою – урни, лавки, паркани, газонні огородження, огорожі, телефонні кабіни, малі спортивні споруди, елементи благоустрою, щити для газет, оголошень, вивісок і інші елементи;

          навал сміття – скупчення ТПВ і ВГС, що виникло в результаті самовільного скидання, по обсягу не перевищуюче 1-2м³, на контейнерному майданчику або на будь-якій іншій території;

          насадження загального користування – парки, лісопарки, сади житлових районів, та інші, які мають вільний доступ населення для відпочинку.

          несанкціоноване (стихійне) звалище сміття – самовільне (несанкціоноване) скидання (розміщення) або складування ТПВ, ВГС, відходів виробництва і будівництва, іншого сміття, утвореного в процесі діяльності юридичних або фізичних осіб на площі понад 50 кв.м і обсягом понад 30 куб.м.;

          об'єкт озеленення – озеленена територія, яка організована по принципах ландшафтної архітектури, що включає в себе відповідно до функціонального призначення всі необхідні елементи благоустрою (парк, сад, лісопарк, захисна смуга, житловий мікрорайон, територія школи, лікарні, промислового підприємства і т.д.)

          об'єкти регулювання - будь-яка рослина, продукт рослинного походження, місце зберігання, упаковка, засоби перевезення, контейнери, ґрунт та будь-які інші організми, об’єкти або матеріали, здатні переносити чи поширювати регульовані шкідливі організми, які визначаються окремо для цілей імпорту, експорту та реекспорту, а також для цілей контролю за переміщенням територією України;

об'єкти у сфері благоустрою населених пунктів - до об'єктів благоустрою населених пунктів належать:

1) території загального користування:

а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

б) пам'ятки культурної та історичної спадщини;

в) майдани, площі, бульвари, проспекти;

г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

ґ) пляжі;

д) кладовища;

е) інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

2. До об'єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах населеного пункту.

 

          озеленення – здійснення заходів щодо створення посадок дерев, кущів, влаштуванню газонів і квітників на місцях, призначених для їхнього постійного росту, з метою організації сприятливих умов для праці, побуту і відпочинку населення, поліпшення мікроклімату, санітарно-гігієнічного або ландшафтного оформлення території. Складовими озеленення можуть виступати насадження дерев і кущів, облаштування газонів, квітників, садових доріжок, здійснення природоохоронних заходів і т.п. У такий спосіб озеленення є складовою загального благоустрою території.

          операції поводження з відходами – збір, перевезення, збереження, обробка (переробка), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів; 

          підтоплення – підйом ґрунтових вод, викликаний підвищенням рівня води в ріках, водоймищах, затоплення дороги, переходів, тонелів і т.д. від атмосферних опадів, сніготанення, неякісного укладення асфальту, скидання або витоку води з інженерних систем і комунікацій, несправності дренажної системи або порушення правил поверхневого водовідведення перешкоджаюче рухові пішоходів, автотранспорту, пасажирського транспорту. Підтопленою вважається територія площею 2 кв.м і глибиною більш З см;

          прилегла територія - територія, що безпосередньо примикає до границь будинку, спорудження, огородження будівельного майданчика, автогаражного кооперативу, АЗС, об'єктів торгівлі, реклами й інших об'єктів по всьому периметру до проїзної частини, включаючи тротуари, зелену зону, парковочну кишеню.

          санітарне очищення територіїкомплекс планувальних, організаційних, санітарно-технічних та господарських заходів щодо збирання, зберігання, перевезення, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження і захоронення побутових відходів, а також прибирання об'єктів благоустрою з метою запобігання шкідливому впливу факторів середовища життєдіяльності на життя і здоров'я людини та майбутніх поколінь;

          спеціально відведені місця або об'єкти – місця або об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, спорудження, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів або здійснення інших операцій з відходами;

          суб'єкт, що хазяює - підприємства, організації, установи, їхні структурні підрозділи, незалежно від форм власності і відомчої підпорядкованості, а також приватні підприємці, що здійснюють підприємницьку й іншу господарську діяльність на території селища;

          тверді побутові відходи (ТПВ) – побутові відходи споживання, які утворюються та накопичуються мешканцями у житлових будинках, гуртожитках, цвинтарях, пансіонатах, готелях, ресторанах, кафе і інших установах ресторанного господарства, навчальних закладах, лікувальних, торговельних закладах, адміністративних будинках, видовищних і спортивно-розважальних установах, пляжах, тимчасових об'єктах обслуговування населення;

          тимчасові об'єкти обслуговування населення – кіоски, павільйони, кіоски громадського харчування, відкриті літні площадки, намети, ларьки, шатри, ларі, столики, лотки, торговельні автомати, стоянки автотранспорту й інші споруди поверховістю не вище двох поверхів, розміщені на термін до п'яти років;

          утилізація відходів – використання відходів як вторинних матеріальних або енергетичних ресурсів;

          утримання зелених насаджень – дотримання режиму їх використання з проведенням агротехнічних заходів, що сприяють нормальному ростові;

          карантин рослин - система заходів, спрямованих на запобігання занесенню та/або поширенню регульованих шкідливих організмів або забезпечення контролю за ними (локалізації); 

          утримання доріг – комплекс робіт з підтримки транспортно-експлуатаційного стану доріг, дорожніх споруд, смуг відводу, елементів облаштованості доріг, організації і безпеці руху, що відповідають вимогам законів України;

          ушкодження зелених насаджень – заподіяння шкоди кореневій системі, кроні, стовбурові, гілкам дерев і кущів, яке не веде до припинення росту;

          ушкодження об'єкта озеленення – заподіяння шкоди рослинності й елементам благоустрою об'єкта озеленення.


II. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ТЕРИТОРІЙ ОБ′ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ

 

  1. Благоустрій, територій здійснюється з урахуванням особливостей таких територій відповідно до вимог законодавства та нормативно-технічних документів.

Проектування та будівництво об'єктів будівництва на об'єктах благоустрою здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а також ДБН Б.2,2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

  1. Утримання об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788.

Благоустрій та утримання парків (пам'яток садово-паркового мистецтва), спортивних, дитячих, меморіальних, рекреаційних зон, скверів і майданчиків здійснюється відповідно до планів, розроблених балансоутримувачем чи підприємством, що здійснює утримання, об’єктів благоустрою, та затверджених відповідним органом державної влади, чи органом місцевого самоврядування, та об’єкта, який перебуває у приватній власності, - його власником.

Благоустрій та утримання парків, що належать до територій та об'єктів природно-заповідного фонду, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України».

  1. Благоустрій та утримання у належному стані парків, рекреаційних, зон, скверів і розташованих на їхніх, територіях майданчиків для дозвілля, здійснюється, з дотриманням вимог Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про оцінку впливу на довкілля», а також:

Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово- комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754, Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населенні від наслідків Чорнобильської катастрофи, від 01 березня 2006 року № 1.1.0, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 квітня 2006 року за № 405/12279;

Правил, пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України, від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195;

ДБН 13.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів.

  1. Благоустрій       рекреаційних зон, що використовуються для організованого масового відпочинку та купання, здійснюється із дотриманням вимог нормативно-технічних документів, якими визначаються, гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об'єктів.
  2. Благоустрій       територій оздоровчих, закладів здійснюється із дотриманням вимог Державних санітарних правил, розміщення, улаштування, та експлуатації оздоровчих закладів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 172, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 липня. 1996 року за № 378/1403.
  3. Не допускається знищення чи пошкодження елементів благоустрою на територіях парків, рекреаційних зон, скверів і майданчиків.
  4. Господарська      зона парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків з контейнерними майданчиками та громадськими вбиральнями розташовується не ближче ніж 50 м від місць масового скупчення людей (танцювальні, естрадні майданчики, фонтани, головні алеї, видовищні павільйони).
  5. Кількість урн для сміття на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля:

встановлюють з розрахунку одна урна на 800 м2 площі. На головних алеях парку відстань між урнами повинна бути не більше ніж 40 м. Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності встановлюють урну для сміття місткістю не менше ніж 0,01 м3.

  1. Кількість контейнерів для сміття на господарських майданчиках парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків визначається, за показником середнього утворення відходів за три дні.
  2. У період з квітня по жовтень щоденно до 7-ої години ранку, а з жовтня по квітень до 8 години ранку, учасники правовідносин з благоустрою та чистоти повинні проводити основне прибирання, очищення, полив (в літній період). Прибирання місць масового перебування людей, (парків, скверів, території ринків, торгівельних зон, вокзалів тощо) проводиться протягом усього робочого дня.
  3. Утримання та ремонт об'єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі населених пунктів здійснюється з дотриманням вимог;

Закону України «Про дорожній рух»;

Закону України «Про автомобільні дороги»;

Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198;

Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 201.2 року за № 365/20678;

Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

ДСТУ 3090-95 «Безпека дорожнього руху. Організації робіт з експлуатації міських вулиць та доріг. Загальні положення»;

ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні, переїзди. Вимоги, до експлуатаційного стану»;

Д.Б.Н. В.2.3-5-2017 «Вулиці та дороги, населених пунктів».

  1. Власник або балансоутримувач об'єкта благоустрою вулично-дорожньої мережі населеного пункту забезпечує утримання такого об'єкта з необхідною кількістю машин, механізмів, спеціалізованої техніки, посипочних матеріалів.
  2. Озеленення об'єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених, пунктах України, затверджених, наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітні 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754.
  3. Суб'єкти господарської діяльності, які є власниками, земельних ділянок та/або землекористувачами, а також власники та/або користувачі тимчасових споруд, що розташовані в межах «червоних, ліній» вулиць і доріг, зобов'язані на закріпленій території:

забезпечувати утримання та ремонт відповідної території;

утримувати та забезпечувати належний технічний стан охоронної зони інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх об'єктів, що використовуються, відповідно до їх функціонального призначення;

у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об'єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об'єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об'єктів або уповноважених, ними органів, а також територіальний підрозділ Національної поліції України;

дотримуватись вимог норм і правил щодо охорони дорожніх об'єктів.

  1. Суб'єктам підприємницької діяльності, підприємствам, організаціям, установам, громадянам, органам самоорганізації населення, об'єднанням, громадянам забороняється робити, написи, малюнки на стінах, будинків і споруд, об'єктах торгівлі, огорожах, зупинках пасажирського транспорту, зупинкових павільйонах, тротуарах, дорогах, набережних, пам'ятках га інших монументальних спорудах.
  2. У межах «червоних ліній» вулиць і доріг забороняється:

розміщувати споруди та об'єкти;

смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадженні;

спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання; скидати промислові та меліоративні води в систему дорожнього зливостоку; встановлювати намети;

випасати худобу та свійську птицю;

скидати сніг.

  1. Місця проведення дорожніх робіт з утримання або ремонту об’єктів благоустрою на вулично-дорожній мережі повинні мати відповідне огородження, тимчасові дорожні знаки та належне освітлення в нічний час,
  2. Усі дорожні об’єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку власниками дорожніх об’єктів або у повноваженими, ними органами,
  3. Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (далі - Правила дорожнього руху), та ДСТУ 4100-2014 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування».

Розміри, форма, та колір дорожньої розмітки повинні відповідати, вимогам. Правил дорожнього руху та ДС'ГУ 2587:2010 – «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування».

Дорожні, огородження мають відповідати:                           

вимогам ДСТУ 2734 «Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 2735- 94 «Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила застосування. Вимоги безпеки дорожнього руху», ДСТУ Б В.2.3-10-2003 «Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-11-2004 «Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-12-2004 «Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 7168:2010 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні, тимчасові. Загальні технічні умови».

  1. Обмеження або заборона дорожнього руху під час виконання робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги».
  2. Утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі здійснюється з додержанням, вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678, та нормативно-технічних документів.

Обстеження мостів і труб здійснюється з дотриманням вимог законодавства та ДЕН. В 2.3-6- 2009 «Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження та випробування».

  1. На територіях автостоянок забезпечується додержання Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом. Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 1.45, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, вимог цих Правил, встановленого порядку паркування.

Утримання у належному стані територій автостоянок здійснюють із дотриманням вимог Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 115, Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1342, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697.

  1. Суб'єктам підприємницької діяльності, підприємствам, організаціям, установам, громадянам, органам самоорганізації населення, об'єднанням громадян забороняється залишати на стоянку, паркувати автотранспортні, засоби, автобуси, автокрани, дорожню техніку тощо на елементах благоустрою (тротуарах, бордюрах, траві, зелених насадженнях) та інших місцях (дитячих майданчиках, майданчиках для відпочинку, на пішохідних доріжках, алеїв парків, скверів, тощо), якщо це призводить до пошкодження зелених насаджень та об'єктів благоустрою, крім випадків, передбачених Правилами дорожнього руху.
  2. Роботи з утримання в належному стані територій автостоянок включають:

очищення, миття, відновлення і заміну дорожніх знаків та інформаційних стендів (щитів), належне утримання дорожньої розмітки місць для стоянки або паркування, в’їздів та виїздів, а також транспортних або пішохідних огороджень (у разі наявності);

систематичне очищення території та під’їзних шляхів від пилу, сміття та листя шляхом їх підмітання;

забезпечення постійного очищення території та під’їзних шляхів від снігу, починаючи з початку снігопаду, та від ожеледі, починаючи з моменту її виникнення, і обробки їх протипожежними матеріалами;

утримання та поточний ремонт дорожнього покриття і під’їзних шляхів, а також систем поверхневого водовідведення у межах території (у разі наявності);

забезпечення утримання та належного функціонування засобів та обладнання зовнішнього освітлення території;

утримання         контрольно-пропускного пункту, приміщення для обслуговуючого персоналу, вбиралень, побутових приміщень тощо (у разі наявності);

забезпечення функціонування систем відеоспостереження за рухом транспортних засобів на їх території (у разі їх наявності), яке розташовується на в’їзді;

утримання систем протипожежного захисту та зовнішнього протипожежного водопроводу;

утримання первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників), пожежного інвентарю,

обладнання та засобів пожежогасіння.;

утримання зелених насаджень, їх охорона та відновлення.

  1. На автостоянках забороняється:

     засмічувати територію, мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях, розпалювати, вогнища, здійснювати торгівлю, зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття, псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

Автостоянки використовують виключно за цільовим призначенням.

  1. Утримання територій, пляжів у належному стані здійснюється з дотриманням вимог Водного кодексу України, Закону України «Про благоустрій населених пунктів» і Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195.
  2. Утримання кладовищ, а також інших місць поховання здійснюється з дотриманням вимог:

Закону України «Про поховання та похоронну справу»;

Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України, з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 року за № 1113/9712;

Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування, і утримання кладовищ в населених пунктах України» (ДСанПіН 2.2.2.028-99), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 липня 1999 року № 28.

  1. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється з додержанням санітарних і технічних норм, які забезпечують безпечне користування ними. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність небезпечного для життя та здоров'я громадян обладнання, елементів благоустрою.
  2. Утримання майданчиків та зон для вигулу домашніх тварин здійснюється з дотриманням вимог статті 30 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

2.30. Регулювання чисельності безпритульних тварин, у громаді має здійснюватися, згідно з Програмою, затвердженою рішенням селищної ради, подальшими програмами у цій сфері та вимогами чинного законодавства України,

2.31. Суб’єктам підприємницької діяльності, підприємствам, організаціям, установам, громадянам, органам самоорганізації населення, об’єднанням громадян забороняється здійснювати купання тварин, прання білизни на подвір’ях державного, комунального та кооперативного житлового фонду, на дорогах, тротуарах, зелених газонах, об’єктах благоустрою, а також біля водойм, річок, озер, інших водних утворень, що знаходяться в межах селища та сіл, скидувати у водоймища відходи будь-якого походження.

2.32. Порядок проведення робіт з технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою визначається Інструкцією з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29 жовтня 2012 року № 550, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 19 листопада 2012 року за № 1937/22249.

2.33. На об'єктах благоустрою забороняється:

2.33.1. виконувати роботи без дозволу в разі, якщо обов'язковість його отримання передбачена законом;

2.33.2. самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

2.33.3. вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг;

2.33.4. складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

2.33.5. самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

2.33.6. встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Національної поліції;

2.33.7. влаштовувати стоянки суден, катерів, інших моторних плавучих засобів у межах територій пляжів;

2.33.8. випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

2.33.9. здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці).

2.33.10. спалювання всіх видів відходів на території домоволодінь і в сміттєзбірниках.

2.33.11. спалювання промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу, на території підприємств, установ, організацій і населених пунктів, за винятком випадків, коли це здійснюється з використанням спеціальних установок при додержанні вимог, встановлених законодавством про охорону атмосферного повітря.

 

 

III. ОРГАНІЗАЦІЯ УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА ТЕРИТОРІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.

 3.1.  Утримання зелених насаджень на об'єктах благоустрою - територіях загального користування здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754, та цими Правилами.

3.2. Інвентаризація зелених насаджень здійснюється відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 грудня 2001 року № 226, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 року за № 182/6470.

3.3. Замовники будівництва повинні огороджувати зелені насадження, щоб запобігти їх пошкодженню.

3.4. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється відповідно до Порядку видалення, дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України' від 01 серпня 2006 року № 1045.

3.5. Забороняється самовільне знищення, пошкодження або видалення зелених насаджень.

Видалення зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків,рекреаційних зон, скверів, майданчиків здійснюється відповідно до законодавства у сфері охорони та утримання зелених насаджень.

3.6. Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними в межах об'єднаної громади є:

3.6.1. на об’єктах благоустрою державної чи комунальної власності - балансоутримувачі цих об'єктів;

3.6.2. на територіях підприємств, установ, організацій та прилеглих територіях керівники або відповідальні особи установи, організації, підприємства;

   1. на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво, - забудовники чи власники цих територій;
   2. на приватних садибах і прилеглих ділянках - їх власники або користувачі.

3.7. Охорона зелених насаджень селища та сіл є громадським обов’язком кожного жителя. Усі громадяни, які відвідують парки, набережні та інші місця масового відпочинку, повинні підтримувати чистоту, порядок, бережливо ставитись до зелених насаджень.

3.8. Для озеленення, територій населених пунктів використовуються види рослин аборигенної флори та їх декоративні, форми.

3.9. Забороняється використовувати, в озелененні територій населених пунктів інвазивні (чужорідні) види рослин.


IV. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ

 
        4.1. Проектування малих архітектурних форм здійснюється з дотриманням Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня. 1994 року № 198, та ДБН Б.2.2-5:2011 "Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій”.

  1. Кількість розміщуваних малих архітектурних форм визначається залежно від функціонального призначення території і кількості відвідувачів на цій території, виходячи, з таких принципів: екологічність, безпека (відсутність гострих кутів), зручність у користуванні, легкість очищення, привабливий зовнішній вигляд.

Розміщення малих архітектурних форм не повинно ускладнювати або унеможливлювати доступ до пожежних гідрантів, підступи, до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння.

4.3. Садові, паркові лави необхідно розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон, утримувати їх у справному стані, фарбувати не рідше двох, разів на рік. Паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об’єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

4.4. Розміщення тимчасових споруд (далі - ТС) торговельного, побутового, соціально- культурного чи іншого призначення для здійснення, підприємницької діяльності здійснюється відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва га житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 року за № 1330/20068, та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня. 2014 року № 417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697.

4.5. Кожна стаціонарна ТС має бути, забезпечена зовнішнім освітленням та прилеглим, покриттям удосконаленого зразка відповідно до вимог законодавства.

  1. При розміщенні ТС мають бути враховані вимоги щодо пішохідної та транспортної доступності (розвантаження товарів). У разі розміщення ТС на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару будується пішохідна доріжка завширшки не менш як 1,5 метра.
  2. Біля кожної ТС встановлюється однотипна урна для сміття, обов'язки з обслуговування якої покладаються на її власника та стоянка для велосипедів, обов’язки з обслуговування яких покладаються на її власника або орендаря; Стаціонарні ТС за бажанням власника можуть обладнуватись декоративними елементами, вазонами для квітів тощо.
  3. Не допускається користування ТС, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власники не дотримуються, вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів щодо благоустрою прилеглої території та забезпечення належного утримання та використання інженерного обладнання.
  4. Установка і розміщення об’єктів торгівлі, автотранспорту з метою торгівлі, а також торгівля, з рук, машин, причепів, столиків, палаток, лотків, візків тощо або іншим способом може здійснюватись тільки в спеціально встановлених для цього місцях, торгівля у невизначених місцях забороняється.V. ВИМОГИ ДО САНІТАРНОГО ОЧИЩЕНИМ ТЕРИТОРІЙ

  1.  Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються суб'єктом господарювання, який уповноважений на це органом місцевого самоврядуванні на конкурсних засадах відповідно до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1173.

5.2. Зберігання побутових відходів здійснюється згідно з вимогами Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, та Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. України від 01 серпня 2011 року 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1157/19895.

5.3. Роздільне збирання побутових відходів, включаючи небезпечні, відходи у їх складі, здійснюється власниками таких відходів з дотриманням вимог:

Закону України «Про відходи»;

Правил надання, послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070;

Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня. 2011 року № 133, зареєстрованої у Міністерстві, юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1157/19895;

Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від 23 березня 2017 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітні 2017 року за № 505/30373.

Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом. Міністерства охорони здоров'я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195;

Державних будівельних норм "Склад та зміст схеми санітарного очищеним, населеного пункту" (ДБН Б.2.2-6:2013):

інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері поводження з відходами.

5.4.  Зберігання вилучених та зібраних, небезпечних відходів у складі, побутових відходів здійснюється в спеціально організованих відповідно до схеми санітарного очищення населеного пункту місцях їх тимчасового зберігання до передачі їх спеціалізованим організаціям, що мають ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

5.5. Механізоване посипання піщаною сумішшю та оброблення іншими дозволеними для цієї мети, матеріалами проїзної частини вулиць, тротуарів, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів у зимовий період здійснюється за нормами, та з періодичністю, визначеними Технічними правилами ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678.

5.6. Власники, балансоутримувачі або особи, які утримують території населених пунктів, зобов’язані:

мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев'яні, мітли, кригоруби), достатній запас матеріалу для посипання з метою своєчасного проведення протиожеледних заходів;

прибирати сніг негайно (від початку снігопаду) для запобігання утворенню накату;

негайно очищати дахи, карнизи та інші елемента будинків, споруд, будівель від снігу та бурульок із дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо; огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах; вивозити сніг та бурульки, що зняті з дахів, карнизів та інших елементів будинків, споруд, будівель протягом доби;

очищати від снігу, льоду та бруду оголовки зливостічних колодязів га дощоприймачів у разі сніготанення та на початку весняного періоду;

очищати від снігу, льоду, бруду оголовки колодязів для розташування пожежних гідрантів, розміщених на вулицях і дорогах в разі їх наявності.

 

VI. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

ІНЖЕНЕРНОГО ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЇ

 

  1. Утримання споруд інженерного захисту території небезпечних геологічних процесів здійснюється з дотриманням вимог:

постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 1996 року № 1369 «Про інженерний захист територій, об’єкт і споруд від зсувів»;

Правил експлуатації споруд інженерного захисту території населених пунктів від підтоплення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 16 січня 2012 року № 23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2012 року за № 170/20483;

ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».

  1. Утримання фонду захисних споруд цивільного захисту здійснюється відповідно до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138.

 

 

VII. РОЗМІР МЕЖ ПРИЛЕГЛОЇ ДО ПІДПРИЕМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ТЕРИТОРІЇ У ЧИСЛОВОМУ ЗНАЧЕННІ

  1. Розміри меж утримання прилеглих територій відповідальними суб’єктами господарювання встановлюється у числовому значенні згідно даних, наведених у наступній таблиці:

 

№ з/п

 

Прилегла територія

 

Субєкти господарювання, на яких покладається утримання прилеглих територій

Межі утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій (не менше)

1

2

3

4

1

Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду ЖК, ЖБК і ОСББ

Житловий кооператив, житлово-будівельний кооператив, обєднання співвласників багатоквартирних будинків

20 метрів від межі відведеної земельної ділянки та до прохожої частини вулиці

2

Двори, тротуари, майданчики, покриття проїзної частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у влсність або користування юридичним або фізичним особам

Власники або користувачі земельних ділянок

20 метрів від межі земельної ділянки та до проїзжої частини вулиці

3

Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти 

15 метрів від межі земельної ділянки до проїзної частини вулиці

4

Території, прилеглі до автозаправних станцій

Субєкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

50 метрів від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїзної частини вулиць

5

Території, прилеглі до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

20 метрів від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

6

Території, прилеглі до колективних гаражів

Гаражно-будівельні кооперативи, власники гаражів

20 метрів від межі земельної ділянки, що надана у власність, та до проїжджої частини вулиці

7

Території, прилеглі до центрально-теплових, транспортних, тяглових підстанцій

Підприемства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти

У радіусі 10 метрів від перименту споруд та до проїжджої частини вулиці

8

Автобусні зупинки і стоянки (місця відстою)

Відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах

У радіусі 20 метрів від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

9

Майданчик для паркування

Субєкти господарювання, які утримують майданчики для паркування

20 метрів від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

10

Мости, шляхопроводи, території під шляхопроводами

Балансоутримувачі штучних споруд

10 метрів від периметру споруд

11

Контейнерні майданчики

Балансоутримувачі території, на яких розміщено контейнерні майданчики

5 метрів від периметру споруди

12

Території, відведені під проектування та забудову

Фізичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи ні

20 метрів від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці

 

 1. ВИМОГИ ДО ВПОРЯДКУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ПІДПРИЕМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

 

 

8.1. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою утримують закріплену за ними територію.

Визначення меж утримання територій, прилеглих до території підприємств, установ, організацій, здійснюється відповідно до розділу VIІ цих правил.

8.2. Підприємства, установи й організації на власних та закріплених територіях повинні здійснювати увесь комплекс робіт, спрямованих на забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

забезпечення постійного прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу з метою утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані (тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності) - до бордюрного каменю);

забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або об’єкти поводження з відходами. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із підприємствами;

регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою (у разі їх придатності до миття) з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

регулярне прибирання контейнерних майданчиків з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

утримання приміщень громадських вбиралень, у тому числі дворових, вбиралень на кінцевих зупинках громадського транспорту у належному санітарному та технічному стані;

очищення опор ліній електропередач, стовбурів дерев, стовпів, парканів, будівель, інших елементів благоустрою від оголошень, реклам, вивішених у недозволених місцях;

спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колодязів пожежних гідрантів. У разі виявлення відкритих люків або інших недоліків в утриманні інженерних мереж про це повідомляють організації, які їх експлуатують, для негайного приведення цих мереж у належний стан;

регулярне знищення бур’янів, скошення трави заввишки більше ніж 10 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та пошкодженого гілля та забезпечення їх видалення;

регулярне обстеження власних та прилеглих (закріплених) територій з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, вжиття негайних заходів з їх знищення;

здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, квітників, газонів;

вжиття протягом року необхідних заходів боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень, а також з поширенням сезонних комах і кліщів, що становлять загрозу здоров’ю населення;

проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і дерев;

усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкоджень інженерних мереж або наслідків аварій, що сталися з їх вини;

усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

8.3. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, світлових покажчиків розміщення пожежних гідрантів, установки з декоративного підсвічування будинків, будівель, споруд, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.

Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

8.4. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

Вуличне освітлення повинно вмикатися відповідно до встановленого графіка залежно від пори року та природних умов.

Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі згоди власника будівлі або приміщень.

На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг, проспектах, магістралях з високим рівнем небезпеки відключення освітлення у темний час доби забороняється.

 

 

IX. ВИМОГИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ. БЛАГОУСТРОЮ ТА УТРИМАННЯ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ

9.1. Утримання прибулинкової території здійснюється з дотриманням вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово- комунального господарства від 17 травня. 2005 року № 76, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України. 25 серпня 2005 року за № 927/11207, та ДВН 360- 92** "Містобудування, Планування та забудова міських і сільських поселень".

Для визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків застосовується Національний стандарт України ДСТУПІ Б Б,2.2-9;2013 "Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови "затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 лютого 2014 року № 56.

  1. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої території здійснюється власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.
  2. Організація благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядкує визначеному законодавством, взяті на облік як безхазяйне майно або передані в комунальну власність як безхазяйне майно, здійснюється      органом місцевого самоврядування.
  3. Забороняється складали опале листя, на прибудинкових територіях, а також поряд з контейнерними майданчиками.
  4. Забороняється викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях (контейнерах для сміття, газонах, тощо).
  5. Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних ведоджерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання, та засобів пожежогасіння мають бути у вільному доступі, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. Забороняється довільно зменшувати нормативну ширину доріг та проїздів.

 X. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ САМОВРЯДНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ БЛАГОУСТРОЮ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

10.1. Контроль у сфері благоустрою населеного пункту спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», інших нормативно-правових актів, у тому числі цих Типових правил.

10.2. Самоврядний контроль за станом благоустрою міста здійснюється відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

10.3. Для здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, виконанням вимог ци правил, затверджених Нововасилівської селищною радою, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій селищної ради відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» можуть утворювати інспекції з благоустрою населених пунктів або визначати посадових осіб, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення.

10.4. Громадський контроль у сфері благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 41 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».


 

 

Селищний голова                                                                            Олександр ПРОКОПЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Експертний висновок

постійної  комісії Нововасилівської селищної ради  з питань  реалізації державної регуляторної політики щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту  – рішення Приазовської селищної ради «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів на території Нововасилівської селищної ради»

 

 

Розробник проекту регуляторного акту – Нововасилівська селищна рада.

Відповідність проекту регуляторного акту принципам державної регуляторної політики, встановленим статтями 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» - проект відповідає принципам державної регуляторної політики.

Проектом регуляторного акту передбачено встановлення на законних підставах Правил благоустрою населених пунктів на території Нововасилівської селищної ради, якими встановлюється порядок благоустрою та утримання території об’єктів благоустрою Нововасилівської селищної ради.

Проект регуляторного акту відповідає положенням Наказу Міністерства з питань житлово-комунального  господарства України від 31 травня 2007 року № 32 «Про затвердження Рекомендацій із розроблення правил благоустрою території населеного пункту».

Метою цього регуляторного акту є встановлення порядку благоустрою та утримання території об’єктів благоустрою на території Нововасилівської селищної ради.

Неприйняття даного регуляторного акту несе негативний наслідок оскільки акт забезпечує відповідальне ставлення мешканців та суб’єктів господарювання до питань із благоустрою. Місцевий бюджет не може забезпечити в повному обсязі утримання, ремонт та відновлення всіх об’єктів та елементів благоустрою сіл та селища Нововасилівської громади.

Таким чином, спосіб досягнення цілей – закріплення норм та правил поведінки у сфері благоустрою а Правилах благоустрою населених пунктів на території Нововасилівської селищної ради є переважаючим перед іншими альтернативними способами досягнення мети регуляторного акта.

Перевагою обраного способу досягнення визначених цілей – затвердження проекту рішення є формування прозорих вимог щодо проведення єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, раціонального використання ресурсів територіальної громади сіл та селищ, захисту довкілля.

Узагальнений висновок.

Враховуючи проведену експертизу, регуляторний акт – проект рішення Нововасилівської селищної ради «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Нововасилівської ї селищної ради» та аналіз його регуляторного впливу відповідає вимогам статей 4 та   8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

 

Голова постійної комісії з питань бюджету,

соціально-економічного розвитку,

агропромислового комплексу та

розвитку підприємництва                                                          Володимир БЄЛИЙ

 

 

 

А Н А Л І З

регуляторного впливу

проекту рішення Нововасилівської селищної ради

«Про затвердження Правил благоустрою території Нововасилівської селищної ради»

 

Назва регуляторного акту: проект рішення Нововасилівської селищної ради «Про затвердження Правил благоустрою території Нововасилівської селищної ради».

Регуляторний орган: Нововасилівська селищна рада.

Розробник документа: Нововасилівська селищна рада.

           

            Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Нововасилівської селищної ради «Про затвердження Правил благоустрою території Нововасилівської селищної ради» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

 

            I. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

 

Статтею 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» передбачено, що Правил благоустрою населених пунктів розробляються на підставі Типових правил благоустрою населених пунктів для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування.

Типові правила розробляються та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 №310 було затверджено Типові Правила благоустрою населених пунктів.

Встановлення правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність, відповідно до законодавства належить до виключної компетенції місцевих рад.

На сьогоднішній день у сфері благоустрою існує низка проблем, пов’язаних із:

- відсутністю чіткого регламентування правил і норм поведінки юридичних та фізичних осіб у сфері благоустрою;

- визначення комплексу заходів необхідних для забезпечення чистоти і порядку у місті;

- здійснення належного контролю та боротьби із стихійними звалищами;

- визначення норм, що регулюють утримання в належному стані об’єктів благоустрою;

- встановлення норм і правил поведінки суб’єктів у сфері благоустрою, що забезпечить утримання об’єктів та елементів благоустрою належним чином, та за порушення яких можливо притягнути винних осіб до відповідальності

- неможливість притягнення до адміністративної відповідальності осіб, винних у порушення правил благоустрою, через невідповідність Правил вимогам діючого законодавства України.

З метою врегулювання відносини, що виникають у сфері благоустрою населених пунктів, і створення сприятливого для життєдіяльності людини, довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення на території сіл та селищ Нововасилівської селищної ради виникла необхідність на підставі Типових Правил благоустрою територій населених пунктів розробити Правила благоустрою території Нововасилівської селищної ради.

Досягти мети передбачається шляхом встановлення або врегулювання прав та обов'язків учасників правовідносин у сфері благоустрою населених пунктів, визначення комплексу заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку, та загальнообов'язкових вимог та норм, за порушення яких передбачено відповідальність.

Крім того, прийняття Правил благоустрою території Нововасилівської селищної ради дозволить створити прозорі вимоги щодо проведення єдиної політики у сфері благоустрою сіл та селищ, формування сприятливого середовища для життєдіяльності мешканців сіл та селищ Нововасилівської селищної ради, раціонального використання ресурсів громади міста, захисту довкілля.

Відносини у сфері благоустрою стосуються усіх верств населення.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)
Так
Ні
Громадяни
+

 
Держава
+

 
Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва
+

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

            Проблема, яку пропонується вирішити в результаті прийняття регуляторного акту, є важливою для місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та територіальної громади населених пунктів Нововасилівської селищної ради і не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки затвердження Правил благоустрою на відповідній території віднесено до компетенції місцевих рад. У разі якщо місцевою радою не прийнято рішення про затвердження правил благоустрою населеного пункту, застосовуються Типові правила. При цьому не будуть враховані місцеві особливості, а отже не вдасться в повній мірі вирішити проблеми, зазначенні в цьому розділі.

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

 • в Нововасилівської селищній раді відсутні діючі Правила благоустрою населених пунктів

 

II. Визначення цілі державного регулювання.

Проект Правил благоустрою території Нововасилівської селищної ради розроблено відповідно до Типових правил благоустрою території населених пунктів затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 р. № 310.

Регуляторний акт розроблений з метою:

 1. Чіткої регламентації обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою.
 2. Покращення благоустрою території сіл та селищ Нововасилівської селищної ради.
 3. Раціонального використання, належного утримання і охорони об’єктів та елементів благоустрою.
 4. Чіткої регламентації зобов’язань суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері розміщення тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності, у сфері благоустрою. 
 5. Вжиття дієвих заходів впливу на суб’єктів господарювання, які порушують вимоги законодавства у цій сфері, шляхом притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.
 6. Покращення благоустрою території сіл та селищ Нововасилівської селищної ради.

                 Прийняття Правил благоустрою населених пунктів забезпечить створення умов для практичної реалізації Закону України «Про благоустрій населених пунктів» в частині визначення правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад благоустрою міста та забезпечення умов, сприятливих для життєдіяльності мешканців міста та інших громадян.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Запропонований спосіб регулювання, а саме затвердження  Правил благоустрою території Нововасилівської селищної ради на підставі Типових правил благоустрою, є найбільш прийнятним способом досягнення поставлених цілей, який повною мірою відповідає вимогам законодавства. Ефективність запропонованого способу регулювання ґрунтується на загальнообов’язковому характері рішень органів місцевого самоврядування, прийнятих в межах повноважень, для всіх суб’єктів на відповідній території.

Запропонований спосіб регулювання відповідає принципам державної регуляторної політики, таким як доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

 

 1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернатив

Опис альтернативи

Альтернатива 1:

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не відповідає вимогам чинного законодавства

Альтернатива 2:

Прийняття проекту

Прийняття такого регуляторного акта дасть можливість покращити стан благоустрою населеного пункту та життєдіяльності населення, також встановити вимоги суб’єктів господарювання, зникає не врегульованість проблеми у чинному законодавстві; забезпечує підвищення рівня самоврядного контролю у сфері благоустрою населених пунктів, поліпшити умови для відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля під час утримання об’єктів благоустрою; встановлює зрозуміле загальне регулювання у сфері благоустрою

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей та оцінка впливу на сферу інтересів держави

 

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

 Не прийняття проекту акту

відсутні

Відсутні

Альтернатива 2:

Прийняття акту

Прийняття такого регуляторного акта дасть можливість покращити стан благоустрою населеного пункту, чітко врегулювати взаємовідносини між суб’єктами у сфері благоустрою, врегулювати вимоги до  суб’єктів у сфері благоустроюю, підвищення відповідальності суб’єктів правовідносин у сфері благоустрою, передбачуваність рішень і дій органів місцевого самоврядування, раціональне використання та охорона об’єктів і елементів благоустрою.

Відсутні, оскільки реалізація положень акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

не прийняття проекту акту

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2:

Прийняття проекту

встановлення єдиних основних критеріїв та вимог щодо належного утримання об’єктів благоустрою населених, якими визначається рівень виконання відповідних обов’язків об’єктами у сфері благоустрою населених пунктів, відповідальними за утримання об’єктів благоустрою; створення сприятливих умов життєдіяльності, санітарного благополуччя для населення, покращення благоустрою міста, користування суспільними благами за рахунок покращення стану об’єктів і елементів благоустрою, покращення благоустрою території  міста.

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

 

Організація роботи та заходів благоустрою території Нововасилівської селищної ОТГ

Не можливі витрати на покращення санітарного стану Нововасилівської селищної ради через брак фінансування за рахунок місцевого бюджету

Альтернатива 2

Прийняття проекту рішення «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів об’єднаної територіальної громади»

Чітке визначення прав та розподіл обов’язків у сфері благоустрою між громадянами, органами влади, установами, організаціями та суб’єктами господарювання, відповідальними за утримання об’єктів благоустрою на території Нововасилівської селищної ОТГ

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро (фізичні особи підприємці)

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання,

одиниць

-

-

-

69

69

Питома вага групи у загальній кількості,

відсотки

-

-

-

100

100

 

Крім того під дію регуляторного акту підпадають мешканці Нововасилівської селищної ради від 18 років та старше.

 

 

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

не прийняття проекту акту

відсутні

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не відповідає вимогам чинного законодавства

Альтернатива 2:

Прийняття проекту акту

Встановлення єдиних правових вимог щодо заходів з благоустрою населених пунктів, і створення сприятливого для життєдіяльності людини, довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, підвищення рівня самоврядного контролю

Сумарні витрати на виконання обов’язків відповідно до затверджених правил благоустрою території Нововасилівської ОТГ для суб’єктів господарювання 447 998,62  гривень для малого підприємництва

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

Залишення існуючої ситуації на даний момент без змін

відсутні.

Альтернатива 2

Прийняття проекту акту

447 998,62 грн.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1:

не прийняття проекту акта

1

Залишиться існуючої на сьогоднішній день ситуації без змін є несприятливою оскільки не відповідає вимогам чинного законодавства України.

Альтернатива 2:

Прийняття проекту акта

4

У разі прийняття акту, заплановані цілі будуть досягнуто повною мірою, встановлення єдиних правових вимог щодо заходів з благоустрою населених пунктів, і створення сприятливого для життєдіяльності людини, довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, підвищення рівня самоврядного контролю

 

Рейтинг

результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1:

Прийняття Порядку

У разі прийняття Правил благоустрою населених пунктів нормативно-правовий акт щодо вимог благоустрою населених пунктів буде відповідати вимогам діючого законодавства, а також дозволить покращити стан благоустрою населеного пункту та  життєдіяльності мешканців міста

відсутні

Альтернатива є найбільш раціональним варіантом врахування інтересів всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив, можливо вирішення проблеми повною мірою, встановлення вимог у сфері благоустрою для всіх учасників правовідносин

Альтернатива 2:

не приймати Порядок

відсутні

відсутні

Залишиться існуючий стан регулювання питання, не буде досягнута мета

 

 

Рейтинг

результативності

Вигоди(підсумок)

Витрати(підсумок)

Обґрунтування відповідального місця альтернативи у рейтингу

Прийняття проекту акту

у разі прийняття проекту для Нововасилівської селищної ради вигода полягає у виконанні вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів в частині затвердження Правил благоустрою території населених пунктів, підвищення рівня самоврядного контролю в сфері благоустрою, встановлення єдиних вимог до суб’єктів у сфері благоустрою, , поліпшення умов захисту та відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля під час утримання об’єктів благоустрою; покращення технічного та санітарного стану об’єктів благоустрою,

У разі прийняття проекту акту Нововасилівська селищна рада не нестиме матеріальних та інших витрат. Поряд з цим забезпечується збалансованість суб’єктів господарювання, громадян та міста завдяки досягненню належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та інших об’єктів та елементів благоустрою.

У разі прийняття акту заплановані цілі будуть досягнуті у повній мірі, що повністю забезпечить потребу у вирішені проблеми; встановить зрозуміле загальне регулювання не примножуючи кількості нормативно правових актів з одного питання та зникає неврегульованість проблеми, що виникла у чинному законодавстві

Не прийняття акту

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, вигоди для Нововасилівської селищної ради, громадян та суб’єктів господарювання відсутні

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, витратити для Нововасилівської селищної ради, громадян та суб’єктів господарювання відсутні

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

не прийняття рішення

Не забезпечує досягнення цілей щодо регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою; норм та правил поведінки, що забезпечують утримання об’єктів та елементів благоустрою належним чином, за порушення яких можливо притягнути винних осіб до відповідальності; чітко встановлених норм, які б регулювали процедуру компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою, що може призвести до погіршення інженерно-технічного та санітарного стану об’єктів благоустрою

вплив зовнішніх чинників на дію регуляторного акту у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні

 прийняття акту

Прийняття акту забезпечить повною мірою досягнення задекларованих цілей стосовно можливості підвищення рівня самоврядного контролю у сфері благоустрою населених пунктів; поліпшення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля під час утримання об’єктів благоустрою, технічного та санітарного стану об’єктів та елементів благоустрою, їх естетичного вигляду; повністю відповідає потребам у вирішені проблеми; встановлює зрозуміле загальне регулювання, не примножуючи кількості нормативно-правових актів з одного питання; зникає неврегульованість проблеми у чинному законодавстві

Упродовж деякого часу дії регуляторного акту може впливати низька обізнаність суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, встановлення норм регулювання на підставі встановлення типових норм

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання вищезазначеної проблеми пропонується Правила благоустрою території Нововасилівської селищної ради затвердити у відповідності до Типових Правил благоустрою території населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіональної політик, будівництва та житлово-комунального господарства від 27.11.2017 №310.

Основним принципом запропонованого рішення є чітке визначення правового статусу всіх суб’єктів правових відносин у сфері благоустрою, заходи щодо покращення стану благоустрою території та єдиних вимог для всіх учасників у сфері благоустрою населених пунктів.

З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення таких заходів:

- встановлення вимог до елементів благоустрою сіл та селищ Нововасилівської селищної ради, наведення чистоти та порядку ;

- забезпечення виконання нормативних актів.

- можливість застосування штрафних санкцій за порушення Правил благоустрою території Нововасилівської селищної ради.

Запропонований механізм дії даного проекту регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності.

    

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органи виконавчої влади, фізичні та юридичні особи не будуть нести додаткові витрати.

              До аналізу регуляторного впливу розроблено м-Тест (тест малого підприємництва), оскільки суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання більше 10%.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту.

Початок впровадження регуляторного акту з дати його прийняття.

Правила благоустрою території Нововасилівської селищної ради є місцевим нормативно-правовим актом з необмеженим строком дії.

Зміни та доповнення до Правил благоустрою території Нововасилівської селищної ради вноситимуться в разі необхідності, в тому числі за результатами відстеження результативності регуляторного акта, а також у випадку внесення змін до законодавства України.

 

VIII. Визначення показників результативності регуляторного акта.

№ з/п

Назва показника

Од. виміру

Прогнозне значення показника

1

Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією регуляторного акту

грн.

Можливі надходження штрафів за порушення адміністративних правопорушень в сфері благоустрою території населених пунктів об’єднаної територіальної громади

2

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акту

од

69

3

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акту (на ознайомлення рішення)

год.

3 год.

4

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта

грн..

Сумарні витрати на виконання обов’язків відповідно до затверджених правил благоустрою території Нововасилівської ОТГ для суб’єктів господарювання 447 998,62  гривень для малого підприємництва

5

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту

 

Високий.

Проект рішення було оприлюднено на веб-сайті ОТГ, розміщено на інформаційному стенді у приміщенні Нововасилівської селищної ради, повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту

6

Встановлення нових та відновлення існуючих елементів благоустрою

шт..

 

 

 • дерев

 

120

 

 • кущів, квітів

 

52

 

 • лампочки освітлення

 

250

 

 • лампи

 

12

 

урни для сміття

 

25

7

Укладено договорів на вивіз ТПВ з виконавцем послуги зі збирання та вивезення твердих побутових відходів на території населених пунктів об’єднаної територіальної громади

Од.

Укладено 82 договори

8

Кількість звернень жителів населених пунктів об’єднаної територіальної громади щодо неналежного санітарного стану території сіл та селища.

шт..

Звернення зменшаться або взагалі будуть відсутні

9

Кількість санітарно очищених сухих і аварійних дерев

од.

25

10

Ремонт дорожнього покриття

м2

1200

          

IX. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта у разі його прийняття.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися на підставі статистичних даних.

У зв’язку з тим, що для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуватимуться виключно статистичні дані, базове відстеження результативності буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюватимуться раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

 

 

Селищний голова                                                                Олександр ПРОКОПЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

    до аналізу впливу

регуляторного впливу

 

 

ВИТРАТИ

НА ОДНОГО СУБЕКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ВЕЛИКОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЕМНИЦТВА, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ВНАСЛІДОК ДІЇ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

5 700,00

28 500,0

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривен

-

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

-

-

4

Витрати, повзані  з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

240,00

1200,00

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

15273,18

76365,9

8

Інше (уточнити), гривень

500,00

2500,00

9

РАЗОМ (сума рядків: 1+2+3+4+5+6+7+8) гривень

21 713,18

108 565,9

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

1

1

11

Сумарні витрати субектів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень-

21 713,18

108 568,9

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

 

Вид витрат

 

У перший рік

 

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

 

5700,00

 

0

 

28500,00

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

 

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

 

-

 

-

             

 

 

Вид витрат

Витрати*на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

 

 

Витрати за п’ять років

 

Витрати, пов’язані із веденням обліку підготовкою та поданням звітності державним органом (витрата часу персоналу )

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

*Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою персоналу та поданням звітності державним органом, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).

 

Вид палива

 

Витрати * на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

 

 

Витрати на оплату штрафів санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

 

 

Разом за рік

Витрати за п’ять років

 

 

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

-

 

 

 • Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи

 

240,00

 

240,00

 

1200,00

 

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

 

15 273,18

 

108565,9

Селищний голова                                                    Олександр ПРОКОПЕНКО

Додаток 2

    до аналізу впливу

регуляторного впливу

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро- та макро підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

 

            Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено Нововасилівської селищною радою з 13.06.2021 по 13.07.2021.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі, тощо, інтернет консультації прямі (інтернет форуми, соціальні мережі, тощо, запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій

1

Запит до відділу житлово-комунального господарства районної державної адміністрації та комунального підприємства

2

Надана інформація по суті

2

Робочі зустрічі, консультації з громадянами та підприємцями

           5

Обговорено проблемні питання у сфері благоустрою територій та вироблення дієвих шляхів їх розв’язання, зокрема, отримано інформацію щодо кількості суб’єктів господарювання часові витрати щодо благоустрою

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єкта малого підприємництва.

 

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 69 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 0 (одиниць) та мікропідприємництва 69 (одиниць) середні – 0 (одиниць);

 

Питома вага суб’єктів малого підприємництва – 0 % у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив та мікропідприємництва – 100 %

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання одиниці

 

-

 

0

 

0

 

69

 

69

Питома вага, групи у загальній кількості, відсотків

 

-

 

0

 

0

 

100

 

100

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

з/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

5700,00*

-

5700,00

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

240,00**

240,00

1200,00***

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

1000,00****

1000,00

5000,00

5

Інші процедури (уточнити)

200,00*****

200,00

1 000,00

6

Разом, гривень

7140,00

Х

12 900,0

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

69

8

Сумарно, гривень

2234,820

Х

4037,700

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

Витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

1 година *25,13=25,13

-

25,13

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

2 години*25,13=50,26

2 години*25,13=50,26

50,26*5=251,30

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

Витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо по засобам передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів окремо електронна звітність, звітність по органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість переодів звітності за рік

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула

Витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

0

0

0

13

Інші процедури (уточнити)

0

0

0

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

 

75,39

Х

276,43

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

69 од.

69 од.

69 од

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

23597,07

Х

86522,59

*Інформація про придбання обладнання (пристроїв, машин, механізмів), орієнтовно необхідного на виконання вимог регуляторного акту, розраховано виходячи з вартості однієї одиниці товару, що вказані на майданчику E-tender системи публічних закупівель Prozorro  Державних та комерційних закупівель України (https:bid.e-tender.biz) в розділі з не отриманням та не наданням зазначеної інформації від суб’єктів малого підприємництва під час проведених консультацій  та зустрічей станом на дату проведення такого обговорення.

            Так, в процесі виконання регуляторного акту у суб’єкта малого підприємництва виникає потреба у придбанні наступного обладнання:

Мотокоса бензинова ручна, для покосу трави, вартість 4600,00 грн.

Льодоруб, вартість 93,00 грн.

Граблі, вартість 99,0 грн.

Відро оцинковане, вартість 61,00 грн.

Урна вулична металева для сміття стаціонарна, вартість 738,00 грн.

Придбання вказаного обладнання є одноразовою дією для суб’єктів малого підприємництва з тривалим строком експлуатації та не потребує щорічного придбання нового обладнання.

** Інформація про придбання експлуатаційних та витратних витрат, орієнтовно необхідного на виконання вимог регуляторного акту, розрахована виходячи з вартості однієї одиниці товару, що вказані на майданчику E-tender системи публічних закупівель Prozorro Державних та комерційних закупівель України (https:bid.e-tender.biz) в зв’язку з не отриманням та не наданням зазначеної інформації від суб’єктів малого підприємництва під час проведених консультацій та зустрічей станом на дату проведення такого обговорення.

            Так в процесі виконання регуляторного акту у суб’єкта малого підприємництва виникає потреба у придбанні наступних експлуатаційних витрат: 

Віник, вартість 40,00 грн.

Пісок природний як компонент протипожежної суміші, вартість 200,99 грн/0,2 тони.

*** Вартість витрат за п’ять років на процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали) розрахована з урахуванням витрат на закупівлю піску щорічно, та як інші витрати та експлуатаційні матеріали є такими, що мають термін використання в роботі більше ніж 5 років при умові експлуатації згідно рекомендацій виробника (пісок як природний компонент протиожеледної суміші 200,00 грн. (за 0,2 тони)*5 років = 1000,00 грн.)

****В процесі використання обладнання, орієнтовно необхідно на виконання вимог регуляторного акту виникатиме питання в його технічному обслуговуванні (заміна деталей, ремонт окремих запасних частин, тощо), загальна вартість чого розрахована, виходячи з орієнтовної сукупної вартості одиниці товару мінімального визначеного обладнання, необхідного для виконання вимог регуляторного акту, що підлягає можливій заміні станом на дату підготовки проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу орієнтовно становить 6700,00 грн за рік.

            Вартість витрат за перший та наступні 5 років на процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) розраховані з урахуванням витрат, при умові використання обладнання з дотриманням умов його експлуатації згідно рекомендацій виробника та швидкої зношеності обладнання.

            ***** В разі відмови від придбання орієнтовно необхідного обладнання, необхідного для виконання вимог регуляторного акту – коси для покосу трави, у суб’єктів малого підприємництва може виникнути потреби в залученні кваліфікованих спеціалістів на виконання робіт щодо покосу трави та/або виконання робіт щодо розчищення снігу. Так, точна вартість робіт для кожного суб’єкта малого підприємництва є не стабільною та точно визначається з урахуванням рельєфу, площі території, засміченості ділянки (висота та густота трави), але не нижче 185,00 грн./1 сотку.

            Точна вартість робіт щодо розчищення снігу для кожного суб’єкта малого підприємництва також є не стабільною тв. Визначається з урахуванням рельєфу, площі території, висоти та густоти снігу, але не нижче 80,00 грн./1 год. розчищення.

            Таким чином, мінімальна вартість послуг на виконання вимог регуляторного акту, пов’язаних із наймом додаткового персоналу орієнтовно складає 265,00 грн.

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Нововасилівська селищна рада 
(назва державного органу)

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гр

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,5 год

15,33

1

313

1578,99

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

1 год

30,67

313

313

9599,71

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

1 год

30,67

313

313

9599,71

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0,56 год.

30,67

10

10

153,3

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0,56 год.

30,67

10

10

153,3

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктом господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

            Періодичність відстеження результатів регуляторного акту здійснюватиметься раз на рік кожні три роки, починаючі з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.

            Відстеження результативності дії акта здійснюватиметься статистичним методом. При проведенні відстеження результативності цього регуляторного акту будуть використовуватись офіційні статистичні дані, зокрема:

 1. Дані щодо кількості скарг про порушення питань, пов’язаних з благоустроєм, забезпеченням чистоти і порядку на території Нововасилівської селищної ОТГ, що подані та зареєстровані через відділ загальної та організаційної роботи виконавчого комітету Нововасилівської селищної ради;
 2. Даних щодо встановлення нових та відновлення існуючих елементів благоустрою. Зокрема про кількість висаджених дерев, кущів, квітів, а також про встановлення лавок, урн;
 3. Кількість дерев, для яких зроблено санітарна чистка крон, або зрізання старих сухих аварійних дерев;
 4. Даних щодо кількості укладених договорів про вивезення сміття та побутових відходів, наданих робочою групою з благоустрою виконавчого комітету Приазовської селищної ради КП «Добробут», що визначені виконавцем послуги зі збирання та вивезення твердих побутових відходів на території Нововасилівської селищної ОТГ;
 5. Даних щодо кількості порушень Правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст.. 152 КУпАП, наданих інспектором з благоустрою Нововасилівської селищної ОТГ;
 6. Даних щодо розміру надходжень до місцевого бюджету від фінансових санкцій за порушення Правил благоустрою, наданих фінансовим відділом виконавчого комітету Нововасилівської селищної ради.

На підставі результатів відстеження ефективності регуляторного акту буде прийматися рішення про залишення регуляторного акту без змін, та доповнень до регуляторного акту, або визначення регуляторного акту або окремих положень такими, що втратили чинність.

 

 

 

Селищний голова                                                                            Олександр ПРОКОПЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь