Нововасилівська громада
Запорізька область, Мелітопольський район

Про створення постійно діючої комісії з питань бджільництва, попередження та встановлення факту отруєння бджіл на території Нововасилівської селищної ради

Дата: 18.02.2022 16:41
Кількість переглядів: 607

Україна

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

НОВОВАСИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Мелітопольського району Запорізької області

 

Р І Ш Е Н Н Я   

17 лютого 2022 року                                                                 № 36

смт Нововасилівка  

 

Про створення постійно діючої комісії

з питань бджільництва, попередження

та встановлення факту отруєння

бджіл на території Нововасилівської

селищної ради

 

З метою попередження та виключення випадків отруєння бджіл засобами захисту рослин під час обробітку аграріями сільськогосподарських культур, відповідно до Закону України «Про бджільництво», згідно статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інструкції з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки,торгівлі та сільського господарства України 19 лютого 2021 року N 338 «Про деякі питання у сфері бджільництва», керуючись пунктами 34 частини першої статті 26, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Нововасилівської селищної ради

 

ВИРІШИВ:

 

1.Створити постійно діючу комісію з питань бджільництва, попередження та

встановлення факту отруєння бджіл на території Нововасилівської селищної ради та затвердити її склад, що додається.

2.Затвердити Положення про постійно діючу комісію з питань бджільництва,

попередження та встановлення факту отруєння бджіл на території Нововасилівської селищної ради, що додається.

 

 

Селищний голова                                      Олександр ПРОКОПЕНКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету

Нововасилівської селищної ради

від 17.02.2022р. №36

 

                                                              Склад     

постійно діючої комісії з питань бджільництва,

попередження та встановлення факту отруєння бджіл

на території Нововасилівської селищної ради

 

1

Голова комісії

Арабаджи Максим Ігорович

заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів

2

Заступник голови комісії

Трифонов Петро Іванович

заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів

3

Секретар комісії

Сергєєва Надія Іванівна

секретар-друкарка

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ

4

Староста

відповідно до місця розташування пасіки

5

Землевпорядник

відповідно до місця розташування пасіки

6

Коноваленко Оксана Сергіївна

(за згодою)

начальник управління головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області

7

Іващенко Роман Володмирович

(за згодою)

заступник начальника відділення поліції №2 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області

 

 

 

 

Секретар селищної ради                            Надія ГОЛУБЄВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету

Нововасилівської селищної ради

від 17.02.2022р. № 36

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

постійно діючої комісії з питань бджільництва,

попередження та встановлення факту отруєння бджіл

на території Нововасилівської селищної ради

                                                                           

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Постійно діюча комісія з питань з питань бджільництва, попередження та

встановлення факту отруєння бджіл на території Нововасилівської селищної ради  (далі – Комісія) створена відповідно до Закону України «Про бджільництво», згідно статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Інструкції з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 19 лютого 2021 року N 338 «Про деякі питання у сфері бджільництва».

1.2. Комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, «Про

бджільництво», «Про ветеринарну медицину», «Про захист рослин», «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», Інструкцією з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 19 лютого 2021 року    N 338 «Про деякі питання у сфері бджільництва», рішеннями Нововасилівської

селищої ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови та цим Положенням.

1.3. Склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Нововасилівської селищної ради та оновлюється щороку до 01 березня.

1.4. Положення Комісії затверджується рішенням  виконавчого комітету Нововасилівської селищної ради.

 

 

2.Сфера діяльності та обов’язки Комісії

 

2.1. Метою діяльності постійної комісії є обстеження пасік і фіксація випадків отруєння бджіл на вимогу та за заявою власника пасіки до органів місцевого самоврядування.

2.2.Комісія є правоможною за присутності представників територіального органу або представників державної установи, що належить до сфери управління Держпродспоживслужби, органу місцевого самоврядування, Національної поліції та власника пасіки або уповноваженої особи.

2.3. Секретар Комісії повідомляє членів Комісії про час, дату і місце засідання комісії. Всі рішення приймаються більшістю голосів учасників засідання. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

2.4. Комісія збирається невідкладно після надходження заяви про встановлення факту отруєння бджіл від власника пасіки, зареєстрованої на відповідній території, або уповноваженої ним особи, але не пізніше ніж через 24 години після надходження такої заяви.

Комісія має право:

2.4.1. Отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2.4.2. Залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, громадян (за їх згодою);

2.4.3. Запрошувати керівників та інших представників суб’єктів господарювання (їх посадових та службових осіб), фізичних осіб, дії чи бездіяльність яких стали підставою для розгляду відповідного питання Комісією, отримувати від них інформацію, документи та

матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2.4.4. Звертатися до правоохоронних органів щодо вжиття заходів з метою припинення порушення прав і законних інтересів суб’єктів господарювання або окремих громадян;

2.4.5. Ініціювати питання про притягнення до відповідальності осіб за порушення ними норм законодавства;

2.4.6. Взаємодіяти з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

2.5. Основними завданнями Комісії є:

2.5.1. Установлення достовірності загибелі бджіл;

2.5.2. Установлення обставин, за яких сталася загибель бджіл;

2.5.3. Відібрання і спрямування в лабораторію проб матеріалу (патологічний матеріал, бджоли, продукція бджільництва, а також зелена маса рослин, ґрунт);

2.5.4. Установлення джерела та причин загибелі бджіл, надання висновків та

пропозицій.

2.6. Наявність та кількість бджолиних сімей у власника пасіки підтверджуються

ветеринарно-санітарним паспортом пасіки. У разі відсутності ветеринарно-санітарного паспорта пасіки або записів у ньому про кількість бджолиних сімей (наявних та таких, що перевезені на кочівлю) інформація власника пасіки про наявну кількість бджолиних сімей не береться до уваги.

2.7. Результати обстеження Комісії фіксуються в Акті встановлення факту отруєння бджіл, який заповнюється секретарем Комісії. У разі відсутності секретаря комісією визначається член комісії, що виконує тимчасово його обов’язки.  Акт складається державною мовою в чотирьох примірниках та підписується членами Комісії. Кількість примірників може бути збільшена, якщо до роботи Комісії були залучені фізичні особи та суб’єкти господарювання або їх представники, які використовували засоби захисту рослин у межах 10 кілометрів від розміщення пасіки.По одному примірнику Акта голова Комісії надає власнику обстежуваної пасіки, представникам Держпродспоживслужби та Національної поліції України, один примірник

залишається в голови Комісії. У разі залучення до роботи Комісії фізичних осіб та суб’єктів господарювання або їх представників, які використовували засоби захисту рослин у межах 10 кілометрів від розміщення пасіки, один примірник Акта надається таким особам. Усім іншим залученим до роботи комісії особам за їх заявою на ім’я голови Комісії надається копія Акта.

2.8 У разі відмови членів Комісії від участі в її роботі на місці обстеження до Акта вноситься інформація про таких осіб та причини відмови.

3.Прикінцеві положення.

3.1. Питання, неврегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним

законодавством України.

3.2. До даного Положення можуть бути внесені зміни та доповнення на підставі

рішення виконавчого комітету Нововасилівської селищної ради.

3.3. Технічне обслуговування та фінансування витрат, пов’язаних з діяльністю Комісії, здійснюється за рахунок коштів бюджету Нововасилівської селищної ради.

3.4. Адреса Комісії для надсилання кореспонденції: 72420, Запорізька область, Мелітопольський район, смт Нововасилівка, вулиця Кооперативна,78,

3.5. Ліквідація та реорганізація Комісії здійснюється рішенням Виконавчого комітету Нововасилівської селищної ради та в інших випадках, передбачених законодавством України.

3.6. Дане Положення набирає чинності з моменту його затвердження рішенням

виконавчого комітету Нововасилівської селищної ради.

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                           Надія ГОЛУБЄВА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь