Нововасилівська громада
Запорізька область, Мелітопольський район

Про затвердження звіту про виконання бюджету Нововасилівської селищної ради за 2021 рік

Дата: 26.01.2022 18:39
Кількість переглядів: 266

Україна

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

НОВОВАСИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Мелітопольського району Запорізької області

 

РІШЕННЯ

 

 21 січня 2022 р.                                                                                  №3       

 смт Нововасилівка 

            

Про затвердження звіту про виконання

бюджету Нововасилівської селищної

ради за 2021 рік

 

Керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет Нововасилівської селищної ради 

 

вирішив:

 1. Затвердити звіт 2021 рік по виконанню загального фонду бюджету по доходам в сумі 74451313,26 грн. і по видаткам в сумі 70621722,76 грн., з перевищенням  доходів над видатками в  сумі 3829590,50 грн.; звіт по виконанню  спеціального фонду бюджету по доходам в сумі 1986596,88 тис. грн., по видаткам в сумі 7691017,56 грн., з перевищенням видатків над доходами в сумі  5704420,68 грн. (Звіт додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Трифонова П.І.

 

 

 

 

 Селищний голова                                 Олександр  ПРОКОПЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           ЗВІТ

про виконання бюджету Нововасилівської селищної ради за 2021 рік

Зведений бюджет

 

Відповідно до п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України Нововасилівська селищна рада подає на Ваш розгляд звіт про виконання бюджету Нововасилівської селищної ради за 2021 рік.

Місцевий бюджет Нововасилівської селищної ради Мелітопольського району на 2021 рік  по доходам  (з урахуванням змін)  затверджений в сумі 73610,0 тис. грн., в т. ч.:

власні доходи загального фонду – 30849,9 тис. грн.;

власні доходи спеціального фонду – 908,6 тис. грн.;

офіційні трансферти –  41851,5 тис. грн.

За 2021 рік до місцевого бюджету Нововасилівської селищної ради Мелітопольського району надійшло 76437,9 тис. грн., що дорівнює 103,8 % виконання затвердженого річного плану з урахуванням змін, в т. ч.:

до загального фонду надійшло власних доходів 32922,9 тис. грн., що становить 106,7 % виконання річного плану з урахуванням змін  або додатково до плану отримано 2072,9 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року в 2021 році спостерігається темп росту по доходах загального фонду на 6840,3 грн. або 26,2%.

до спеціального фонду надійшло власних надходжень 1680,0 тис. грн., що становить 184,9 % виконання річного плану або додатково до плану отримано  771,4 тис. грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року в 2021 році спостерігається темп росту по доходах спеціального фонду на 1526,6 грн. або у 10 разів.

міжбюджетних трансфертів перераховано в сумі 41835,0 тис. грн., що склало 99,9 % виконання затверджених планових обсягів, недоотримано субвенцій в сумі 16,4 тис.грн.

У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року в 2021 році спостерігається темп росту по доходах по загальному та спеціальному фондах на 8366,98 грн. або 31,9%.

Найбільший відсоток в загальному обсязі власних надходжень по загальному фонду посідає податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в структурі надходжень становить 46,1 %. Фактично за 2021 рік до бюджету надійшло податку в сумі 15181,4 тис. грн. Виконання затверджених показників відповідного періоду забезпечено на рівні 106,7 %, або понад планово отримано 959,4 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом попереднього року в звітному році надходження збільшились на 3462,6 тис. грн., або на 29,5 % що пояснюється збільшенням платників податку, збільшенням мінімальної  заробітної плати, успішним проведенням компанії з декларування доходів громадян.

Вагомим податком в структурі власних надходжень є податок на майно, який включає в себе податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плату за землю. Його питома вага в загальному обсязі власних надходжень загального фонду становить 34,3 %.

       Обсяги надходження податку на майно у 2021 році  склали 11297,9 тис. грн., що забезпечило виконання планових показників звітного періоду на рівні 105,0 %, перевиконання становить  535,0 тис. грн. Основною складовою  податку є плата за землю,  яка в структурі надходження податку займає 89,1 %, обсяги її надходження становлять 10065,4 тис. грн., відсоток виконання обсягів відповідного періоду становить 103,0%, перевиконання становить 294,2 тис. грн.

В загальному об’ємі податкових надходжень 17,7 відсотка займає єдиний податок. Обсяги надходження єдиного податку у  2021 році склали 5832,1 тис. грн., перевиконання затверджених планів звітного періоду становить 484 тис. грн. або 9,0 %.

До складу податку належить єдиний податок, який сплачують платники четвертої групи. Даного податку отримано 3813,7 тис. грн., що на 438,2 тис. грн. більше, ніж було заплановано в звітному періоді. Відсоток виконання затверджених обсягів звітного періоду становить 113,0 %.

 

Інших податкових і неподаткових надходжень (податок на прибуток підприємств комунальної власності, рентна плата за користування надрами, акцизний податок, адмін. штрафи,  державне мито, інші) отримано в сумі 611,5 тис. грн.

 

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду становить 1680,0 тис. грн., що забезпечило виконання  плану 2021 року на рівні 184,9 % або перевиконання дорівнює 771,4 тис. грн. 

У порівнянні з минулим роком надходження до спеціального фонду збільшилися у 10 разів або на 1526,6 тис. грн. (за рахунок збільшення власних надходжень).

Джерелами наповнення спеціального фонду місцевих бюджетів є:

екологічний податок, якого отримано 4,5 тис. грн.

  грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного  середовища. Обсяг їх надходжень в звітному періоді становить 0,3 тис. грн.;

власні надходження бюджетних установ в структурі надходжень спеціального фонду займають 92,3 %. За  2021 рік отримано доходів в сумі 1550,8 тис. грн., що  становить 198,3 % виконання затверджених показників звітного періоду або на 768,8 тис. грн., більше, ніж затверджено розписом.

У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 1434,8 тис. грн. або у 12 разів більше. Основними складовими власних надходжень є благодійні внески та дарунки, отримані бюджетними установами та плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями.

до цільового фонду  коштів надійшло в сумі 124,4 тис. грн.

 

Видатки

 

За 2021 рік видатки місцевого бюджету Нововасилівської селищної ради по загальному  фонду склали 70621,7 тис. грн., у т.ч.:

 •  на оплату праці з нарахуваннями у сумі 55245,0 тис. грн., або 78,2% від загального обсягу проведених видатків;
 • на продукти харчування у сумі 550,7 тис. грн., або 0,8 % від загального обсягу проведених видатків;
 • на оплату комунальних послуг та енергоносії у сумі 4309,6 тис. грн., або 6,1 % від загального обсягу проведених видатків;
 • на поточні трансферти у сумі 4394,5 тис.грн. або 6,2 % від загального обсягу проведених видатків;
 • на соціальне забезпечення в т.ч. виплату пільг, субсидій і допомоги у сумі 173,8 тис. грн., або 0,3 % від загального обсягу проведених видатків;
 • на інші видатки у сумі 5948,1 тис. грн., або 8,4 % від загального обсягу проведених видатків.

У розрізі основних галузей бюджетної сфери обсяг видатків спрямовано:

 •  на органи місцевого самоврядування у сумі 10025,5 тис. грн., або 14,20% від загального обсягу проведених видатків;
 • на виконання Програми фінансової підтримки комунального архівного підприємства "Трудовий архів Приазов'я" у сумі 68,4 тис. грн., або 0,10% від загального обсягу проведених видатків;
 • на виконання Програми відшкодування вартості поїздок хворим підвідомчої території Нововасилівської селищної ради з хронічною нирковою недостатністю, які отримують гемодіаліз у обласній лікарні на 2022 рік у сумі 86,9 тис. грн., або 0,12 % від загального обсягу проведених видатків;
 • на виконання Програми сприяння економічного розвитку та залученню інвестицій в Нововасилівську селищну раду у сумі 8,8 тис. грн., або 0,01% від загального обсягу проведених видатків;
 • на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Нововасилівської селищної ради у сумі 10,9 тис. грн., або 0,02% від загального обсягу проведених видатків;
 • на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 1319,0 тис. грн., або 1,87% від загального обсягу проведених видатків;
 •   на освіту у сумі 47450,0 тис. грн., або 67,19 % від загального обсягу проведених видатків (у тому числі за рахунок коштів освітньої субвенції – 26209,2 тис. грн., за рахунок коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1292,6  тис. грн., за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 193,6 тис. грн., за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 146,1 тис. грн., за рахунок окремих податків бюджетів – 19608,5 тис. грн.);
 • на охорону здоров’я  у сумі 3985,7 тис. грн., або 5,64 % від загального обсягу проведених видатків, а саме: на виконання Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Нововасилівська районна лікарня" Приазовського району Запорізької області у сумі 2783,3 тис. грн. (у тому числі 10,8 тис. грн.. за рахунок коштів іншої субвенції); Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Приазовська районна лікарня" Приазовського району Запорізької області – 115,3 тис. грн.; Програми фінансової підтримки КНП «Приазовський центр первинної медико-санітарної допомоги на 2021 рік» - 887,2 тис. грн.; Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мелітопольської міської ради Запорізької області» на 2021 рік – 199,9 тис. грн.);
 •  на соціальний захист населення та виплату соціальної допомоги, пільг та субсидій у сумі 1692,6 тис. грн., або 2,40 % від загального обсягу проведених видатків (у тому числі на утримання КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг) Нововасилівської селищної ради»  у сумі 1590,2 тис. грн., на виконання Програми «Оздоровлення та відпочинок дітей» - 42,0 тис. грн., Програми «Дитинство» - 30,0 тис. грн., Програми організації громадських робіт на 2021 рік – 8,9 тис. грн., Програми фінансування пільг на оплату послуг зв'язку окремих категорій громадян на 2021 рік – 1,8 тис. грн., Програми "Компенсації фізичним особам які надають соціальні послуги" – 19,7 тис. грн. );
 • на культуру і мистецтво  у сумі 3001,1 тис. грн., або 4,25 % від загального обсягу проведених видатків;
 • на благоустрій населених пунктів у сумі 821,5 тис. грн., або 1,16 % від загального обсягу проведених видатків;
 • на іншу діяльність ( місцеву пожежну охорону) у сумі 1010,9  тис. грн., або 1,43 % від загального обсягу проведених видатків;
 • на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури у сумі 800,0 тис. грн.. або 1,13% від загального обсягу проведених видатків;
 • на забезпечення функціонування комунального підприємства «Добробуд» у сумі 42,0 тис. грн.. або 0,06% від загального обсягу проведених видатків;
 • надання іншої субвенції місцевим бюджетам у сумі 298,4 тис.грн., або 0,42% від загального обсягу проведених видатків;

 

Видатки по спеціальному фонду склали 7691,0  тис. грн., в тому числі:

- видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами  у сумі  1044,0 тис. грн.;

- видатки спеціального фонду бюджету, проведені  за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ  у сумі 269,5  тис. грн.;

- видатки спеціального фонду бюджету, проведені  за рахунок інших коштів спеціального фонду у сумі  6377,5 тис. грн.

 

Видатки по спеціальному фонду спрямовані :

на органи місцевого самоврядування у сумі 132,5 тис. грн. в тому числі на капітальні видатки у сумі 99,1 тис. грн.;

надання іншої субвенції місцевим бюджетам у сумі 47,7 тис.грн.;

на освіту у сумі 7076,3 тис. грн., в тому числі на капітальні видатки у сумі 5885,3 тис. грн.(у тому числі за рахунок залишків освітньої субвенції у сумі 3860,8 тис.грн., за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" -101,9 тис. грн., за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 363,1 тис. грн., на виконання заходів в рамках реалізації програми `Спроможна школа для кращих результатів` за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 1111,5 тис.грн.) ;

на культуру  у сумі 322,1 тис. грн., в тому числі на капітальні видатки у сумі 311,3 тис. грн..;

на житлово-комунальне господарство у сумі 8,3 тис. грн., на проведення  капітальних видатків;

економічна діяльність (цільові фонди) у сумі 104,1 тис. грн.

 

 

Станом на 01 січня 2022 року дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондам по установах, які утримуються за рахунок місцевого бюджету відсутня. 

У 2022 році з метою покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів  короткострокові позики  за рахунок Єдиного казначейського рахунка не надавалися.

Залишок коштів по загальному та спеціальному фондам на кінець звітного періоду складає 5278,8 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду сума дорівнює 5195,9 тис. грн. (в т.ч. освітньої субвенції – 2235,6 тис.  грн., субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 70,9 тис. грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільський місцевості – 48,5 тис. грн., місцевого бюджету -2840,9 тис. грн..), по спеціальному фонду сума дорівнює 82,9 тис. грн.

 

 

 

Начальник Фінансового відділу                        Олександра СОБОЛЬ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь